Psykososiale behov hos hjemmeboende eldre med demens

Illustrasjon for nye doktorgrader
Last ned artikkel (pdf, 45.85 KB)
Kommenter artikkel

Fysiske behov gis gjerne prioritet på bekostning av psykiske med hensyn til tilgang og fordeling av omsorgstjenester, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

«Managing the Psychosocial Needs of Older Home-Dwelling Persons with Dementia – from the Perspectives of Health Care Professionals»

  • Doktorand: Anette Hansen
  • Disputas: 5. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Mer kunnskap blant helsepersonell om psykososiale behov hos eldre med demens, kan styrke denne pasientgruppens livskvalitet og deres muligheter for å bo hjemme, ifølge Anette Hansens doktorgradsarbeid.

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 45.85 KB)

Skriv ny kommentar

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

18. juni 2019: Søvn hos sykehjemspasienter med demens, K.M. Blytt, UIB

18. juni 2019: Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid, M. Strandås, NU

13. juni 2019: Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom, H.N. Bjørnsen, NTNU

11. juni 2019: Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning, A.K. Snibsøer, UIB

11. juni 2019: Ambivalens ved abortavgjørelser, M. Kjelsvik, UIB 

6. juni 2019: Smerter

Les også: