fbpx Klaget på karakterene, men får ikke svar før andreåret har startet Hopp til hovedinnhold

Klaget på karakterene, men får ikke svar før andreåret har startet

hvl i haugesund og knut farestveit

– Mange av de som nå har fått stryk og må gå om igjen, er faglig dyktige personer. Enkelte har lang fartstid i helsevesenet fra tidligere, sier tillitsvalgt sykepleierstudent i Haugesund.

Over halvparten av førsteårsstudentene på sykepleien ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) strøk både på eksamen i januar og på konteeksamen i juni. 35 av 66 studenter strøk.

I år er første gang eksamen i grunnleggende sykepleie er avholdt skriftlig.

De som har klaget på karakteren, har allerede blitt kullforflyttet. Det betyr at de ikke får gå videre på utdanningen som planlagt.

Eksamen i grunnleggende sykepleie gir 7,5 poeng og må være bestått for at studentene kan gå videre til andreåret.

Tre måneders ventetid

Mange har klaget og reagerer kraftig på behandlingen de får, ifølge en student Sykepleien har snakket med. Studenten ønsker å være anonym.

– Behandlingstiden kan være opptil tolv uker på grunn av ferieavvikling. Da har jo andreåret startet, skriver studenten.

Tillitsvalgt i en av de fire klassene for sykepleierstudentene, Knut Farestveit, mener at det er grunn til å stille seg undrende til enkelte vurderinger gjort av sensorene ved eksamensavviklingen.

– Det ser ut som HVL har rotet dette til. Studentene som strøk og har blitt kullforflyttet, har ikke fått poengsummer på besvarelsene sine, selv om oppgavene var poengvektet, og begrunnelsen de har fått, er svært lite utfyllende, sier Farestveit.

Det ser ut som HVL har rotet dette til.
Knut Farestveit, tillitsvalgt og sykepleierstudent ved HVL

– Som et resultat av dette aner ikke studentene hva de har gjort feil i eksamensbesvarelsen, sier Farestveit til Sykepleien.

– Mange av de som nå har fått stryk og må gå om igjen, er faglig dyktige personer. Enkelte har lang fartstid i helsevesenet fra tidligere, mener Farestveit.

Farestveit fikk A på sin eksamen. Han forteller at han har sammenliknet innholdet i besvarelsen sin med noen av de som strøk.

– Det virker som om sensor er mer opptatt av det eksamenstekniske, altså struktur og estetikk i besvarelsen, heller enn det faglige innholdet. Svært mange av elementene jeg tok med, var også med i eksamensbesvarelser som fikk stryk.

Farestveit starter på andreåret ved HVL nå i høst, men er redd for HVLs rykte etter denne saken.

Måtte droppe ferien

En tredje student som Sykepleien har vært i kontakt med, er i 40-årene og har flere barn, skrev følgende:

– Først tok jeg generell studiekompetanse på videregående, for så å søke meg inn på sykepleien. Det vil si at jeg er på andreåret mitt nå, uten inntekt og fullt studielån, skriver studenten til Sykepleien. Studenten var en av de som strøk, og som venter på behandling av sin klage.

– Denne usikkerheten nå i sommer har ført til at vi som familie ikke kan reise på noen familieferie. Her må det spares, for vi går en usikker høst i vente.

HVL: – Tilbyr utvidet individuell oppfølging

Viseinstituttleder for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL, Else Cathrine Lütcherath Rustad, har følgende svar:

– Det er viktig at studentene forstår hvorfor de har fått karakteren på besvarelsen sin, skriver hun i en e-post.

– Vi vil derfor tilby studentene som har bedt om karakterbegrunnelse på denne konteeksamenen, utvidet individuell oppfølging og begrunnelse for karakter, lover Rustad.

HVL: – Pleier ikke være noe problem

– Det pleier ikke å være et problem at studenter blir forsinket ett år fordi man mangler svar på klagesensur, skriver Kristin Senneset, studieadministrativ leder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Haugesund.

Hun skriver også at siden mange klager kommer i perioder med ferieavvikling, er saksbehandlingstiden mellom tre og tolv uker.

– Klager på sensur ved sykepleierutdanningen blir imidlertid prioritert, fordi det her er progresjonskrav for å gå videre i utdanningen, skriver Senneset.

Hun skriver at studentene i de aller fleste tilfeller vil få svar på klagen i løpet av august, når sensorene er tilbake på jobb.

– Dersom man ikke har fått svar til semesterstart, får studenten normalt starte på studiet i påvente av at ny sensur foreligger, fortsetter Senneset.

– Velge å avslutte studiet

Den ene av studentene Sykepleien har snakket med, har fått beskjed om at vedkommende er kullforflyttet. Studenten vil dermed ikke være ferdig på studiet før i 2026, i stedet for i 2025.

– Vi er i redsel for å ta eksamen i januar, for hvis det blir stryk igjen, får vi karantene på fem år før vi kan ta den igjen, sier studenten.

For studenten innebærer det også store økonomiske kostnader.

Studenten forteller at andre som strøk, allerede har gått tilbake til jobbene de hadde før de startet på studiene. 

NSF Student: – Uheldig

Norsk Sykepleierforbunds studentleder, Daniel Tørresvoll Stabu, reagerer på måten HVL gjennomfører klageprosessen.

– Det er uheldig at studentene må gå gjennom sommeren med usikkerhet om de får starte på andreåret, eller om de må få utsatt studieprogresjon. Ved senere konteeksamener er det hensiktsmessig av HVL å legge konten på et tidspunkt som gjør at studentene kan gå sommeren i møte med visshet om hva høsten har i vente, skriver Tørresvoll Stabu.

Fakta
Sensur og klagesensur
  • Klager på karakter blir behandlet i forhold til forvaltningsloven. Det er 3–12 ukers behandlingstid.
  • Ordinær sensurfrist på karakter er 3 uker i forhold til Universitets- og høyskoleloven.
  • Det er altså to ulike lover på sensur og klagesensur, og fristene er ikke like absolutte ved klagesensur.
  • Dette sier lovverket:

Lov om eksamen og sensur

Lov om klage på eksamen

Kilder: HVL/Kunnskapsdepartementet

Korrigert sitat fra Farestveit kl 09.10.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse