fbpx – Helsesykepleierne er bekymret Hopp til hovedinnhold

– Helsesykepleierne er bekymret

bildet viser helsesykepleierleder Ann Karin Swang

Flere kommuner har begynt å si opp sine frivillige. Resultatet er at stadig flere helsesykepleiere kalles tilbake til vaksinesetting, testing og smittesporing, ifølge lederen for helsesykepleierne.

Vaksinering av 12–15 åringer, den økende smittesituasjonen og de nye testreglene, har ført til at helsesykepleiernes primære arbeidsoppgaver igjen må vike i flere kommuner, ifølge leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang.

Les også: Helsesykepleiere gjør fortsatt vaksinearbeid: – Jeg føler det som å stå i spagat

- Barn og unge føler mer skyld

– Dette har ført til mye merarbeid i forhold til arbeidet rundt barn og unge. Vi får stadig flere tilbakemeldinger om at de føler på mer angst, skyld og redsel for å smitte andre, sier Swang.

– Hvordan da?

– For eksempel kan de føle på at det er «min skyld» at konfirmasselskapet ble avlyst, at maten måtte avbestilles og bestemor måtte avlyse reisen og at dette har påført familien ekstra kostnader. Dette er hendelser som de unge tar inn over seg, sier hun.

I tillegg er det mangel på helsesykepleiere i utgangspunktet som kommer på toppen av alle de ekstra arbeidsoppgavene.

– Det forsterker en ond sirkel, sier hun.

– Kommunene må planlegge bedre

Ifølge Swang har mange kommuner har begynt å si opp sine frivillige og andre som ble lært opp i vaksinearbeid.

– Mange av disse er nå i andre jobber. Konsekvensen er at vi nå får meldinger om at stadig flere helsesykepleiere kalles tilbake til vaksinejobbing, sier hun.

Når Sykepleien snakker med henne er hun på Helsesykepleierkongressen i Ålesund med 310 deltakere fra hele landet.

– Helsesykepleierne melder at de er bekymret. Barn og unges problemer forsterkes. Det er uheldig at vi ikke kan være synlige og drive undervisning der ungdommen er.

Hun frykter at ungdommene glemmer helsesykepleierne.

– Barna og ungdommene blir sykere før de oppsøker hjelp. Alle problemene blir forsterket av at de ikke har et lett tilgjengelig tilbud. Samtidig vet vi at køene for å få hjelp av spesialisthelsetjenesten er kjempelange, sier hun.

Swangs oppfordring er derfor at kommunene må organisere arbeidet bedre.

Vaksine er mer enn et stikk

– Vaksinesentrene organiseres litt forskjellig rundt om. Jeg tenker det er helt essensielt at de sender ut personell til skolene der det er mulig, sier hun.

For dette arbeidet kommer på toppen av alt annet.

– Vaksinering er ikke bare et stikk. Det skal gjøres en jobb i forkant og i etterkant. Det skal innhentes samtykke fra begge foreldre. Alle oppgaver skal dokumenteres og følges opp. Vi tenker at kommunene må sørge for å ha nok personell på plass, sier Swang og legger til:

– Merkantilt personell kan for eksempel brukes til mye av det administrative. Kommunene er blitt lovet at de skal få dekket alle utgifter til koronavaksinering. Min oppfordringer er at de bruker ressurser på å skaffe nok folk for å avlaste helsesykepleierne. Helsesykepleierne kan ikke bli overlatt til å gjøre denne jobben alene.

Det tredje stikket

Folkehelseinstituttet åpner for at noen nå skal få en tredje vaksine.

– Vil det presse helsesykepleierne ytterligere?

– I utgangspunktet tror jeg ikke det. Slik jeg har forstått det, er det fastlegene som først og fremst vil jobbe med dette og velge ut hvem dette er aktuelt for.

Men sikker er hun ikke.

– Dette endres jo hele tiden.

I tillegg til koronavaksine, skal mange barn og unge ha andre vaksiner i tillegg.

– Kan dere ikke bare sette alle vaksiner samtidig?

– Nei. Det er begrenset hvor mange vaksiner en kropp kan håndtere. Det er derfor viktig at det er et visst tidsrom mellom de forskjellige vaksinene, sier Swang.

– Tjenester til barn og unge bør skjermes

Bent Høie har vært tydelig på at helsesykepleierne skal tilbake til sine ordinære jobber. Så hva mener helseministeren om at flere nå kalles tilbake til vaksinearbeid?

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc skriver i en e-post til Sykepleien at så langt det lar seg gjøre, bør andre sykepleiere enn helsesykepleiere benyttes til vaksinearbeid, smittesporing og testing.

– Tjenester til barn og unge bør skjermes. Dette har vi vært svært tydelige på overfor kommunene i lang tid. Ingen barn og unge bør møte en lukket dør hos helsesykepleieren når de sliter fordi helsesykepleieren er omplassert, sier Korkunc.

Fra og med 1. januar i år har sykepleiere midlertidig fått rett til å rekvirere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

– Dette gjør at kommunene vil ha større fleksibilitet i bruk av personell og samlet bedre kapasitet til dette arbeidet, sier Korkunc.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse