fbpx Tror sykepleierne er mindre uføre enn gjennomsnittet Hopp til hovedinnhold

Tror sykepleierne er mindre uføre enn gjennomsnittet

SSB-forsker Tor Morten Normann

– Kvinner med høyere utdanning er langt sjeldnere uføre enn kvinner med lav utdanning, sier forsker Tor Morten Normann.

Verken Nav eller Statistisk sentralbyrå (SSB) fører statistikk over uføretrygdede sykepleiere.

– Det er vanskelig å fordele uføretrygdede etter yrke, sier Tor Morten Normann, seniorrådgiver i SSB.

– Det vil være mulig å se hvor mange av de uføretrygdede som har utdanning som sykepleier, men det er ingen garanti for at de har hatt det som yrke forut for uførheten. Derfor kan vi ikke sammenlikne sykepleiere med andre yrkesgrupper, sier han.

– En kraftig kjønnsforskjell

Kvinner er mer uføre enn menn.

– Vi ser en kraftig kjønnsforskjell, sier Normann.

Fakta
Uføretrygdede i 2021
  • Begge kjønn: 10,7 prosent av befolkningen (373 669 personer)
  • Menn: 8,6 prosent (153 635 personer)
  • Kvinner: 12,9 prosent (220 034 personer)

Jo høyere alder, jo høyere andel:

  • 18–24 år: 1,8 prosent
  • 55–61 år: 20,2 prosent
  • 62–67 år: 28 prosent

Kilde: Statistisk sentralbyr

Høy utdanning gir mindre uførhet

Utdanning er et viktig bakgrunnskjennetegn for uførhet

– Tror du sykepleiere er mer uføre enn gjennomsnittet?

– Det tror jeg ikke, for sykepleiere har jo høyere utdanning. Utdanning er et viktig bakgrunnskjennetegn for uførhet. Kvinner med høyere utdanning er langt sjeldnere uføre enn kvinner med lav utdanning, sier Normann.

Uføreandelen øker med alderen for alle

Blant dem med bare grunnskole er over 28 prosent uføre. Av dem som har utdanning fra universitet og høyskole, er bare 5,6 prosent uføre.

– Basert på utdanningsnivået tror jeg sykepleierne er under gjennomsnittet uføre.

– Men pleieryrker kan slite på helsen?

– Ja, det kan være tungt. Blant annet er pleie- og omsorgsyrker med lavere utdanningskrav kraftig overrepresentert på uførestatistikken. Men også blant dem med høyere utdanning øker uføreandelen med alderen, sier SSB-forskeren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse