fbpx Valget i Vestfold og Telemark: Skulle gjerne hatt alle ordførere med på en vakt Hopp til hovedinnhold

Valget i Vestfold og Telemark: Skulle gjerne hatt alle ordførere med på en vakt

Margareth Horn, leder NSF Vestfold & Telemark

Lederen av NSF Vestfold og Telemark, Margareth Horn, lurer på om de 23 ordførerne i hennes fylke fullt og helt har forstått hvilken belastning sykepleiere opplever ute i tjenestene.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Samhandling mellom sykehus og kommuner slik at det blir et helsefellesskap til det beste for pasienten og ikke et helsegap. Ansvars- og oppgavedeling og organisering av arbeidet er viktig i den forbindelse.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Forebyggende tiltak for alle aldersgrupper. Helsepersonellkommisjonen peker på at vi blir færre fagfolk per pasient i fremtiden. Da må vi gjøre riktige forebyggende tiltak i håp om at vi klarer å redusere sykdomsbyrden.

Enhver ordfører i de 23 kommunene skulle jeg gjerne tatt en vakt med.
Margareth Horn, leder NSF Vestfold & Telemark

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Hvordan de har tenkt til å klare å beholde og rekruttere livsnødvendig kompetanse.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Oi, det var et vanskelig spørsmål, for enhver ordfører i de 23 kommunene skulle jeg gjerne tatt en vakt med. Jeg lurer rett og slett på om de fullt og helt har forstått hvilken belastning det er der ute. Jeg ville snakket mye om gode arbeidstidsordninger som kan virke helsebevarende.

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Det må være helgetimesaken i Tønsberg kommune i fjor. Kommunestyret hadde vedtatt at alle ansatte i turnus, uavhengig stillingsstørrelse, må jobbe 325 helgetimer per år. Etter mye påvirkningsarbeid, fakkeltog og appell klarte vi å få dem til å stryke den setningen i strategidokumentet.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– Politikerne i Sandefjord kommune som ikke responderte på brev fra meg hvor jeg stiller spørsmål om de har valgt rett strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere. Jeg utfordret dem på å stille spørsmål i administrasjonsutvalget før sommeren, for å få belyst konsekvensen av at flere av våre medlemmer ble satt inn i AML-turnus. Det var ingen respons, og det både skuffer og bekymrer meg.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– Mer engasjement på hvilken kompetanse pasientene trenger, og hvorvidt de har den kompetansen i sin kommune.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse