• Innsyn i sykepleiedokumentasjon

  ... legenes dokumentasjon (3,4,5,6), og de fleste er rettet mot spesialisthelsetjenesten (3,5). Få studier retter seg mot innsyn i ...

  Forskning
 • Deprimerte demente

  ... tilbake. Systematisk veiledning – Folk fra spesialisthelsetjenesten innen geriatri og alderspsykiatri bør være jevnlig ...

  Nyheter
 • Voksenpsykiatrien en nesten-katastrofe

  ... Kosmo. Umulig å styre Datakvaliteten på hva spesialisthelsetjenesten rapporter inn til departementet er for dårlig. - ...

  Nyheter
 • Vil styrke barns rettsvern

  ... i reglene om helsepersonellets taushetsplikt. Spesialisthelsetjenesten må også stille med helsepersonell med særskilt ...

  Nyheter
 • Sats på rehabilitering

  ... om rehabilitering, og lov om spesialisthelsetjeneste (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 1999 nr 61) sørge for at innbyggeren tilbys ... kommunene. Kommunene sitter med et totalansvar og ofte vil spesialisthelsetjenesten være premissleverandør for hvor skillet mellom ...

  Fagutvikling
 • 5 på kongressen

  ... var interessant.  3. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er meget relevant for oss. ...

  Nyheter
 • Meget bra om syke og gamle

  ... som kan oppstå når den eldre blir akutt syk og hva spesialisthelsetjenesten kan tilby. Både hjemmesykepleie til eldre og pleie i ...

  Bokanmeldelse
 • Senker praksiskravene

  ... Den nye rammeplanen fastsetter minst 50 uker praksis ved spesialisthelsetjenesten innen medisin, kirurgi, psykiatri, ...

  Nyheter
 • Bedre omsorg mot slutten

  ... en standard for palliasjon (5). Den er i hovedsak rettet mot spesialisthelsetjenesten og sier lite om sykehjem. Delprosjekt V «Standarder ...

  Fagutvikling
 • Lite nytt

  ... Tore Dag Bøe og Arne Thomassen arbeider i kommuneog spesialisthelsetjenesten, og representerer fagene sosialt arbeid og psykiatrisk ... i kommunen og erstatte begrepet psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Likevel bruker de begrepet psykisk helsevern i ...

  Bokanmeldelse