fbpx Avansert klinisk allmennsykepleie, hva er det? Hopp til hovedinnhold

Avansert klinisk allmennsykepleie, hva er det?

En ny lærebok som gir en beskrivelse av roller, ansvar og kompetansebehov for en avansert klinisk allmennsykepleier er etterlengtet.

Bokfakta

Boktittel: Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester
Forfatter: Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.)
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Sidetall: 383
ISBN: 978-82-02-66072-7

Den nasjonale forskriften for master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS-sykepleier) ble ferdigstilt 16. januar 2020 og utdanningen etter den nye forskriften er i full gang ved flere universitet og høyskoler. De 14 kapitlene i boka gir en god oversikt over hva en avansert klinisk sykepleier vil kunne møte på av utfordringer. Og også hvordan disse utfordringene kan løses. Boka forholder seg til kompetanseområdene beskrevet i forskriften, og synliggjør breddekompetanse ved å ikke gå for detaljert inn i spesifikke pasientgrupper, med unntak av demens og psykisk helse som har fått egne kapitler i boka.

Fortellingene gir «farger og toner» til teorien og gjør at rollen som AKS-sykepleier blir synlig.

Forfatterne bruker fortellinger for å gi leseren nærhet til praksissituasjonene. Fortellingene får godt frem AKS-sykepleiernes komplekse og grenseoverskridende rolle der kunnskap om pasient, kontekst, sykdomsbilde, kollegarelasjon og organisasjon er en forutsetning.

Forfatterne vektlegger betydningen av å forstå seg selv som medaktør i situasjonene, med innvirkning på handlingsvalg og tiltak. Fortellingene gir «farger og toner» til teorien og gjør at rollen som AKS-sykepleier blir synlig. Verdien i fortellingene ville være like nyttige om noen av dem var kortet noe ned.

Læreboka presenterer aktuelle verktøy for klinisk observasjon, vurdering, samtale og intervju som er sentralt for rollen som AKS-sykepleier. Flere av disse er tilgjengelige gjennom QR-kodene som det ofte henvises til. Flere illustrasjoner i boka ville vært ønskelig her.

Som lærer for AKS studentene fikk jeg ofte dette spørsmålet: Hvor er vår plass? Hva er vår rolle?

Som lærer for AKS studentene fikk jeg ofte dette spørsmålet: Hvor er vår plass? Hva er vår rolle? Som svar fikk de: Finn de mest komplekse casene, se på overganger mellom omsorgstjenestene og utfordringsbildet i kommunehelsetjenesten, og oppdag hva du med din kompetanse kan bidra med og hva du trenger å lære mer om.

Denne læreboka er et viktig bidrag til å svare ut noen av spørsmålene studentene har, siden funksjon og rolle som AKS-sykepleier så langt er lite etablert i Norge. Boka beskriver hva som kan være en AKS-sykepleiers bidrag i kommunehelsetjenesten, og er slik viktig for masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie.

Den er også et nyttig bidrag til ledere i kommunehelsetjenesten om hvilken kompetanse de kan forvente å få tilgang til om de tilsetter AKS-sykepleiere.

Annonse
Annonse