fbpx Fire topptillitsvalgte i NSF står på lister til lokalvalget Hopp til hovedinnhold

Fire topptillitsvalgte i NSF står på lister til lokalvalget

tillitsvalgte i nsf

Norsk Sykepleierforbund er partipolitisk uavhengig. Samtidig står fire av de øverste tillitsvalgte på lister til valget 11. september.

Sykepleien har spurt alle tillitsvalgte i NSFs forbundsledelse, forbundsstyret, NSF Student og alle fylkesledere og -nestledere om de er politisk aktive eller står på liste foran lokalvalget. Fasit er at én fylkesleder, to fylkesnestledere og et medlem av forbundsstyret stiller til valg. Andre har bevisst tatt en pause fra politisk arbeid mens de er aktive i NSF.

– Politisk engasjement er noe samfunnet bør verdsette, og det gjør vi i NSF også, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Hvorvidt en tillitsvalgts politiske engasjement i et lokalvalg strider mot NSFs vedtekter, svarer forbundslederen på lenger ned i artikkelen.

Slik ser det ut rundt omkring i fylkene:

Nordland: På Venstres valgliste

Fylkesnestleder Lisbeth Ann Johansen er ikke medlem av et parti, men står på Venstres valgliste til kommunestyret i Alstadhaug. Utover det har hun ingen politiske verv.

Fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa er ikke partimedlem, står ikke på valgliste og har ingen partipolitiske verv. 

Viken: Aktiv Ap-politiker

Fylkesnestleder Dag Werner Larsen i Viken er medlem av Arbeiderpartiet og står på Sarpsborg Aps liste foran kommunevalget.

– Jeg er listefyll, skriver Larsen i en e-post.

Ingen andre i ledelsen i Viken stiller til valg eller er medlem av et parti.

Vestland: På Høyres liste

Fylkesleder Reidun Stavland er nummer 20 på Stord Høyres liste. - Jeg er bare listefyll og har ingen aktiv rolle i valgkampen, sier hun.

Nestleder Cecilie Hammersland er ikke medlem av et politisk parti og står heller ikke på valgliste.

Agder: SV-medlem

Fylkesleder Ragne Quinteros og fylkesnestleder Bente Liv Hagen står ikke på valgliste til kommune- eller fylkeskommunevalget. De har heller ikke verv i politiske partier, men nestleder Hagen er medlem av SV.

Troms og Finnmark: Trakk seg fra Ap-liste

Nestleder Mari-Ann Benonisen har sittet to perioder i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun sto også på listen til årets valg, men valgte å trekke seg.

– Jeg valgte å trekke meg fra listen etter at jeg ble gjenvalgt som nestleder i mars. For meg har det gitt noen utfordringer å ha så sterk tilhørighet til et politisk parti når NSF er politisk uavhengig. Jeg synes personlig det er mer ryddig å gå ut av lokalpolitikken. Jeg er fortsatt samfunnsengasjert og kan jo gjøre comeback i lokalpolitikken ved en senere anledning, skriver Benonisen i en e-post.

Nestleder Linda Therese Norrie har sittet som vara i Helse- og velferdsutvalget i Tromsø kommune for Ap denne perioden. Hun har deltatt på noen møter der. Norrie er Ap-medlem, men står ikke på liste til høstens valg.

Rogaland: Ap-medlem

Fylkesleder Aud Hølland Riise er medlem av Arbeiderpartiet, men har aldri hatt partipolitiske verv og er ikke listekandidat. Nestleder Siri Rugland Ree er verken listekandidat eller partimedlem.

Trøndelag: SV-medlem

Fylkesleder Kenneth Sandmo Grip er medlem av SV. Han står ikke på valgliste eller har verv i partiet. Nestleder Randi Wågheim er ikke medlem av et parti og står heller ikke på valgliste.

Oslo: Ap-medlem

Fylkesleder Bård Eirik Ruud er Ap-medlem, men deltar ikke aktivt i partiarbeid eller står på valgliste. Nestleder Ann Kristine Kirk er ikke partimedlem eller aktiv i et politisk parti.

Møre og Romsdal: Ingen partipolitiske verv

Verken fylkesleder Trine Bruseth Sevaldsen eller nestleder Gjermund Øysteinsson Moe er medlem av et parti eller står på valgliste.

Innlandet: Ingen partipolitiske verv

Verken fylkesleder Ida Høiby eller nestleder Åsmund Pharo Gravdal er medlem av noe parti eller står på valgliste.

Vestfold og Telemark: Ikke lenger partimedlem

Fylkesleder Margareth Horn har ikke vært medlem av et parti siden 2015.

– Det er et bevisst valg jeg tok den gangen fordi jeg ville engasjere meg ytterligere i NSF og ønsket ikke å forbindes med noe parti, skriver hun i en e-post.

Nestleder Unni Kiøsterud Tufte står ikke på valgliste.

Forbundsstyremedlem i fylkestinget

Marianne Sæhle er medlem av forbundsstyret, som velges av landsmøtet. Hun har sittet i fylkestinget i Vestland fylke for SV den siste perioden og er tredjekandidat på SVs fylkestingsliste foran valget i september.

– Det er en fordel at jeg er aktiv i politikken. Jeg kan bruke kompetansen som sykepleier. Mine kunnskaper om forvaltningen er god å ha i styrearbeidet i NSF, sier Sæhle til Sykepleien.

– Min politiske hatt har jeg ikke på meg i NSF-sammenheng. Der forholder jeg meg til landsmøtevedtakene, legger hun til.

  • Forbundsstyremedlem Torbjørn Solberg står ikke på noen valgliste i år, men er styremedlem i Bodø Arbeiderparti.
  • Forbundsstyremedlem Rolf-André Oxholm er medlem av Arbeiderpartiet, men ikke politisk aktiv.
  • Forbundsstyremedlem Gro Lillebø er medlem av SV, men ikke aktiv.
  • Forbundsstyremedlemmene Ann Margrethe Øritsland og Cecilie Johansen er ikke partipolitisk aktive eller medlemmer av et politisk parti.

Ingen på valglister i forbundsledelsen

Lill Sverresdatter Larsen figurerer ikke på noen valgliste til kommune-, fylkestings eller kirkevalget. Hun har heller ingen verv eller medlemskap i noe parti.

Første nestleder Silje Naustvik er medlem av SV, men har ikke vært politisk aktiv i partiet på mange år.

Andre nestleder Kai Øivind Brenden har vært fritatt fra vervet som varamedlem til kommunestyret for Høyre i Lørenskog siden 2019.

NSF Students leder og nestleder har ingen politiske koplinger.

– Vi har ikke lov, sier Daniel Tørresvoll Stabu.

forbundslederen i nsf

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF sier at ledelsen ikke i legger seg opp i hvilke verv folk velger å ha i verken politikk, idrettslag eller foreningsliv.

– Det er viktig å huske at vi som NSF-tillitsvalgte er valgt inn på tillit av medlemmene. Så derfor er det også de som avgjør om vi forvalter rollene våre riktig, sier Larsen.

Kryssende interesser?

– Hva bør tillitsvalgte gjøre om de er aktive i organisasjoner med interesser som krysser NSFs interesser?

– I valgte etiske retningslinjer, som gjelder for både ansatte og organisasjonsvalgte, står følgende på side 3: «Ansatte og organisasjonsvalgte kan ikke ha ekstraverv, bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlig med NSFs interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til NSF.» Den enkelte bør selv ivareta dette og være åpen om egen situasjon, både generelt og tilknyttet enkelte situasjoner.

– Har det vært kontakt mellom NSFs forbundsledelse og de som er aktive i politisk arbeid foran årets valg? 

– Noen rådfører seg med oss. Da er det viktigste rådet vi gir dem, at de må være oppmerksomme på de ulike rollene sine og huske at NSF er en partipolitisk uavhengig organisasjon, sier Larsen.

Hvilke regler gjelder?

– Bør regelen om uavhengighet gjelde blant alle tillitsvalgte, på alle nivåer?

– Dette er et tema fra tid til annen, og det er viktig å være bevisst på det. Personlig synes jeg det er en forskjell på om jeg som forbundsleder fronter et partipolitisk ståsted eller om en tillitsvalgt på en avdeling på sykehus eller i kommuner gjør det.

– Som forbundsleder har jeg gjort et bevisst valg om ikke å være partipolitisk organisert, fordi slik jeg oppfatter det, er det ikke tilrådelig i denne rollen, svarer Larsen. 

NB! Journalist Nils Kristian Reppen sto på SVs valgliste i Frogn kommune i 2003, men har aldri vært medlem av et parti.

Kl 15.50: Lagt inn sitat fra Reidun Stavland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse