fbpx Sykepleie og ondskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleie og ondskap

Det viktigste vi kan gjøre for å styrke sykepleierrollen og sykepleiens profesjonsetikk, er å fokusere på sykepleierens moralske og faglige autonomi

Forrige gang skrev jeg om tyske sykepleieres deltakelse i Holocaust. Jeg beskrev hvordan det er godt dokumentert at sykepleiere i Tyskland deltok i alle deler av nazistenes utryddingsprogram: tvangssteriliseringene, og drapene på barn, handikappete og psykiatriske pasienter i eutanasiprogrammet.

Hva som er mest urovekkende ved dette er hvordan det kunne skje. Og det spørsmålet som kanskje er viktigst å besvare er hvordan forhindre at et tilsvarende sammenbrudd i profesjonsetikk skal kunne skje igjen.

Kort vei til ondskap

Det er mange forklaringer på hvordan sivilisasjonssammenbruddet kunne skje; historiske, kulturelle, ideologiske, politiske, sosialpsykologiske og maktteoretiske. Fra mitt synspunkt er imidlertid det mest gåtefulle og kanskje mest urovekkende to ting: For det første, mangel på empati.

Hvordan kan det være så lett «å skru» av dypt situerte og nedarvete motstandsmekanismer mot å påføre andre mennesker smerte og lidelse, så man til og med som sykepleier kunne være med på å gi barn smertefulle intrakardiale Fenolinjeksjoner, eller sulte dem i hjel på store sovesaler? Det er en gåte hvordan vi mennesker på den ene siden er forankret i en form for hverdagslig anstendighet, der vi stort sett oppfører oss ordentlig, er vennlige og imøtekommende og vil hverandre og også fremmede vel.

På den andre siden er det avgrunner i oss vi nesten ikke kan våge å skue ned i. Og hvordan kunne dette med så stort omfang skje med sykepleien, som tross alt hadde en forankret etisk tradisjon i kristendom, nestekjærlighet og en lang diakonal barmhjertighetstradisjon i Tyskland.

Kritisk refleksjon

Hvordan legitimerte så sykepleieren mordene? En kombinasjon av kollektivistiske og økonomiske argumenter og lydighet overfor autoritetene viste seg å bli en dødelig blanding. Sykepleierne ble lært opp til å underordne hensynet til den enkelte pasient målsettingen om å bedre helsen til hele folket. På den andre siden oppga de tyske sykepleierne nesten alle som en lydighet som en viktig grunn for sin deltakelse i eutanasiprogrammet. Deres plikt var å følge legenes ordre.

Det var også respekt og lydighet overfor legen som overordnet sykepleierne dekket seg bak i sitt forsvar under rettsoppgjørene i tiden like etter krigen. Lydighet, ikke nazisme og ikke ideologi, var en av de viktigste grunnene til sykepleiernes ugjerninger. Hva sier det oss i dag? Jo, det sier oss at noe av det viktigste vi i dag kan gjøre for å styrke sykepleierrollen og sykepleiens profesjonsetikk, er å fokusere på sykepleierens moralsk og faglige autonomi.

Det innebærer å kunne tenke selv, nødvendigheten av å kritisere autoriteter og idealer man ikke tror på og samtidig å kunne gi gode grunner for kritikk og egne handlinger. Evnen til kritisk refleksjon sammen med en respekt for menneskeverdet til den enkelte pasient og pårørende er således sementen i profesjonsetikken. Etikk uten refleksjon og kritikk av illegitim makt, av undertrykking og lydighet og lojalitet for lojalitetens skyld, er ingen etikk. Dette må vi lære studentene, dette må vi innprente i hver enkelt vi i dag utdanner. Kanskje Jens Bjørnebos ord til «En ung mann som vil frem i verden» skulle henge på veggen i hver høyskole. Slik lyder de fire første vers:

«Det første bud er ganske lett. De som er flest har alltid rett.
Tenk alltid på hva folk vil si og ta den sterkestes parti. 
Og tviler du så hold deg taus – til du ser hvem som får applaus
Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene».

Eutanasi og ressursknapphet

En av de viktigste grunnene til nazistenes tvangssterilisering av «uønskete individer» og til drapene i eutanasiprogrammet, var ikke eugeniske. De var heller ikke primært rasebiologiske eller antisemittiske, men de var i stor grad politiske og økonomiske. Etter nederlaget i den første verdenskrig var det nedgangstider i Tyskland. Særlig var det i Weimarrepublikkens siste dager stor sosial nød og arbeidsløshet.

Det var stor mangel på sykehussenger, og denne mangel på behandlingsplasser ble særlig akutt når krigen på Østfronten begynte å gå dårlig, når sykehusene ble bombet av de allierte og sårete soldater i tusener vendte hjem fra slagmarken. Skulle senger da brukes til dem som ikke var produktive og som bare la beslag på ressurser som ellers kunne komme befolkningen til gode?

Som historikeren Michael Burleigh sier, skal man huske på at noe av nazistenes mest inhumane politikk hadde sitt utspring i Weimarperiodens diskusjon om «the useless eaters», pasienten som fylte særlig de psykiatriske institusjonene og som la bånd på samfunnets effektive ressursutnyttelse. Senere, som Burleigh også påpeker, ble fysisk og psykisk utviklingshemmete drept for å spare penger og ressurser til den kommende krigen. Medisinske grunner ble fabrikkert for å legitimere drapene (Burleigh 1994).

Man skal ikke dra sammenlikninger for langt, men tanker slår en om hvor lett politikken og økonomien kan få forrang for etikken og hvor farlig det kan være å snakke om individer som uønskete, om det å bli gammel og syk som uverdig, eller om tilstander som belastning for pårørende. Særlig i krise og nedgangstider kan det man ikke trodde var mulig faktisk bli praktisk politikk.

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hans Petter Nenseth

Helsefagarbeider.
3 år 2 måneder siden

Ser at denne artikkelen nå blir delt av vaksinemotstandere som "argument" mot at sykepleiere skal sette covidvaksine i dag. Syns artikkelforfatter at det er greit at artikkelen hans brukes i en slik sammenheng?

Odd Arne Eikeland

Næringsdrivende
5 måneder 4 uker siden

Med historiske volum på "vaksine" skader og død, er informert samtykke ein plikt. Uten er helsearbeiderne et juridisk ansvarlig objekt.
PS. Du skreiv deg sjøl over på siden av ein Historiske Paralell, om det er modigt eller uklokt etisk, vil din historie sjøl bli et sannhetsvitne til. Vist du egentlig sier Vaksinemotstandere og Nazimotstanderne er i samme båt, er det ein ÆRE. Har aldri vært vaksinemotstandere, men nå stoler jeg Ikkje på noen i helsevesenet. Det tror jeg faktisk ein voksende gruppe innen helsefag også opplever. Flere rettssaker er på gang også for sykepleiere. Avsløringer som nå ruller ut vil sette deg i et historisk lys du sannsynligvis vil vri deg unna.

Torhild Jevanord Kjoss

Pensjonert psykiatrisk sykepleier
3 år 2 måneder siden

Jeg mener at dette er relevant nå ang. spørsmål om corona vaksiner. Disse vaksinene er kun hastegodkjent og kan være farlige. Hvis sykepleiere føler seg tvunget til å sette disse vaksinene, er det brudd på sykepleieretikken (og legeetikken).

Kristian Jørgensen

Helsefagarbeider med videreutdanning i velferdsteknologi
7 måneder siden

https://www.vaccineinfo.dk/film
Denne dokumentaren fra idag 24.09.23 er også aktuell med tanke på at det nå er 5. dose som får fortsette. Hvor mange av sykepleiere og leger opplyser om bivirkning og bach parti, da det kan være 18000 % differanse mellom batch partier fra pfizer. Pfizer har fått bot på blant annet 14 milliarder som følge av ulovlig markedsføring av legemidler. Nå skal vi ta sjansen på at sprøyta fra pfizer hindrer alvorlig sykdom istedet for å bli ett nytt tilfelle av over 60.000 nordmenn som sålangt har rapportert inn bivirkning av blant annet i stor grad pfizer. Og så er det bekreftet at i de ulike batch partiene til Pfizer så kan det variere så mye som 18 000 %. Så jeg mener at det er brudd på legeetikken å ikke opplyse om bivirkninger og batch nr. og hvorfor ikke de batch partiene som har høyere forekomst av bivirkninger taes vekk fra markedet. Men du forfatter er innom eugenics, så kan resten overlates til fantasien.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse