fbpx Den frie vilje og livstestamentet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Den frie vilje og livstestamentet

Er det unødvendig å sette opp et livstestamente? Er det riktig at leger og sykepleieres faglige og etiske skjønn er tilstrekkelig for å ivareta pasientens beste?

Les hva professor Per Nortvedt skriver om saken i siste Dilemma.

Mange i helsetjenesten, både leger og sykepleiere, konkluderer med at det er unødvendig for pasienten å sette opp et skriftlige livstestamente. Et såkalt advanced directive, som inneholder informasjon om hvilken helsehjelp pasienten ikke ønsker å motta.

Helsepersonell mener det er både unødvendig og galt å sette opp et slikt livstestamente. Legenes, og helsepersonells faglige og etiske skjønn, er i de fleste situasjoner tilstrekkelig for å ivareta pasientens beste, mener de selv.

Videre hevdes det at et livstestamente absolutt ikke bør være bindende for legens beslutninger. Det alltid vil være vanskelig å vite om dette uttrykker pasientens reelle vilje på det aktuelle tidspunkt en medisinsk beslutning må tas.

Les hele Dilemma.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse