fbpx Ikke gi bort kompetansen din gratis, student Hopp til hovedinnhold

Ikke gi bort kompetansen din gratis, student

Det å ikke tilby studentene en tariffestet lønnsstige er mildt sagt å leve på godviljen til studenter. De bringer livsviktig fagkompetanse inn i en underbemannet arbeidshverdag.

I en vrimmel av obligatorisk undervisning, arbeidskrav, eksamener og praksiser viser tall fra Lånekassen at ni av ti studenter jobber ved siden av studiene. Med dagens høye renter, inflasjon og stadig økende husleiepriser strekker ikke studiestøtten til, og studenter går 6400 kroner i minus hver måned. Dette gjør at mange er tvunget til å måtte ha en deltidsjobb ved siden av studiet. Sykepleierstudenter er intet unntak.

På et studie med 50 prosent praksis og teori kan vi trygt si at sykepleierstudenter får god øvelse i å måtte beherske teori for å kunne anvende den som kunnskap i praksis. Utdanningen er som kjent krevende kunnskaps- og tidsmessig.

Mange studenter løper i dag fra obligatorisk undervisning til jobb, dropper forelesninger til fordel for å jobbe, og de går doble vakter med en kombinasjon av lange perioder i strekk med overlapping av praksis og jobb. Konsekvensen er mindre tid på læring og faget.

Uholdbart å jobbe for assistentlønn

De fleste sykepleiestudenter ansettes som ufaglærte og lønnes deretter. Men hva skjer når de tilegner seg dyrebar teoretisk kunnskap og arbeidsgivere ønsker å anvende den? Man skulle tro at standard praksis er at lønnen stiger i takt med økt kompetanse og flere pålagte arbeidsoppgaver. Det er dessverre ikke tilfelle for hovedvekten av studentene.

Tall fra Lånekassen viser at gjennomsnittsstudenten har en studiegjeld på 410 000 kroner ved endt utdanning. Dette, i kombinasjon med et månedlig underskudd på 6400 kroner, gjør det uholdbart for studentene å jobbe for assistentlønn.

Sykepleierstudenter bruker kompetansen de tilegner seg underveis i studiet aktivt ute i arbeidslivet og er derfor en viktig ressurs for arbeidsgiver. Det å ikke tilby studentene en tariffestet lønnsstige er mildt sagt å leve på godviljen til studenter. De bringer livsviktig fagkompetanse inn i en underbemannet arbeidshverdag.

På høy tid å sette ned foten

Nå skal ikke alle arbeidsgivere i dette langstrakte landet skjæres over en kam. Heldigvis har vi flere gode rollemodeller i ulike kommuner og helseforetak som har implementert lønnstrinn som reflekterer studentenes kompetanse og arbeidsoppgaver.

For en tredjeårsstudent kan lønnen variere med hele 87 000 kroner i året mellom de med og uten spesifisert lønnstrinn. Lønn etter kompetanse burde være normen og ikke unntaket. Tariffestet lønn skaper forutsigbarhet for arbeidsgivere, arbeidstakere og ikke minst pasientene.

Med økt lønn og definerte ansvars- og arbeidsoppgaver vil vi kunne ivareta arbeidsmiljøet og pasientenes sikkerhet i utøvelsen av helsetjenester.

Det lå i august 936 stillinger ute på webcruiser med treff på ordet «sykepleierstudent». Denne arbeidsgruppen er utvilsomt sårt ettertraktet i ansettelser som ekstravakter og helgestillinger. Det er på høy tid at studenter setter ned foten for minstelønn med krav om å bruke sin dyrebare og livsviktige kompetanse. 

Fakta
Slik kan du be om høyere lønn

Hvis du er sykepleierstudent med deltidsjobb uten spesifisert lønnsstige, er det på tide å ta initiativ og forhandle lønn. Selv om det kan virke skummelt, så har Norsk Sykepleierforbund utarbeidet gode argumenter som kan hjelpe deg på veien i forhandlingene. Her er noen argumenter du kan bruke:

  • Utdanningen din, som nivået på dine kunnskaper
  • Kompetansen din, som anvendelse av alt du kan
  • Ansvarsnivået i stillingen
  • Pasientenes/klientenes og deres pårørendes beste
  • Du har fått utvidet ansvarsområde
  • Du har oppgaver som avviker fra stillingsbeskrivelsen din
  • Du har jobbet lenge i virksomheten
  • Du har stor arbeidskapasitet og god evne til å fullføre oppgaver

(Kilde: Norsk Sykepleierforbund)

Rådgiverne på ditt fylkeskontor kan være behjelpelige dersom du trenger råd og veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger.

Det er på høy tid at vi som studenter står på kravene, og er tydelige, modige og stolte av kompetansen vi besitter og tilegner oss i løpet av studietiden. Ikke gi den bort til høy studiegjeld, lav lønn og godvilje!

På landsmøtet i år ble det vedtatt at NSF skal jobbe for å tariffeste lønn og arbeidsvilkårene til sykepleierstudenter.

Fakta
Studentavlønning

Helse Stavanger HF har opprettet stillingskoden «STUD» med tilhørende lønnsramme. Her fremkommer en tydelig lønnsstigning ved hvert beståtte studieår.

STUD alternativ 1: kroner 350 000 

STUD alternativ 2: kroner 384 000

STUD alternativ 3: kroner 419 300

Du kan lese mer om stillingskoden her.

(Kilde: Helse Stavanger HF)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse