fbpx – Sykepleierstudenters lønn er et tilbakevendende tema Hopp til hovedinnhold

– Sykepleierstudenters lønn er et tilbakevendende tema

Kent Hanssen, studentnestleder, NSF

– Jeg får ofte spørsmål knyttet til lønn for sykepleierstudenter. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg hadde et klart svar til studentene når de spør, men så enkelt er det ikke, skriver studentnestlederen i NSF.

Med årets lønnsoppgjør er kanskje tiden inne for å sette søkelyset på enda en gruppe med arbeidstakere, nemlig sykepleierstudentene.

«Sykepleierstudent» er ingen tariffestet yrkestittel. Det vil si at vi som sykepleierstudenter ikke har krav på, for eksempel, minstelønn. Min erfaring er at sykepleierstudenter ansettes som pleieassistenter, men får et eget lønnstrinn for sykepleiestudenter. Så langt høres det veldig flott ut. Utfordringen skyldes de store forskjellene.

Det ligger ingen føringer for hvor mye en sykepleierstudent skal lønnes. Dette innebærer at det blir opp til den enkelte helseinstitusjon hvor mye de ønsker å betale for sykepleierstudentenes arbeidskraft. Resultatet er store forskjeller i lønn og lønnstrinn for studentene.

Det er store forskjeller

Covid-19-pandemien understreker nok en gang sykepleiernes livsviktige og samfunnskritiske kompetanse. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har tidligere har vært ute og kommentert at sykepleie ikke er «varme hender», men faglig kompetanse. Og det er nettopp det vi som sykepleierstudenter lærer i løpet av studiet. Faglig kompetanse. Livsviktig, faglig kompetanse. Da bør vi også lønnes etter den kompetansen vi tilegner oss.

Noen har flere lønnstrinn i løpet av studiet, mens andre har så lite som to lønnstrinn.

At sykepleierstudenter tjener mer enn ufaglærte assistenter er forståelig. Allerede fra man starter på studiet begynner man å tilegne seg økt kompetanse. Jeg har hørt om mange forskjellige lønnsordninger hvor man blant noen øker i lønn fra semester til semester, mens andre øker i lønn etter hvert fullførte år på studiet. Noen har flere lønnstrinn i løpet av studiet, mens andre har så lite som to lønnstrinn, kanskje til og med mindre.

Sykepleierstudent = kompetanse = lønn

Min arbeidsplass, ved siden av studiet, har to lønnstrinn for sykepleierstudenter. Det første er når man kan dokumentere at man har startet på sykepleierutdanningen. Det andre lønnstrinnet får du når man har påbegynt tredje året. Altså skal det ene lønnstrinnet dekke to år med sykepleierutdanning og den økte kompetansen dette innebærer.

I løpet av disse to årene har jeg, blant annet, lært om både anatomi, sykdomslære, grunnleggende sykepleie, klinisk sykepleie, to runder med HLR-opplæring (HLR og AHLR/HHLR) og tre fullførte praksisperioder. For meg er det merkelig at all denne kompetansen skal lønnes først etter to år. I løpet av denne tiden har man tilegnet seg så mye personlig, praktisk, faglig og erfart kunnskap, og alt kommer pasientene og arbeidsgiveren til gode. Hvorfor blir ikke denne kompetansen mer verdsatt?

Lønnen bør økes gradvis

NSF Student og norske sykepleierstudenter ønsker at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes og at lønnen står i forhold til kompetanse og arbeids- og ansvarsoppgaver. Vårt mål er at lønnen økes gradvis etter hvert fullførte studieår.

Kampen for å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere starter med oss – sykepleierstudentene! Vi ønsker en felles standard for når vi går opp i lønn. Og vi forventer at det baserer seg på studieprogresjonen. Vi ber om at yrkestittelen «sykepleierstudent» tariffestes!

Dette er mitt spark oppover mot både NSF og arbeidsgivere. Ikke glem vår livsviktige kompetanse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse