fbpx – Skam er en av de verste følelsene folk kan ha Hopp til hovedinnhold
Seksualitet og psykisk helse:

– Skam er en av de verste følelsene folk kan ha

Karolina Viktorsson

Psykiater Karolina Viktorsson ønsker seg sexolog ved alle DPS.

Seksualitet kan noen ganger være forbundet med skam og er en aktuell problemstilling nesten uansett hvilken pasientgruppe psykiater Karolina Viktorsson jobber med.

Noe hun ofte ser, er dette:

– Når skam minsker, gir det bedre forutsetninger for god bedring. Vi har alle en seksuell helse, på samme måte som vi har en somatisk og psykisk helse. Seksuell helse kan være både god og mindre god, men er viktig å løfte frem. Og som med annen helse, så er den relevant hele livet, sier hun.

Også for helsepersonell kan det oppleves skamfullt å snakke om seksualitet, mener hun.

– Hvis den skammen sitter hos oss som hjelpere, så risikerer vi å formidle det til pasienten uten at vi alltid er klar over det, sier hun.

Lagde seksualitetsteam

Karolina Viktorsson understreker at hun ikke er sexolog, men har opparbeidet seg kunnskap, fordi hun var nysgjerrig på det som ble et tema som stadig vendte tilbake i oppfølging og behandling av pasienter.

Da hun jobbet i et DPS i Oslo for noen år siden, fikk hun derfor stablet et eget seksualitetsteam på bena. Der fikk hun som psykiater faglige innspill fra to kolleger med utdanning som sexologiske rådgivere.

– Jeg synes det var en god modell. Alle DPS burde ha en sexolog!

Må jobbe med flere temaer samtidig

Nå jobber hun innen rus- og avhengighetsbehandling, også her er seksualitet et viktig tema, forteller hun.

Mange av pasientene hun har hatt til behandling opp gjennom årene, har opplevd seksuelle overgrep. I jobben hun har nå, innen rusomsorg, er kjøp og salg av seksuelle tjenester et ikke uvanlig tema. Også spørsmål om kjønnsidentitet er noe som kan kommer opp

– Om man er i en kjønnsskifteprosess, har en psykisk lidelse og en alvorlig rusdiagnose, hvordan møter og hjelper man den pasienten best? Da er det nødvendig å kunne jobbe med flere temaer samtidig.

Som psykiater vet hun også at bivirkninger av medikamenter kan påvirke blant annet seksuell lyst.

– Det er ikke alle problemer som er av eksistensiell art. For noen hjelper det med noe så enkelt som å bytte medikament. Men pasienter må få spørsmålet, da mange ikke tenker på det eller ikke tør å ta det opp, sier hun.

Lavt testosteron

Og så er ikke alltid bytte av medikament eneste løsning. Noen av metadonbrukerne opplever at den seksuelle lysten minsker, eksemplifiserer hun.

– Det er ikke lett å finne en god erstatning for metadon, men da finnes det andre muligheter. En vanlig bivirkning av metadon er lavt nivå av testosteron.

– De kan bli lave på testosteron, og det påvirker helsen på flere måter. Inaktivitet, depresjon, vektøkning, mange helseproblemer kan følge på. Da er kanskje henvisning til endokrinolog første steg, sier hun.

En endokrinolog kan vurdere eventuelt behov for tilskudd av testosteron.

Det viktigste for Viktorsson er ikke at hun selv skal vite alt om de seksuelle problemstillingene som kommer opp når hun snakker med pasientene:

– Det handler også om å vite at spisskompetansen finnes og henvise dit. Jeg tenker at kolleger med kompetanse i sexologi er viktige for å bygge en bro mellom sexologi og psykiatri. Vi trenger å ivareta deres kompetanse. Temaet seksualitet bør være oppe og anerkjent i psykisk helsevern, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse