fbpx Hjemmesykehus er i ferd med å ta av Hopp til hovedinnhold

Hjemmesykehus er i ferd med å ta av

Bildet viser Christian Skattum

– Innovasjon begynner mange år før det tar av, sier Christian Skattum. Han kaller det som nå er i ferd med å skje for et paradigmeskifte.

Tidligere seksjonsleder ved avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus, Vigdis Ziener, opplevde lenge å være ganske alene om å heie på hjemmesykehus.

Men for to år siden skjedde det hun kaller en radikal endring. Hun setter det blant annet i sammenheng med at sykehuset fikk ny innovasjonssjef.

Les: – Alle barn som ikke må være på sykehuset, bør få være hjemme

Litt som Vipps

Den nye innovasjonssjefen, Christian Skattum, er ikke med på at han har hele æren.

– Innovasjon begynner mange år før det tar av, sier han.

– Ta Vipps. Vi tenker at det var en betalingstjeneste som oppsto mellom 2015 og 2017. Men utviklingsarbeidet begynte tidlig på 2000-tallet.

Da han begynte, var han opptatt av å se på konteksten sykehuset jobber innenfor, opp mot trender og utviklingstrekk. Da var hjemmesykehuset lett å få øye på.

– Jeg har bidratt ved å se på sykehuset under ett, tilføre våre ressurser til denne type prosjekter og å trekke hjemmesykehus opp på direktørnivå, sier han.

De siste to årene har hjemmesykehus også blitt løftet politisk.

Dyrt å være på sykehus

Christian Skattum trekker frem den teknologiske utviklingen, der flere og flere tjenester er blitt stedsuavhengige, parallelt med at behandlingsmulighetene vokser.

– Det er dyrt å være på sykehus, og det er veldig mange som ikke trenger å være der, sier han.

– Min påstand er at folk flest heller ikke har lyst til å være på sykehus.

Han mener vi står overfor et paradigmeskifte, der vi nøye må gå gjennom hvem som må være på sykehuset.

Det fordrer en litt annen måte å tenke på.

– Jeg fortalte nylig noen venner om at vi sender hjem premature og lar dem få sondeernæring hjemme. De syntes det hørtes helt forferdelig ut. Men når vi gir familien valget, vil mange reise hjem. Det er tøft, og det er slitsomt, men der kan de opprettholde et familieliv.

Ganske konservative organisasjoner

– Vigdis Ziener sier hun har opplevd passiv motstand mot hjemmesykehus fra klinikere. Hva handler det om, tror du?

– Sykehus er ganske konservative organisasjoner. Man er vant til å jobbe på én bestemt måte, og det er liten kultur for å prøve og feile. Det er heller ikke rom for å feile, fordi konsekvensene er så store, sier Skattum.

– Samtidig er det et lite paradoks, fordi sykehusene også er steder der det forskes mye. Forskning handler nettopp om å prøve og feile, men da inne i laboratoriet.

Han sier hjemmesykehus også vil endre yrkesrollene.

– Dette er ikke snakk om én ny device, men om å se på hvordan vi skal levere helsetjenester og sette det sammen på en ny måte, sier han.

– Det handler om å snu hodene, og det er ingen hemmelighet at det kan oppleves vanskelig.

Helseminister Bent Høie illustrerte dette nylig ved å be folk legge seg på den andre siden av dobbeltsengen om kvelden.

– Vi vet alle hvor vanskelig det er.

Må tenke analytisk

– Ser du noen farer ved hjemmesykehus til flere?

– Det kan komme tilbakeslag, som at man i ettertid ser at denne pasienten ikke burde vært behandlet hjemme. Men da håper jeg vi vil klare å tenke analytisk. Ting skjer inne på sykehuset også, og vi vil neppe klare å unngå feilbehandling. Vi driver jo i bransjen for liv og død.

Skattum sier utfordringen er å finne det optimale skjæringspunktet. Selv om det er enighet om at for mange ligger inne på sykehus, er det ikke sånn at alle skal hjem.

– Det blir også viktig å gjøre dette i tett dialog med pasienter og pårørende, slik at dette blir et samvalg ut fra den enkeltes forutsetninger.

Kanskje sykepleiere skal ha sjåfør

Å ha pasienten hjemme, og ikke på sykehuset, skaper også nye roller og andre problemstillinger. Transport er ett eksempel. I dag må sykepleierne som reiser ut, ha førerkort. Men er det virkelig nødvendig? En tjenestedesignstudent sa: «Hva om dere ansatte en sjåfør?»

– Ja, man kan spørre seg om våre sykepleiere skal ha sjåfør, sier Skattum.

– Men kanskje det er kostnadseffektivt. Da slipper sykepleierne å fylle bensin og bruke tid på å finne parkering. De kan gjøre for- og etterarbeid i bilen og konsentrere seg om det de er best på: Å gi helsehjelp.

Flere prosjekter på gang

Da Skattum begynte som innovasjonssjef på Oslo universitetssykehus, var avansert hjemmesykehus for barn det eneste hjemmesykehuset. Nå har avdeling for blodsykdommer hjemmesykehus for stamcelletransplanterte, og mellom åtte og ti andre prosjekter er i gang.

– Det som har vært bra, er at initiativene har kommet fra klinikkene. Vi har bidratt med prosjektjobbing og med å sette dem i forbindelse med hverandre. Det er god innovasjon, sier han.

Les også:

Fikk nye stamceller - og dro hjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse