fbpx Valget i Vestland: – Vi må se helse i et helhetlig lys Hopp til hovedinnhold

Valget i Vestland: – Vi må se helse i et helhetlig lys

Reidun Stavland, NSF Vestland

Reidun Stavland, leder av NSF Vestland, tror mange politikere har lite forståelse for hvordan det er å jobbe i helsevesenet, og det er flere av dem hun gjerne skulle tatt med seg på vakt.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere. Mange kommuner har store utfordringer her, også når det gjelder rekruttering av helsefagarbeidere. Enkelte har dessuten utfordringer med å rekruttere inn ufaglærte.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Vi må se helse i et helhetlig lys og se på forventninger fra pasienter og pårørende til helsehjelp, behandling, omsorg og pleie. Hva kan folk i Norge regne med å få av helsetjenester i fremtiden? Gapet mellom forventninger og hva som kan tilbys, er noe vi må snakke mer om.

– Hvordan skal landet vårt levere tjenester med god kvalitet hvis vi ikke klarer å holde sykepleierne i jobbene sine? Politikerne må tørre å snakke om de reelle utfordringene vi som samfunn har når syke folk ikke får riktig helsetjeneste.

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Hvordan er det mulig å innfri valgløftene knyttet til helse når det ikke er mulig å rekruttere inn kompetent personell?

– Helsepersonellkommisjonens rapport sier at pårørende og frivillige må ta større «ansvar» for «egne» pasienter. Mange sykepleiere går ut i uførepensjon i en alder av 57 år. Kvinner 50+ har gjerne eldre og syke foreldre og svigerforeldre, syke ektefeller eller samboere (med for eksempel tidlig demens). Vil dette føre til at flere reduserer stillingene sine eller går tidligere ut i uførepensjon og så videre? Hva fører det til for de aktuelle, for det meste kvinnene, sin situasjon knyttet til økonomi og pensjon?

Svært mange politikere, både lokale og sentrale, har lite forståelse for situasjonene i helse og hvordan det er å jobbe der
Reidun Stavland, leder NSF Vestland

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Jeg ville tatt mange politikere med på vakt. Svært mange politikere, både lokale og sentrale, har lite forståelse for situasjonene i helse og hvordan det er å jobbe der.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– De må være troverdige. De kan gjerne starte med å si at vi har en utfordring.


For ordens skyld: Reidun Stavland er kandidat i årets kommunestyrevalg i Stord for partiet Høyre.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse