fbpx «Tromsø-pakken for sykepleiere»: – Vi har en plan Hopp til hovedinnhold

«Tromsø-pakken for sykepleiere»: – Vi har en plan

Daniel Brox, Magne Nicolaisen og Sigrid Moen Dybdal

Det er alle kommuners hodepine: Å rekruttere og beholde sykepleiere. Nå har Tromsø kommune laget en tiltaksplan. – Det er en god start, sier NSFs hovedtillitsvalgt, Daniel Brox.

Tromsø kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde nok arbeidskraft i kommunehelsetjenesten. Det har de gjort noe med.

Fredag 3. februar presenterte kommunen nye tiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere på Kvaløysletta sykehjem. (Se video nederst i saken)

– En god start

NSFs hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Daniel Brox, var også med da planen ble lansert.

– Er du fornøyd?

– Det er en god start. Planen er dynamisk og skal evalueres og utvikles underveis. Vi må se hvilke tiltak som virker, og hvilke som ikke gir ønsket effekt, så vil vi justere etter det, sier Brox til Sykepleien.

Alle tiltakene som ble presentert sist fredag, trådte i kraft umiddelbart.

– Ikke bare lønn

Brox er fornøyd med at planen er både kort- og langsiktig.

– I tillegg inneholder den mange tiltak utover lønn. Å få redusert arbeidsbelastning og hvordan fordele oppgaver mer fornuftig, er også med, sier han.

Her er noen av tiltakene Tromsø kommune frister med:

  • Lønnstillegg og ekstra godtgjøringer
  • Økte satser på eksisterende stipender
  • Nye stipendordninger
  • Lengre fritidsperioder for turnusansatte
  • Nedbetaling av studielån for sykepleiere og vernepleiere

Du kan lese hele tiltaksplanen her.

Tromsø matcher Spekter-lønn

Kommuner som konkurrerer om sykepleiere med store sykehus, har lenge ønsket at begynnerlønnen til spesialsykepleiere i kommuner er lik den de får i sykehusene.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har innført det og at Tromsø nå matcher begynnerlønnen til spesialsykepleiere på UNN, med 602 000 kroner, sier Brox.

Tromsø kommune hadde før et tillegg på 5000 for hjemmetjenesten og 10 000 for sykehjem.

– Dette er nå økt til 40 000 for alle i høgskolegruppen som har rene nattevaktstillinger. UNN hadde et slikt tillegg, men de avviklet det 1. mai i fjor, sier Brox.

Han er også fornøyd med at veiledningskompetanse belønnes med 10 000 kroner i økt årslønn, og at kommunen skal betale for både reise og opphold for sykepleiere som ønsker å ta formell veiledningskompetanse ved Universitetet i Tromsø.

Masterlønn fremdeles ikke selvsagt

Tromsø har få sykepleiere som har master i avansert klinisk sykepleie (AKS).

– Jeg tror vi kun har én sykepleier med den kompetansen i dag, sier Brox.

Han håper imidlertid det vil endre seg.

I tiltaksplanen er det ett punkt som står åpent – altså uten tiltak. Punktet gjelder masterlønn for sykepleiere.

– Hvorfor?

– Dette var ett av punktene jeg ikke fikk gjennomslag for. Nå er det utformet slik at det er opp til seksjonslederne å bestemme om de skal gi stillingskode master til sykepleiere som har det. Kommunen mener det ikke er nødvendig med master, og vil derfor ikke automatisk avlønne dersom det ikke kan dokumenteres at det trengs master for å utføre jobben, sier han og legger til:

– Arbeidsgiver er ikke helt moden ennå, men det håper jeg endrer seg når vi får flere AKS-sykepleiere.

Skal evalueres

– Når skal tiltakene evalueres?

– Det er ikke satt av en dato. Jeg regner med at det er naturlig med en årlig evaluering. Noen tiltak er langsiktige, så de må virke en stund før de kan evalueres. De mer kortsiktige insentivene er lettere å justere fortløpende, sier han.

Brox er fornøyd med at Tromsø ligger fører an når det gjelder tiltakspakker:

– Som med fastlegepakken som Tromsø var først ute med, og som nå lanseres som «Tromsø-pakken» i andre kommuner, tenker vi denne planen kan lanseres som «Tromsø-pakken for sykepleiere».

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Eli Sylvia Røed

Pensjonert pleie-og omsorgssjef
1 år siden

Så flott at Tromsø kommune « tar grep og går foran»!! Jeg har nettopp skrevet innlegg om eldreomsorgen i Molde kommune. Se : rbnett.no

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse