fbpx Valget i Viken: Mener privatiseringsdebatten er en avsporing Hopp til hovedinnhold

Valget i Viken: Mener privatiseringsdebatten er en avsporing

Tiril Bringsrud Svensen, leder NSF Viken

– Veldig mange politikere trenger å få et innblikk i hva hverdagen for sykepleierne, spesialsykepleierne, helsesykepleierne og jordmødrene består i ute i kommunene våre, mener Tiril Bringsrud Svensen, som leder NSF Viken.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Dessverre er det få politikere som har utpekt seg i Viken med helse som fanesak. Der helse er tema, har det vært mye oppmerksomhet rundt privatisering. Tilhengerne av dette hevder at det vil gi et bredere og mer mangfoldig helsetilbud. Det konkretiseres i liten grad hva dette mangfoldet innen helse betyr eller inneholder. For vår del oppleves det som en avsporing hvor man i stedet for å få en reell diskusjon rundt hva den enkelte kommune trenger å gjøre for å rigge best mulig helsetjenester til sine innbyggere, unngår dette ved å diskutere hvem som bør drifte tjenesten.

– Ellers har det dukket opp en del saker om sykehjemsplasser i diverse kommuner. Det handler om å sikre plasser til en økende gruppe eldre innbyggere. Det handler om hvordan politikerne mener man må gjøre klart for veksten som kommer. I Drammen er for eksempel utbygging av sykehjem i Krogstad en sak. Hundre nye sykehjemsplasser er under utbygging. Gulskogen og Fredholdt gjøres om til heldøgns omsorg i form av bolig.

– Vi har også enkelte debatter om oppgavedeling. Hvem skal gjøre hva?

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Det er skrevet svært få innlegg om hjemmetjenesten og ingen om forebyggende tjenester. Mangelen på helsesykepleiere er stor i flere av våre kommuner, og svangerskapsomsorgen burde også vært styrket flere steder. For seniorene burde også forebygging vært høyere opp i bevisstheten til politikerne. I Drammen har de god erfaring med forebyggende team for seniorer, men våre medlemmer mener det kommer i gang for sent – 80 år mot tidligere 75. Dette kan påvirke effekten av tiltaket.

– Vi hadde også ønsket at diskusjonen om bemanningsnorm var en del av dagsorden i valgkampen. Det diskuteres innimellom oppgavedeling, men i liten grad hva som bør være minstenormen for hvilken bemanning de forskjellige tjenestene bør ha.

– NSF har en stor jobb med å sette søkelys på mangfoldet og den faglige kompleksiteten som også er i kommunehelsetjenesten. Vi ønsker oss kommuner som satser på kompetanse og viser det både i ord og handling.

– I Viken prøver vi å bidra gjennom politiske debatter hvor vi spør nettopp om forebyggende tjenester, rus og psykiatri og hjemmebaserte tjenester. Men politikerne tar selv sjeldent opp disse problemstillingene.

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Hvordan tenker politikerne å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i sin kommune? Hva vil de gjøre for å beholde og tiltrekke seg sykepleierne, helsesykepleierne, jordmødrene og spesialsykepleierne ute i kommunen? Hvordan skal de sikre at sykepleierne kan få tatt en relevant videreutdanning med støtte fra arbeidsgiver slik at sykepleierne gis mulighet til en klinisk karrierevei nær pasienten?

Egentlig kunne vi tenkt oss å ta med oss samtlige ordførerkandidater på en vakt eller tre i sine kommuner.
Tiril Bringsrud Svensen, leder NSF Viken

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Samtlige ordførere fra kommuner som har «bestilt» årsturnus, langvakter eller begge deler. Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm og Hans Thue (Ap) fra Nannestad for å nevne noen.

– Egentlig kunne vi tenkt oss å ta med oss samtlige ordførerkandidater på en vakt eller tre i sine kommuner. Veldig mange politikere trenger å få et innblikk i hva hverdagen for sykepleierne, spesialsykepleierne, helsesykepleierne og jordmødrene består i ute i kommunene våre.

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Ordførerkandidat i Sarpsborg, Therese Thorbjørnsen (Ap), som har invitert NSF nettopp til å si noe om hva som er viktig for kommunehelsetjenesten.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– De må snakke om helse med troverdighet og være villige til å faktisk prioritere dette foran andre ting, både i valgkampen, men også etter valget. De må vise engasjement for mer enn bare sykehjemsplasser og privatisering. Ikke minst vise en vilje til å ville utvikle gode fagmiljøer og gode attraktive arbeidsforhold for sykepleiere og helsepersonell generelt.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse