Doktorgrad Pårørendes opplevelser ved omsorg for hjemmeboende med demens

«Family caregiving in dementia: implications of the perceived relationship quality»

I sin studie om pårørende til hjemmeboende med demens, har sykepleier Heidi Bjørge og hennes medarbeidere sett på pårørendes egne opplevelse av det emosjonelle klimaet i familien. Funnene indikerer at pårørende holder ut påkjenningen og ivaretar sin rollen som omsorgsgiver på bekostning av seg selv.

  • Doktorand: Heidi Bjørge
  • Disputas: 7. mai 2018
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Les også: