fbpx Valget i Møre og Romsdal: – De fleste politikere gjør så godt de kan Hopp til hovedinnhold

Valget i Møre og Romsdal: – De fleste politikere gjør så godt de kan

Trine Bruseth Sevaldsen, leder NSF Møre & Romsdal

Det er noe leder av NSF Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, gjerne skulle spurt Gro Harlem Brundtland om.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Møre og Romsdal er et av fylkene i Norge som har størst sykepleiermangel. Derfor er det gledelig å se at politikerne har begynt å sette denne saken på agendaen. Men jeg ønsker at de skal være tydeligere og komme med konkrete tiltak for hvordan beholde, rekruttere og re-rekruttere sykepleiere og helsepersonell i høstens kommunevalg.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Jeg ønsker meg en tverrpolitisk enighet om å beholde helsepersonell og bedre arbeidsvilkårene i helsesektoren i vårt fylke. Alle kommunestyrer må utarbeide en lønnspolitisk plan og strategi for sin kommune. Den må vise hvordan de skal beholde og rekruttere livsviktig sykepleierkompetanse for å redusere belastningen i helsesektoren.

– For øvrig bør politikerne i Møre og Romsdal diskutere ytterligere hvordan de kan samarbeide mer på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten for å finne gode løsninger for fylkets helsetjenester.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Jeg ville ha invitert Gro Harlem Brundtland på rundtur i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har hatt et særdeles spennende politisk liv fra 1970- til 2000-tallet som lege, statsminister, generalsekretær i WHO og engasjement for kvinner og helse. Med det som bakgrunn ville jeg spurt henne om det var slik hun så for seg utviklingen av vårt helsevesen?

Det partiet som er konkret og tydelig på hvordan de vil sikre nok og riktig kompetanse til de utfordringene helsetjenestene står ovenfor i fremtiden, får min stemme i år
Trine Bruseth Sevaldsen, leder NSF Møre og Romsdal

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Når det kommer til positive ting fra siste periode, er det nesten unaturlig å ikke nevne pandemihåndteringen. Mye godt fungerende partssamarbeid i den forbindelse, der lokal administrasjon og ledelse gjorde en kjempeinnsats. Spesielt samarbeidet mellom kommuneoverleger, helsesykepleiere og annet helsepersonell, for ikke å glemme samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, var med på å sikre beredskap, vaksinering og trygghet for innbyggerne. Denne erfaringen var nyttig og noe man må ta med seg med seg videre i fremtidige beredskapsscenario.

– Hvis jeg skal trekke frem en kommune og ordfører som i løpet av denne perioden har utmerket seg, vil jeg framsnakke Aure kommune og Hanne Berit Brekken. Deres unike studentrekrutteringspakke, som gir sykepleierstudenter 60 prosent lønn under utdanning, har vært en suksess for en distriktskommune for å sikre seg livsviktig sykepleierkompetanse.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– De fleste politikere gjør så godt de kan. Norsk Sykepleierforbund må heller understøtte politikerne med mer lokal informasjon der vi mener de ikke har nok kunnskap om helsetjenestene. Jeg er mer bekymret over mangel på kvinnelig representasjon, alderssammensetning og nesten fravær av sykepleiere i kommunestyrene. Dette er en demokratisk utfordring!

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– Det partiet som er konkret og tydelig på hvordan de vil sikre nok og riktig kompetanse til de utfordringene helsetjenestene står ovenfor i fremtiden, får min stemme i år.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse