fbpx Valget i Trøndelag: – Det er utrolig lite ren pasientrettet tid for sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Valget i Trøndelag: – Det er utrolig lite ren pasientrettet tid for sykepleierne

Kenneth Sandmo Grip, leder NSF Trøndelag

– Mange sykepleiere bruker mye arbeidstid på ting man ikke må være helsepersonell for å gjøre, mener Kenneth Sandmo Grip, leder av NSF Trøndelag.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Min påstand er at det må være at kommunene gjør sitt ytterste for å rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere. Mange har altfor få ansatte og må gjøre noe konkret for å gjøre seg attraktive som arbeidsgivere. Vi ser også at mange forlater yrket, noe som tilsier at de samme kommunene må strekke seg for å beholde de man allerede har.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Generelt helsefokus, etter vårt skjønn. Det er altfor mange kommuner med en helsetjeneste som er underbemannet og overbelastet. Her har NSF ønske om en pasientfokusert bemanningsnorm. Dette kunne lokale politikere sett på og tatt til seg. Det ville gitt pasienter og pårørende en garanti for at man har et minimumsnivå av riktig formell kompetanse og bemanning på plass til enhver tid. Dette ville også vært et tydelig signal til velgerne om at man mener noe når man sier man skal prioritere eldreomsorg. Mange steder ser vi nemlig en del overordnede og svulstige uttalelser om kommunehelsetjenesten, men det er altfor lite konkret, etter vårt skjønn. Hvordan skal en rekruttere, konkret? Hvordan skal en legge en strategi for å beholde flere, konkret? Hvordan jobber man for å gi bedre lønn enn minste lovlige lønn? Hvilke fagutviklingstiltak har man for å gi faglig påfyll til sine sykepleiere?

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Generelt bør de utfordre dem på dette med å rekruttere flere og beholde de sykepleierne de har, men «pirke i det» til de får konkrete svar som kan måles og etterprøves. Hvordan vil de ulike partiene jobbe for å bedre lønn, arbeidsforhold, fagutvikling og liknende? Valgprogram og uttalelser er ofte generelle og overordnede, noe som lett blir til lite konkrete eller ingen tiltak etter valget.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Jeg mener at alle som tar mål av seg til å sitte i et kommunestyre og legge føringer for kommunehelsetjenesten de neste fire årene, burde ha gått flere vakter i egen kommune. Da hadde de fått kjent på hvordan arbeidstiden påvirker deg, hvor mange oppgaver den enkelte ansatte faktisk har og hvor liten tid det er til å gjøre dem. Kanskje hadde de også lagt merke til hvor små fagmiljøene kan være og gjort noe med bemanningen i helsetjenesten. Det er utrolig lite ren pasientrettet tid for sykepleierne, og mange sykepleiere bruker mye arbeidstid på ting man ikke må være helsepersonell for å gjøre. Vi tror det er få som er kjent med den faktiske arbeidshverdagen i kommunehelsetjenesten.

Svært få kommuner tar grep og gjør konkrete tiltak for å demme opp for sykepleiermangelen.
Kenneth Sandmo Grip, leder NSF Trøndelag

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– I Trøndelag har vi flere kommuner som har tatt skjeen i egen hånd og lagt strategier for å både rekruttere og beholde. De har vært konkrete på lønn og arbeidsforhold blant annet. Dette ligger tilgjengelig for alle som leter. De burde kanskje vært enda flinkere på å markedsføre seg med disse tiltakene. Vi får en god del henvendelser som tilsier at arbeidsgivere burde «selge» dette bedre.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– For få kommuner tar grep og gjør konkrete tiltak for å demme opp for sykepleiermangelen. De aller fleste sitter og sier at dette er et nasjonalt problem som de ikke kan løse lokalt. Dette er en defensiv holdning som vi mener setter pasientsikkerheten i fare og det gir dem som allerede er ansatt i kommunehelsetjenesten til dels uforsvarlige arbeidsforhold. Kommunepolitikere og administrasjonen i de enkelte kommunene må tørre å tenke framover og gjøre konkrete tiltak for å bli en attraktiv arbeidsgiver for sykepleiere.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– For min del må jeg si at jeg er mer usikker enn noen gang. Jeg har jo noen partier som ligger meg nært, men de bør presisere en hel del mer hva de tenker å gjøre med kommunehelsetjenesten blant annet. Jeg savner konkrete løsningsforslag og tiltak for å ruste opp helsetjenesten i kommunene.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse