fbpx Å være pårørende til en intensivpasient Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Å være pårørende til en intensivpasient

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Being a relative of an intensive care patient – Family members’ experiences during and after a stay in an Intensive Care Unit >>

Universiteteslektor og intensivsykepleier Gro Frivold har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan pårørende til pasienter på intensivavdelinger opplever å bli ivaretatt av leger og sykepleiere.

  • Doktorand: Gro Frivold
  • Disputas: 28. august 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

3 spørsmål til Frivold

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Denne doktorgraden tilfører sykepleiefaget ny kunnskap om det særegne ved å være pårørende til en intensivpasient og de følger det kan få for sykepleietjenesten. Den viser at selv om pårørende viser høy grad av tilfredshet med ivaretakelse og omsorg underveis i oppholdet, opplever de store endringer og utfordringer i ettertid. Slike utfordringer viser at sykepleie må påregnes en hel familie, ikke bare en enkelt pasient.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er brukt et kombinert design med både kvantitative og kvalitative metoder. Det er brukt et validert kartleggingsverktøy for måling av tilfredshet i intensivavdelingen, og hermeneutisk fenomenologisk tilnærming for å undersøke pårørendes erfaringer med oppholdet og livet i ettertid.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Denne forskningen er nyttig for sykepleiere og legers praksis i intensivavdelinger. Videre kan den komme senere intensivpasienters pårørende til nytte dersom det gjøres endringer i praksis.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.