fbpx Pårørende får ansvaret, men får ikke dekket hele jobbfraværet Hopp til hovedinnhold

Pårørende får ansvaret, men får ikke dekket hele jobbfraværet

Bildet viser Geir Tjønnfjord.

Med hjemmesykehus flyttes ansvar over på pårørende. Det krever at de er borte fra jobben.

En pårørende til stede 24/7. Det er et krav til pasienter som får avansert hjemmesykehus for stamcelletransplanterte. Men pårørende i jobb har ikke etter dagens regler rett til ytelser som kompenserer for hele den tapte arbeidsinntekten.

– Ikke riktig

I praksis løses dette ofte med sykmelding, der legen setter en diagnose som for eksempel stress.

Men Anna Engeseth, som var hjemme med ektemannen Bjørn Vidar Grønvold etter en allogen stamcelletransplantasjon, synes ikke det er en god løsning. Hun ville ikke be om det.

– Jeg var jo ikke syk, påpeker hun.

– Det riktige for meg ville vært en ordning der jeg kunne vært hjemme og fått kompensert den tapte arbeidsinntekten, uten at legen måtte sykmelde meg.

For henne ble løsningen hjemmekontor, og det fungerte fint.

Men det er ikke alle som har en jobb det er mulig å gjøre hjemme.

Kan gå ut over pårørende

Geir Tjønnfjord, avdelingsleder ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, sier dette er noe avdelingen er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om.

Han peker på at det ikke er uproblematisk å sykmelde pårørende. Det kan for eksempel bli en utfordring for dem dersom de selv skulle bli syke og få behov for lang sykmelding innenfor samme kalenderår.

Ved en sykmelding er det arbeidsgiver som betaler lønn de første 14 dagene. For små bedrifter og foretak kan det være en stor økonomisk belastning. Avdelingen har fått spørsmål fra en arbeidsgiver om det er riktig at pårørendes arbeidsgiver skal betale for at en pasient behandles hjemme og ikke på sykehuset.

Brukte ferie

Claude Olsen, som var hjemme etter autolog stamcelletransplantasjon, mener dette burde finansieres på lik linje med omsorgslønn.

Hans kone, Grethe Aune, fikk nei fra fastlegen da hun bad om sykmelding.

– Jeg tenker det er riktig med tanke på regelverket, sier hun.

– Jeg kan ikke si noe annet.

Olsen ble transplantert rett før påske i 2019. I påskedagene skulle hun uansett hatt fri. Resten av perioden tok Grethe Aune ut velferdsdager og to uker med ferie.

Claude Olsen kaller det et hull i systemet.

– Sykehuset sparer penger på at pasienter kan være hjemme, sier han.

– Da bør det gis en motytelse til pårørende som er hjemme sammen med pasienten. For samfunnet er det en opplagt fordel, tror han.

– Må drøftes nærmere

– Pårørende som må være til stede i forbindelse med avansert hjemmesykehus, kan få hjelpestønad fra folketrygden og kommunal omsorgsstønad, som vil kompensere for deler av inntekten, opplyser statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post.

Hun skriver at departementet har fått noen få henvendelser om bruk av avansert hjemmesykehus. Departementet har også vært i dialog med Oslo universitetssykehus om konsekvensene dette har for pårørende.

Likevel ser ikke departementet det nå som aktuelt å utvide retten til å få kompensert tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pårørendeoppgaver.

– Men ordningen med hjemmesykehus er spennende og på mange måter positiv, skriver statssekretæren.

– Det er nødvendig å drøfte nærmere ulike sider ved hjemmesykehus og pårørendeinvolvering, for eksempel som en del av pårørendestrategien, skriver hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse