TV-aksjonen: Bidrar til å trene helsepersonell

HELSE: Care jobber for at kvinner og jenter skal kunne ha tilgang til bedre lokale helsetjenester. (Foto: Care) 

Søndag 19. oktober er det igjen tid for TV-aksjonen, pengene går til hjelpeorganisasjonen Care. Sykepleierne i Norsk Sykepleierforbund gir en krone hver til aksjonen.

Care arbeider for et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Ved hjelp av årets TV-aksjon ønsker organisasjonen å løfte minst 400 000 kvinner ut av fattigdom. Care samarbeider med kvinner for å få til en bærekraftig endring. Kvinnene skal ha muligheten til å leve et selvstendig liv.

– Kvinnene i utviklingsland får kunnskap om reproduktiv og seksuell helse, forteller rådgiver i Care, Georges Nalenga til Sykepleien.

Norsk Sykepleierforbund støtter TV-aksjonen ved å gi en krone per medlem. Per dags dato er det 119 446 medlemmer i forbundet.

Kunnskap om kropp og helse en hovedprioritet

Care ønsker at kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Ifølge organisasjonen dør over 800 kvinner hver dag, i forbindelse med graviditet eller fødsel. 

Burundi er et av landene i verden med høyest dødelighet blant mødre, forteller Nalenga. Dette er et av 13 land organisasjonen hjelper. Mødrene blir gitt svangerskapskontroll, informasjon om termindato og generell informasjon om svangerskapet. Hjelpeorganisasjonen bistår kvinnene også etter fødsel.

– De første 28 dagene er farligst for barnet. Vi bistår med tjenester for at barnet vil overleve sine tre første år, sier Nalenga.

Nalenga forteller videre at kvinnene også får familierådgivning, hvor de snakker mye om hvordan kvinner kan komme seg ut i jobb. I tillegg deler organisasjonen ut utstyr og trener helsepersonell. Utstyret de deler ut er blant annet termometre, mikroskoper, stetoskoper, brystpumper, vakuumekstraktor og vaginalspekulum. De får også større utstyr for å utføre mammografiundersøkelser. 

– Ved å ha tilgang til nytt utstyr, og et kunnskapsrikt helsepersonell, kan vi tilby bedre lokale tjenester, sier han.

Arbeider med å endre holdninger

I flere lokalsamfunn er spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon tabubelagt. Det er derfor svært viktig å arbeide med å endre disse holdningene forteller Nalenga. De jobber også med myndighetene i landene, for å stanse omskjæring og tvangsekteskap. Et annet problemene de arbeider med er problemene jenter møter på knyttet til menstruasjon. 

– Flere jenter går glipp av skole på grunn av menstruasjon, vi bistår derfor med utstyr knyttet til dette, sier Nalenga.

For å endre holdningene i landene Care jobber i, engasjerer de menn med makt i samfunnet. 

­­– Vi bruker menn for å overbevise myndighetene om at kvinner må få rettigheter i disse områdene, sier Nalenga. 

NSF gir en krone per medlem

– ­Det er alltid humanitære og bistandsmessige begrunnelser for tildelingen, derfor bidrar vi fast hvert år, sier Olaug Flo Brekke, generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund.

Brekke forteller videre at forbundet også støtter Care utenom aksjonen. Dette kan være hvis det har oppstått humanitære katastrofer, eller hvis det handler om å styrke kvinners rolle i samfunnet.

På NSFs nettside oppfordrer de også medlemmene sine til å bli bøssebærere.

Georges Nalenga i Care ser frem til å få hjelp fra TV-aksjonen, forteller han til Sykepleien.

– Ikke bare får vi midler, men det vil også hjelpe med å gjøre arbeidet vårt mer synlig, sier han.

Verken sykepleiere eller andre kan lukte en urinveisinfeksjon

KAN GI BIVIRKNINGER: Det er bred enighet om at asymptomatisk bakteriuri ikke skal behandles, skriver forfatterne.

Myten om at sykepleiere kan lukte om det er infeksjon i urinveiene, er svært seiglivet og kan bidra til feil bruk av urinveisantibiotika, skriver Kjellaug Enoksen og Morten Lindbæk.

Bakterier i urinen er vanlig, særlig blant eldre. Dette kalles asymptomatisk bakteriuri. Ulike bakterietyper har ulik lukt, slik overlege Bratt beskriver i artikkelen «Sykepleiere kan lukte urinveisinfeksjon» på forskning.no.

Luktesansen er viktig for alle mennesker, og de fleste er i stand til å kjenne lukten av urin. Dersom urinen blir konsentrert eller står lenge i blæren, kan lukten bli mer intens. Urinlukt kan være ubehagelig. Lukten bekjempes effektivt med såpe og vann.

Bakteriell infeksjon i urinblæren behandles med antibiotika. Myten om at pleiepersonell kan lukte seg fram til pasienter med urinveisinfeksjon, bidrar sannsynligvis til feil bruk av urinveisantibiotika.

Symptomer på blærekatarr

Resistente bakterier er et stort folkehelseproblem. Det er en klar sammenheng mellom forbruk av antibiotika og forekomsten av bakterier som har utvidet resistens mot antibiotika.

Derfor la regjeringen fram sin...

Les også: