fbpx Mener AKS-sykepleierne kan ha mer ansvar Hopp til hovedinnhold

Mener AKS-sykepleierne kan ha mer ansvar

Ingrid Taylor på simuleringslaben ved sykepleierutdanningen i Porsgrunn.

Ingrid Taylor har forsket på kompetanseutviklingen hos de avanserte kliniske allmennsykepleierne (AKS).

Nå har den første doktorgraden om AKS-utdanningen i Norge kommet:

I mars i år forsvarte Ingrid Taylor doktorgraden «Advanced practice nursing student’s development of clinical competence – a Norwegian mixed-methods study».

Doktorgraden er avlagt innen personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Relativt ny sykepleiergruppe

De såkalte «AKS-erne» er relativt nye tilskudd på sykepleierstammen. 

Fra 2015 har kommunene kunnet søke om midler fra Helsedirektoratet, slik at sykepleiere kan ta denne utdanningen. I starten var det ikke så mange som søkte om disse pengene. De siste årene har imidlertid kommunene fått øynene opp for ordningen, og det har vært rift om pengene.

I år ligger det 13 millioner kroner i søknadspotten. 

I 2020 kom en forskrift om en nasjonal master i avansert klinisk allmennsykepleie, og rett etterpå ble det åpnet for at de som hadde tatt en slik master kunne søke om offentlig spesialistgodkjenning.

Studenter som har gjennomført en master som tilfredsstilte kravene tilbake til 2014 kan søke om en slik godkjenning.

Til nå har 103 AKS-sykepleiere fått spesialistgodkjenning, opplyser Helsedirektoratet til Sykepleien.

Fulgte tre kull

Ingrid Taylor har gjennom sin forskning fulgt tre kull med sykepleiere gjennom AKS-masterløpet. De startet i 2015 og 2016, og kullene er fra forskjellige utdanningsinstitusjoner.

– De studieløpene jeg forsket på var i all hovedsak lik det som i dag har blitt til en forskriftsfestet, nasjonal master. Flere av studentene fra studien har i ettertid fått spesialistgodkjenning på bakgrunn av masteren, sier hun.

Ble gode på det pasientnære

I studien så hun på egenrapportert klinisk kunnskap innen noen utvalgte områder i starten og på slutten av studieløpet. Hun så også på resultatene fra en klinisk, praktisk eksamensform studentene hadde.

– Ved oppstart hadde studentene størst ønske om å lære mer om å undersøke og behandle pasienter.

I løpet av studietiden fikk de mest kompetanse på dette:

– De ble gode på å ta pasientens sykehistorie, kunne praktiske undersøkelsesteknikker, klinisk beslutningstaking, samt kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger.

Et overraskende funn

Dette er noe av det hun fant:

  • Den praksisnære kompetansen som innebærer å undersøke pasienten, utviklet seg spesielt mye gjennom studieløpet.
  • Studentene hadde mindre utvikling innen klinisk ledelse.
  • Det var ikke sammenheng mellom tidligere arbeidserfaring og kompetansen de fikk gjennom studieløpet.

 Ingrid Taylor ble mest overrasket over det siste funnet, og mener det kan åpne for flere diskusjoner:

– Man kan tenke at det kanskje ikke er nødvendig med krav om arbeidserfaring før denne masteren. På den andre siden kan det jo også handle om at metodene som er brukt for å fange opp denne sammenhengen ikke er gode nok, sier hun.

– Internasjonale standarder

Taylor viser til at hun så på den norske utdanningen og kompetanseutviklingen opp mot den kliniske kompetanse som forventes av nurse practitioner (NP), slik det er beskrevet i en internasjonal standard om APN utgitt av International Council of Nurses (ICN).

Det blir fort mange begreper og forkortelser, men Taylor forklarer:

– APN står for Advanced Practice Nursing, og er et paraplybegrep for all avansert sykepleie. ICN har lansert retningslinjer som internasjonalt setter en standard for sykepleie på avansert nivå. Internasjonalt har NP en breddekompetanse og tilsvarer den nye norske AKS-rollen, sier hun og fortsetter:

– Når det gjelder klinisk kompetanse, holder den norske masterutdanningen den standarden som er beskrevet av ICN. Utdanningene jeg så på hadde en vei å gå for å utvikle kompetansen innen klinisk ledelse, sier hun.

Rollen disse sykepleierne skal ha i helsevesenet har vært, og er, under utvikling.

– Kompetanse innen klinisk ledelse er viktig for å kunne lede endringer, sier Taylor.

– Viktig å utnytte kompetansen vi har

Hun mener kompetansen kan brukes enda bedre.

– For å komme på nivå med det en nurse practitioner kan gjøre i for eksempel England og USA, må ansvarsområdene utvides. I dag kan helsesykepleiere og jordmødre rekvirere enkelte legemidler. Dette kunne vært aktuelt for AKS-sykepleierne også. Det bør også vurderes om de skal kunne henvise enkelte pasientgrupper til sykehus, sier hun.

– Etter å ha forsket på dette temaet, konkluderer jeg med at de norske AKS-sykepleierne kunne hatt større ansvarsområder enn det de har i dag. Dette er noe myndighetene, utdanningsinstitusjonene og det kliniske feltet må samarbeide om, sier hun.

Taylor nevner også Helseperonellkommisjonens rapport som ble lagt frem i februar i år. Der beskrives en fremtid med færre ansatte per pasient.

– I tråd med det blir det desto viktigere å utnytte den kompetansen vi allerede har til fulle, sier hun.

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Audhild Molland

Spesialsjukepleiar
10 måneder 3 uker siden

Det er synd at inntakskrava til AKS master er tatt utgangspunkt i karaktersnittet på grunnutdanningen. Det teller ikkje at du har teke fleire videreutdanninger etter grunnutdanningen. Dette medfører at det er mange som kan tenke seg å gå master AKS ikkje kjem inn, og me mister mykje kompetanse ute i kommunene. Har sjølv 120 studiepoeng etter fleire videreutdanninger, men hadde ikkje C som gjennomsnitt på grunnutdanningen og kom derfor ikkje inn på master i AKS.

Aud A

Sykepleier
10 måneder 2 uker siden

Jeg forstår ikke hvorfor vi sykepleiere ikke kan være stolte av vårt eget fag, fremfor å skulle hive etter det legene kan utrolig mye mer om enn oss. Vi har et helt annerledes studium enn legene, og det er så mye nyttig vi kan bidra med enn å skulle være liksom-leger. Hvis man vil være lege, så kan man vel studere medisin? Jeg er veldig stolt av mine oppgaver, og mener dette er helt feil utvikling.

Anne Liv Lyngroth

Avansert geriatrisk sykepleier
6 måneder siden

AKS-sykepleiere er ikke liksomleger, fortsatt stolte sykepleiere med nyttig kompetanse

Athithan Kumarasamy

Avdelingssykepleier
10 måneder 2 uker siden

Det er flott med AKS utdanning og at vi får flere av disse, men jeg er ikke enig i at de skal skrive ut medisiner og kunne legge inn folk direkte. En ting hva man lærer i teorien og en annen ting hvordan en praktiserer og vedlikeholder faget og utførelsen. Jeg skjønner sykepleiere ønsker å leke litt leger, men dessverre så er vi ikke der. AKS sykepleiere burde vært ansatt i kommunehelsetjenesten hvor det trengs kompetanse. Jeg er uenig i at sykepleiere skal ta over det legen skal gjøre. De har et annet forløp med helt annet fokus. Det blir mismatch

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse