fbpx Slik fikk de sykepleierstudenter på kroken Hopp til hovedinnhold

Slik fikk de sykepleierstudenter på kroken

Bildet viser Anne Beathe Bohne som triller et apparat i en sykehuskorridorus

Sykehuset i Vestfold har lykkes med å friste sykepleierstudenter med seks timers lønn for fire timers vakter.

Anne Beate Bohne er seksjonsleder ved nevrologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold. Det har hun vært i 22 år.

– I alle disse årene har det aldri vært så vanskelig å få søkere til ledige sykepleierstillinger som det vi opplever nå, sier hun til Sykepleien.

– Hva gjør vi?

Bohne kom derfor frem til at «her må det tenkes kreativt». Sammen med sine ansatte bestemte hun seg for å prøve noe nytt:

– Vi satte inn støtet på karrieredagen ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN). Vi laget flyers hvor vi kort presenterte hva vi kunne tilby, forteller Bohne.

NRK omtalte saken tidligere denne uken.

Usikre på arbeidshverdagen

Planen var å gjøre sykepleiere som går tredje året kjent med nevrologifeltet og friste dem til å søke jobb hos dem.

– Vi tilbød studenter å hospitere hos oss med veileder. Hospiteringskontrakten innebar 15 vakter over en tremåneders periode. Studentene velger vakter på hverdager og kvelder hvor vi har erfarne veiledere på jobb. Helger og nattevakter er ikke inkludert i ordningen, sier klinikklederen.

Bohne vet at mange sykepleierstudenter hopper av studiet før de er ferdige, og andre gruer seg til den dagen de skal ut i praksis og de føler seg usikre på hvordan arbeidshverdagen vil bli.

Trygt og godt

– Det er mye negativ omtale i media, sier hun og legger til: 

– Vi tenkte derfor at veiledet innføring i arbeidet på avdelingen ville gjøre studentene trygge, få en god erfaring fra arbeidsplassen og forhåpentligvis få dem interessert i fagfeltet, sier hun.

I tillegg lokket avdelingen med seks timers lønn for fire timers vakter til studentene som gikk inn i denne hospiteringsperioden.

– Vi vet at flere studenter har jobb ved siden av studiet så denne ordningen var mulig å kombinere med jobb de eventuelt hadde fra før.

Responsen var god.

Ordningen har blitt en snakkis

– Vi fikk umiddelbart søknader og valgte fire hospitanter som går vakter med erfarne sykepleiere. De er ferdige 1. juni.

– Har dere satt bindingstid?

– Nei. Kontrakten varer i tre måneder og er avsluttet når studentene har gjennomført sine 15 vakter. Tanken er at vi da har gjort dem kjent med vårt fagfelt. Nevrologi er mindre kjent enn for eksempel det å jobbe på de større avdelingene som hjerte- og lungeavdelinger, sier hun.

Å få sykepleierstudenter på kroken ser ut til å være vellykket.

– Ordningen er blitt en snakkis på USN, og responsen fra sykepleierstudentene er udelt positiv. Vi har også fått besatt de ledige stillingene vi har, sier Bohne.

Hun presiserer at alle hospitantene og andre interesserte måtte parallelt søke stillinger som var annonsert og følge ordinær ansettelsesprosess.

Håper å inspirere

– Det er en stor fordel at vi nå får søkere som vet hva de går til og kjenner avdelingen og fagområdet.

Selv om dette har vært vellykket, er ikke dette en permanent ordning. Bohne vet heller ikke om andre avdelinger tenker å gjøre det samme. 

– Vi har fått mye oppmerksomhet rundt vårt tiltak, så vi håper jo at det kan få andre til å tenke kreativt å prøve ut nye ideer for å få huket tak i sykepleierstudenter som snart skal ut i arbeidslivet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse