fbpx Valget i Innlandet: Er ikke fornøyd med et klapp på skulderen Hopp til hovedinnhold

Valget i Innlandet: Er ikke fornøyd med et klapp på skulderen

Ida Høiby, leder av NSF Innlandet

Ida Høiby, leder i NSF Innlandet, mener alle ordførerkandidater i hennes fylke kunne ha godt av å bli med på en vakt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Å sikre forsvarlige helsetjenester i kommunene gjennom kortsiktige og langsiktige planer for å rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere er den viktigste helsesaken for oss i Innlandet. Det bekreftes med tallene fra planlagt og faktisk bemanning-undersøkelsen gjort av våre hovedtillitsvalgte. Innlandet er et stort fylke med mange små og mellomstore kommuner, og vi har den mest voksne befolkningen i landet. Vi har allerede et udekket behov, og i fremtiden vil behovet være økt for sykepleiekompetanse som kan sikre forsvarlige helsetjenester i kommunene. Det handler også om å ha en nødvendig helseberedskap på plass i hver enkelt kommune.

– Ekstremværet «Hans» er et godt eksempel på dette. Det er den enkelte kommunes ansvar å sikre en forsvarlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, og derfor må lønn være en prioritering for noen kommuner som opplever store utfordringer med å beholde og rekruttere.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– En styrking av jordmor-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og ikke minst kommunal psykisk helsetjeneste bør høyere opp i debatten. Dette er lovpålagte tjenester, men ofte oppfylles bare minstekravet. I Innlandet hvor vi har en stor andel utenforskap, er forebygging noe som bør prioriteres høyt i valgkampen. Innen psykisk helsetjeneste har det skjedd en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Derfor må denne tjenesten styrkes med å satse på spesialkompetanse.

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Sykepleiere bør spørre om hva slags plan politikere har for å rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt, og hvorfor?

– Akkurat til kommunevalget skulle jeg ønsket meg alle ordførerkandidatene i alle kommuner i Innlandet. For meg er det viktigste at politikerne setter seg godt inn i kommunale helsetjenester og hva som ligger i kravet til forsvarlig helsehjelp. Hvordan er dagens situasjon i egen kommune? I Innlandet har vi 46 dyktige hovedtillitsvalgte i kommunene som kan hjelpe politikerne i den enkelte kommune med å få den forståelse og kunnskap som trengs for å ta gode beslutninger.

Partiet som får min stemme, må ha en klar prioritering til helse- og omsorgstjenestene.
Ida Høiby, leder NSF Innlandet

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Det som har gledet meg inneværende periode, er at politikerne er i imøtekommende og lydhøre.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– Ja, politikere er lydhøre og ser problematikken i helsetjenestene, men dessverre er det ofte ingen løsning, kun et klapp på skulderen vi får fra politikerne. Vi trenger derfor at kommunale helse- og omsorgstjenester prioriteres.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– Partiet som får min stemme, må ha en klar prioritering til helse- og omsorgstjenestene. Dette må være prioriteringer som stemmer overens med vår politikk.

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse