fbpx Millionstøtte til utdanningsprosjekter i Afrika Hopp til hovedinnhold

Millionstøtte til utdannings­prosjekter i Afrika

Ingrid Tjoflåt, dr. Jane Rogathi og Bodil Bø i Tanzania

En satsing på simuleringsbasert undervisning i sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania er et av flere sykepleierelaterte prosjekter som har sluppet gjennom nåløyet til Norads Norhed II-program.

– Denne bevilgningen vil bety svært mye for dem som skal delta i prosjektet, sier Ingrid Tjoflåt til Sykepleien.

Tjoflåt er dosent i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UIS).

Hun er også koordinator for et prosjekt med mål om å styrke sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania gjennom simuleringsbasert undervisning.

Prosjektet er et samarbeid mellom UIS, Kamuzu College of Nursing (KCN) i Malawi og Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMU) i Tanzania.

Støtte til 60 prosjekter

Rett før jul kom beskjeden om at prosjektet var et av de 60 som nå får støtte gjennom Norhed II-programmet til Norad, der målet er å styrke samarbeid innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland.

Det overordnede målet med prosjektet i Malawi og Tanzania skal være å dele kunnskap om og implementere simuleringsbasert undervisning for å styrke kapasiteten og kvaliteten i sykepleie- og jordmorutdanningen i de to afrikanske landene.

Midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene
Ingrid Tjoflåt

– Bevilgningen er 18,7 millioner, og midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene, sier Tjoflåt.

Hun forteller at fire av masterstudentene vil rekrutteres fra spesielt sårbare grupper, som internt fordrevne flyktninger eller stammer med mindre muligheter for å ta høyere utdanning.

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i perioden 2021 til 2026.

Justeringer på grunn av covid-19

– Som alt annet i disse dager, må vi gjøre justeringer som følge av covid-situasjonen. Prosjektlederne i Tanzania og Malawi er utdannede sykepleiere og jordmødre med doktorgrader, og vi samarbeider med dem for å avklare hvordan vi best kan gjennomføre prosjektet, forteller Tjoflåt, som selv håper å kunne besøke de to samarbeidslandene i løpet av høsten.

Blant de andre tildelingene i Norhed II finner vi et Oslomet-ledet prosjekt om jordmorforskning- og utdanning i Ghana og Palestina samt et opplæringsprogram for bedring av mødres og nyfødtes helse i Malawi, ledet av NTNU i Trondheim.

Se hele listen med tildelinger her [pdf].

Norad mottok 199 søknader innen fristen, hvorav 60 fikk støtte. Totalt ble det søkt om 3,1 milliarder kroner, mens den totale rammen for utlysningen er 1,1 milliard.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse