fbpx – Vi forventer mer penger til sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold

– Vi forventer mer penger til sykepleierutdanningen

Bildet viser en utstrakt hånd som ber om noe

– Økt finansiering er noe vi ser på som helt avgjørende for å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen, skriver Edel Marlèn Taraldsen.

7. oktober ble statsbudsjettet for 2021 presentert av statsråd Jan Tore Sanner, og vi i NSF Student var spent på om vi ble hørt. I vår sendte nemlig NSF Student et høringssvar sammen med NSF om å øke finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C.

Under framlegget til statsråd Sanner ble det pratet om økt satsing på utdanninger på alle nivå. Samt økt kompetansetiltak gjennom utdanningsløftet 2020 som skal fortsette i 2021. 5000 flere studenter kan ta høyere utdanning. Kapasiteten skal, blant annet, økes på fag innen medisin og sykepleie. Noe som på papiret høres veldig flott ut.

Midlene må øremerkes

Men det prates lite om konkrete tiltak og kvalitetssikring – kvalitetssikring av praksisplasser og fremtidige sykepleiere som skal tilby god sykepleie til samfunnet. Veilederkompetanse er et viktig moment i denne sammenheng.

De som veileder sykepleierstudenter i praksisperiodene, får sjelden noen fordeler som økt lønn eller avsatt tid med studenten. Sykepleierstudenten blir i de fleste tilfeller en ekstra belastning oppå en allerede krevende arbeidstidsordninger, høyt arbeidspress, manglende bemanning og lav lønn. Det sier seg selv at det ikke er heldig. 

Kommunehelsetjenesten får ikke noen midler til å drive utdanning slik spesialisthelsetjenesten gjør.

Et konkret eksempel er at kommunehelsetjenesten ikke får noen midler til å drive utdanning slik spesialisthelsetjenesten gjør. I tillegg er det ingen som vet hvor midlene til spesialisthelsetjenesten brukes. Så noe må gjøres! Kommunehelsetjenesten trenger midlene i like stor grad som spesialisthelsetjenesten, og vi mener at disse midlene må øremerkes slik at de brukes der de skal: til å sikre god kvalitet på landets fremtidige sykepleiere.

Forventer en økt finansiering

Ved å investere i fremtidens sykepleiere kan vi minske den økende sykepleiermangelen. Økt finansiering er dermed noe vi ser på som helt nødvendig for å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen. Det fremkommer i forslag til budsjett at finansieringssystemet for høyere utdanning ikke er noe de har jobbet med. Vi synes det er skuffende fordi vi har fremmet konsekvensene ved at sykepleierstudenter ikke utdannes tidsnok. Det virker som om regjeringen ikke skjønner alvoret av sykepleiermangelen.

Nylig ble det fattet et stortingsvedtak om at finansieringssystemet skal gjennomgås i tiden fremover. Det er noe jeg mener er helt på sin plass, og NSF sammen med landets sykepleierstudenter forventer da en økt finansiering av sykepleierutdanningen. Selv om ikke sykepleierutdanningen per i dag er spesifisert i stortingsvedtaket, regner vi med at det blir presisert og at det foreløpig har vært en forglemmelse.

Vi har i lengre tid vært tydelige på at løsningen ikke er å opprette flere studieplasser når vi ikke klarer å utdanne dem som allerede har fått plass. Sett heller midlene til flere gode, trygge og relevante praksisplasser med god kvalitet, og senk frafallet fra studiene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse