fbpx Valget i Troms og Finnmark: Vil ha arbeidsantrekk til alle i hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Valget i Troms og Finnmark: Vil ha arbeidsantrekk til alle i hjemmetjenesten

Åshild Østlyngen, leder NSF Troms & Finnmark

– Vi har lange avstander og mye vær i fylket vårt, minner NSFs fylkesleder i Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen, om. Hun er skuffet over kommuner som ikke sørger for fullverdig arbeidsantrekk til ansatte i hjemmetjenesten.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Vi er et stort fylke med 39 kommuner, så det er et stort spenn i hva som er viktig i den enkelte kommune. Generelt ser vi at sykepleierkrisen gjør seg gjeldende i de fleste kommuner, og også innenfor sykehussektoren og utdanningssektoren. Andre viktige saker innenfor helse er:

  • utfordringer knyttet til manglende språkkompetanse hos helsepersonell, både norsk og samisk.
  • store omstillinger i Helse Nord der flere desentraliserte helsetilbud innenfor rus- og psykiatri står i fare for å nedlegges.
  • fødeavdelingen på UNN har fått mye kritikk i media på grunn av for dårlig tilbud til sine føde- og barselkvinner. I sommer har de hatt. mange fødsler, og flere pasienter har uttalt at de ikke har fått den fødsels- eller barselshjelpen de har hatt behov for og krav på.
  • flere kommuner har utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
  • alvorlig lave opptak ved sykepleierutdanningene på flere av campusene ved UiT.

 – Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Det burde vært større oppmerksomhet på hvordan man prioriterer pengebruken i helsesektoren. Det brukes enorme summer på vikarer og overtid, noe som ikke gagner verken arbeidsmiljøet eller kvaliteten på tjenestene som leveres til pasientene. Jeg skulle gjerne sett politikere fronte at de ønsker å bruke mer penger på helse – ved å satse pengene på de som er fast ansatte og sørge for konkrete tiltak som sikrer bemanning og faglig utvikling.

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Utfordringene i helsetjenestene vil jo variere i de ulike kommunene, så min oppfordring til sykepleiere er å synliggjøre hva dere mener er de viktigste utfordringene for politikerne å jobbe med i deres kommune, og gjerne komme med forslag til løsninger.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Her burde jeg kanskje valgt ut en lokal politiker, men jeg ville hatt med meg Olaug Bollestad fra Rogaland, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen. Da kunne hun fått et innblikk i hvilke særegne forhold sykepleierne i Finnmark jobber under med tanke på utfordringer knyttet til vær og avstander. Hun er også intensivsykepleier i likhet med meg, og ettersom hun er en festlig dame, tror det hadde vært en underholdende vakt med både faglig og helsepolitisk innhold.

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Jeg er veldig fornøyd med de kommunene som har laget gode planer for å rekruttere og beholde sykepleiere, som ser verdien av å satse på fagkompetanse, og som ikke minst ser verdien i å involvere våre dyktige tillitsvalgte i dette viktige arbeidet. Her kan jeg nevne kommuner som blant andre Karlsøy, Tromsø og Lebesby.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– At det fortsatt er mange kommuner i fylket som ikke sørger for fullverdig arbeidsantrekk til sine ansatte i hjemmetjenesten. Vi har lange avstander og mye vær i fylket vårt. Da er det for dårlig å kun tilby sine ansatte en enkel arbeidsuniform og en jakke i hver bil som må deles mellom personalet, slik enkelte arbeidsgivere gjør. Noen arbeidsgivere sørger for yttertøy som jakke og bukse, mens noen har fullt arbeidsantrekk, med både ullundertøy, uniform, fleeceklær, ytterbukse og jakke. Jeg vil utfordre alle kommunepolitikere som blir valgt i høst til å ta tak i dette, og sørge for at deres kommune tilbyr fullt arbeidsantrekk – inkludert sko – til alle ansatte i hjemmetjenesten, på lik linje med ansatte i for eksempel teknisk etat.

Jeg vil stemme på det partiet som kan vise til konkrete tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen.
Åshild Østlyngen, leder NSF Troms & Finnmark

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– Jeg vil stemme på det partiet som kan vise til konkrete tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen, og som er villige til å bruke penger på fagkompetanse og ledelse i helsetjenestene. I tillegg er det viktig at vi klarer å snu fraflyttinga fra fylket, så politiske grep som sikrer bolyst og utvikling i nord er også veldig viktig for meg. Så vil jeg gi en medalje til den politikeren som klarer å gjøre noe med de hårreisende flyprisene i Finnmark – vi har jo tross alt lyst å besøke søringene av og til!

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse