fbpx 9 av 10 hjemmesykepleiere: Sykehusene sender oss for dårlige pasienter Hopp til hovedinnhold

9 av 10 hjemmesykepleiere: Sykehusene sender oss for dårlige pasienter

Fra hjemmesykepleien åpen omsorg i Onsøy kommune. Sykepleier Grethe Henriksen og en pasient

I en fersk undersøkelse svarer 9 av 10 hjemmesykepleiere at deres enhet har tatt imot pasienter fra sykehus som viser seg å ha problemstillinger de ikke har hatt kompetanse til å håndtere.

Sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten opplever at sykehusene sender fra seg pasienter som er for dårlige til at hjemmetjenesten kan klare å gi dem en godt nok tilbud.

I en spørreundersøkelse som Sykepleien gjennomførte i november, svarer 9 av 10 at de har opplevd dette. 1 av 10 svarer at dette hender ofte.

Like mange, altså over 90 prosent, sier seg enige i påstanden om at nedbyggingen av senger i spesialisthelsetjenesten fører til at hjemmesykepleien i større grad må koordinere tjenestene for pasientene.

Færre døgnplasser

Undersøkelsen gikk ut til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund i november 2019. 2353 har svart på spørsmålene om arbeidsforhold og arbeidsoppgaver, og har bekreftet at de jobber, eller inntil nylig, har jobbet med sykepleie til hjemmeboende.

Sykepleien ønsket å kartlegge om det at færre døgnplasser i sykehusene har endret arbeidsoppgavene og belastningen på hjemmesykepleien de siste årene.

Antall døgnplasser i somatiske sykehus har sunket med 22 prosent siden 2002. I samme periode har psykisk helsevern mistet 36 prosent av døgnplassene. De siste ti årene har de rundt 40 000 sykehjemsplassene bare økt med noen få hundre. Andelen eldre over 80 år som har sykehjemsplass, har sunket.

For dårlig tid

I svarene fra hjemmesykepleierne forteller mange om for dårlig tid til å gjøre avanserte prosedyrer og for få sykepleiere og nok kompetent personale på jobb.

Flere nevner også manglende pleieplaner, informasjon og utstyr som trengs til pasienter som kommer fra sykehuset. Noen nevner også at samarbeidet med sykehuset og fastleger kunne vært bedre. Det mangler også opplæring om behandlinger det forventes at hjemmesykepleien skal utføre.

Mer komplekse problemstillinger

Hele 1425 av hjemmesykepleierne har i fritekst svart på hvordan de opplever at brukerne som får hjemmesykepleie, har mer komplekse problemstillinger nå enn for noen år siden. Bare rundt 30 av de 1425 respondentene svarer at det ikke er noen tydelig forskjell fra før.

Les hva sykepleierne forteller her: 

«Det verste er når fredagen kommer, halvveis uavklarte pasienter sendes hjem»

«De pasientene vi får nå, var de som fikk behandling på sykehuset tidligere»

Må sjekke prosedyrer på YouTube

Veldig mange forteller at pasientene som blir utskrevet fra sykehusene, er mye dårligere nå etter at samhandlingsreformen ble innført. Det er flere multisyke, og dermed trengs mer tid til å kartlegge behov og sette i verk tiltak. Det er vanskeligere å få plass på sykehjem, nevner noen. Flere pasienter velger hjemmedød, det er mer medisinbruk. Hjemmesykepleierne må oppdatere seg på avanserte prosedyrer for å håndtere pasientene. Noen skriver at de må gå på YouTube for å finne informasjon.

Men noen peker også på det positive i at jobben nå er mer faglig utfordrende, og at de har fått flere fagpersoner på jobb.

Les Høies svar her:– Viktig at ansatte opplever at de har riktig kompetanse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse