fbpx Andre symptomer på hjerneslag hos kvinner Hopp til hovedinnhold

Andre symptomer på hjerneslag hos kvinner

Bildet viser et angiogram av en innsnevret arterie i nakken.

Vansker med å prate, smile eller løfte armene er kjente symptomer på hjerneslag. Men hele 30 prosent har ikke disse symptomene, viser en evaluering.

Ny forskning viser at kvinner, og særlig unge kvinner, kan ha andre symptomer når de rammes av hjerneslag. Dermed er det en risiko for at hjerneslaget ikke blir oppdaget raskt nok, 113 blir ikke ringt, og nødvendig akuttbehandling blir forsinket.

Det er evalueringen av Helsedirektoratets kampanje fra 2015, «Prate, smile, løfte», som viser at 70 prosent av slagpasientene hadde ett eller flere av disse velkjente symptomene.

I en fagartikkel i Tidsskrift for Legeforeningen fra november 2022 refereres to nylig publiserte metanalyser. Her beskrives det at kvinner som får hjerneslag, i større grad opplever symptomer som generell sykdomsfølelse, angst, kvalme, hodepine og påvirket bevissthet.

En fersk populasjonsstudie fra Australia viser at yngre kvinner som rammes av hjerneslag, oftere vurderes å ha andre diagnoser.

Forfatterne av fagartikkelen anbefaler dermed at fremtidige studier på hjerneslag tar med kjønnsforskjeller i sine analyser.

De skriver også at nye nasjonale kampanjer om hjerneslag bør ha med den nye kunnskapen om kvinners symptomer, ikke bare å prate, smile og løfte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse