fbpx Stein Erik Fæø Hopp til hovedinnhold

Stein Erik Fæø

Doktorand

Innlegg av Stein Erik Fæø som doktorand:

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Å bo hjemme med demens

En ny doktorgradsavhandling ser nærmere på hvordan det oppleves å bo hjemme med demens, og hvordan hjelpetilbudet best kan tilpasses brukernes individuelle behov.

Innlegg av Stein Erik Fæø som andreårs masterstudent i sykepleievitenskap:

Annonse
Annonse