fbpx – Jeg måtte sjekke om menn egentlig hadde lov til å bli jordmor Hopp til hovedinnhold

– Jeg måtte sjekke om menn egentlig hadde lov til å bli jordmor

Åsgeir Almvik

Åsgeir Almvik er for tiden Norges eneste mannlige jordmorstudent.

Da Almvik studerte til sykepleier, fikk han en aha-opplevelse i undervisningsdelen om reproduksjon og menstruasjonssyklusen. Og tenkte: Dette er fremtiden!

Noen få år senere befant han seg i jordmorpraksis på Føde-barsel A på Sykehuset Østfold Kalnes. Nå er en praksisperiode på åtte uker der unnagjort, men i februar skal han tilbake. Som masterstudent i jordmor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge var han først gjennom noen måneder med teori.

Interessant fysiologi

Drømmen om å bli jordmor er altså i ferd med å bli virkelighet for Åsgeir Almvik. Og den tidligere skuespilleren er superfornøyd med sitt nye yrke.

– Det er utrolig fascinerende at det lar seg gjøre å gro et menneske inni et annet menneske. Og all den fysiologien man kan som jordmor, kompetansen man da kan bruke til å hjelpe til å få barnet ut, det er utrolig interessant, sier han.

Og så er det mye glede i ta del i.

– I andre deler av sykepleien handler det om syke mennesker. Du kan lindre, gjøre en del for at pasientene skal blir friskere. Men her får jeg inn helt friske fødende damer og får ta del i den euforiske og flotte opplevelsen når ungen er ute.

– Men det går vel ikke alltid bra?

– Selvfølgelig – når det går galt, er det ikke noe verre sted enn på den fødestuen. Jeg har heldigvis ikke opplevd det verste ennå. Men det kommer til å skje, jeg er innstilt på det, sier Almvik.

Liker å jobbe selvstendig

Etter hvert som han har kommet inn i yrket, har han sett at det å ta imot barn bare én del av jobben.

– Den innebærer også å ivareta kvinnene før og etter de har født. Jordmødre har kunnskap om alt som skjer i kvinnekroppen før, under og etter en fødsel.

Han liker det å jobbe så selvstendig som en jordmor gjør, og også det at yrket har mye av det akutte i seg.

– Det at det er kort vei fra en fin fremgang i fødselen til at det plutselig kan bli en risikabel fødsel, gjør arbeidsdagen uforutsigbar, og det hører man ikke så mye om, sier han.

Jordmor er gjerne alene med fødekvinnen og eventuelt partner, men på fødeavdelingen er det alltid noen å konferere med om man er usikker.

– Som jordmor har jeg myndighet til å ta en del beslutninger. Først på slutten kaller man inn jordmor 2 og barnepleier. Slik gjøres det i hvert fall hos oss. Dette er ulikt mange andre sykepleierjobber, der man oftere må tilkalle legen før beslutninger tas.

Mener menn ikke kjenner godt nok til jordmorfaget

Almvik mener jordmorfaget burde appellere til flere menn.

– Jeg har tenkt mye på dette her. I jordmoryrket er det mye akutt, det er action, og det appellerer jo til menn. Men det virker som om menn i liten grad har oppdaget dette. Jeg tror det kan ha med tittelen jordmor å gjøre.

Da helsesykepleierne endret tittel, fra helsesøster, fikk det mye oppmerksomhet, og Almvik tror det hjalp til med å vekke interessen hos menn og synliggjøre hva yrket innebærer. Den oppmerksomheten mener han hadde vært en fordel å få for jordmoryrket også, uten at han tar stilling til spørsmålet om tittelendring.

– Jordmødre har en jobb å gjøre med å kommunisere hva ordet jordmor betyr, mener han. 

– Da jeg ble interessert i dette fagfeltet, måtte jeg sjekke om menn egentlig kan bli jordmor.

Får nesten bare positive reaksjoner

På Sykehuset Østfold Kalnes er han den eneste mannen blant jordmødrene.

– Hvordan reagerer de fødende på å få en mannlig jordmor?

– 90 prosent av reaksjonene jeg har fått, har vært positive, både fra fødende og partnerne. Jeg var forberedt på å møte mer skepsis, sier Almvik.

Om noen er skeptiske, imøtekommer han det.

– Hvis det er andre jordmødre på jobb, så prøver vi å bytte. Det viktigste er at kvinnene får en positiv opplevelse av fødselen. De er i en sårbar situasjon. Dette tar jeg ikke personlig så lenge det handler om kjønn. Hadde det vært noen som mente jeg ville gjøre en dårlig jobb, hadde det vært noe annet.

Åsgeir Almvik og Shqipe Aliu

– Og kollegaene, hva sier de?

– Noen sier: «Vi trenger flere mannlige jordmødre». Andre sier: «Vi trenger ikke mannlige jordmødre, vi har jo klart dette i alle år, men det er hyggelig at det også kommer menn.»

Alle er fornøyde

Seksjonsleder på Føde-barsel A, Shqipe Aliu, sier at det å ha Almvik på laget bare har vært en positiv erfaring.

Aliu ansatte Almvik på hjerteavdelingen da han var nyutdannet sykepleier. Og nå er hun igjen hans leder.

– Vi er veldig, veldig veldig fornøyde med ham! Og jeg har vært med på å ansette ham to ganger. Alle synes det er fantastisk og overraskende at en mann vil være hos oss, sier hun.

Få av studentene har utdanningsstilling

Almvik har fått en utdanningsstilling i fødeavdelingen, noe som betyr at han får 90 prosent lønn og må binde seg til tre år etter endt utdanning. Det er bare ham og en til på kullet i Horten, med 26 studenter, som har fått slike stillinger. De andre må altså finansiere utdanningen selv.

– Ufarliggjør yrket for andre menn

– Det gjør noe med arbeidsmiljøet å ha en mann her, mener Shqipe Aliu.

– Alle våre jordmødre er veldig dyktige, så det går ikke på det, men en mann har kanskje en annen tilnærming til yrket. Han bidrar til å ufarliggjøre yrket for andre menn. Det er positivt, og fødekvinnene er også fornøyde. Også de utenlandske. De er faktisk mer vant til menn når de skal føde, siden det i andre land er mer vanlig at det er gynekolog til stede.

– Man vokser som leder

Det at Almvik har jobbet på hjerteavdelingen som sykepleier tidligere, gjør at han har en HLR-kompetanse som kommer til nytte også på føden, legger Aliu til.

– Jeg er stolt av å følge ham opp og se at han får oppfylt sine drømmer. Man vokser på det som leder når man ser en medarbeider lykkes, sier hun.

Åsgeir Almvik

To mannlige jordmorstudenter på ti år

En ringerunde Sykepleien har foretatt, bekrefter at Almvik for tiden er eneste mann som studerer til jordmor.

Utdanningen finnes seks steder – Kjeller/Oslo, Stavanger, Bergen, Horten, Tromsø og Trondheim. Studiestedene kan fortelle om svært få mannlige søkere.

For å være kvalifisert, må man ha autorisasjon som sykepleier og minst ett års praksis (heltid) som sykepleier i klinisk pasientarbeid. Men karakternivået for å komme inn er høyt.

Statistikk fra Norsk senter for forskningsdata på Universitetet i Bergen viser at det de siste ti årene har vært 36 kvalifiserte mannlige søkere til jordmorutdanningene. Åtte har fått tilbud om plass, men bare to menn har fullført utdanningen siden 2010.

Ifølge Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund er mangelen på jordmødre kritisk og økende, og det jobber for at dagens utdanningskapasitet for jordmødre må dobles. I desember ba forbundet Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementer om at det opprettes 100 nye utdanningsstillinger for master i jordmorfag og tolv nye utdanningsstillinger til videreutdanning i ultralyddiagnostikk.

Lov med menn fra 1972

Den første jordmorutdanningen ble åpnet i Kristiania i 1818 og var det den første formelle utdanningen for kvinner i Norge. Først i 1972 kom en lovendring som gjorde det mulig for menn å utdanne seg til jordmor. Norges første mannlige jordmor ble utdannet ved Statens jordmorskole i Bergen i 1978.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse