fbpx Å være pårørende til en intensivpasient Hopp til hovedinnhold

Å være pårørende til en intensivpasient

<< Being a relative of an intensive care patient – Family members’ experiences during and after a stay in an Intensive Care Unit >>

Universiteteslektor og intensivsykepleier Gro Frivold har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan pårørende til pasienter på intensivavdelinger opplever å bli ivaretatt av leger og sykepleiere.

  • Doktorand: Gro Frivold
  • Disputas: 28. august 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

3 spørsmål til Frivold

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Denne doktorgraden tilfører sykepleiefaget ny kunnskap om det særegne ved å være pårørende til en intensivpasient og de følger det kan få for sykepleietjenesten. Den viser at selv om pårørende viser høy grad av tilfredshet med ivaretakelse og omsorg underveis i oppholdet, opplever de store endringer og utfordringer i ettertid. Slike utfordringer viser at sykepleie må påregnes en hel familie, ikke bare en enkelt pasient.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er brukt et kombinert design med både kvantitative og kvalitative metoder. Det er brukt et validert kartleggingsverktøy for måling av tilfredshet i intensivavdelingen, og hermeneutisk fenomenologisk tilnærming for å undersøke pårørendes erfaringer med oppholdet og livet i ettertid.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Denne forskningen er nyttig for sykepleiere og legers praksis i intensivavdelinger. Videre kan den komme senere intensivpasienters pårørende til nytte dersom det gjøres endringer i praksis.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse