fbpx Det handler om at mamma og pappa skal få leve livet sitt Hopp til hovedinnhold

Det handler om at mamma og pappa skal få leve livet sitt

Jeg ønsker mine foreldre en hyggelig alderdom. Før de blir nødt til å ta imot offentlig hjelp, vil vi samle på gode opplevelser på tvers av generasjoner i det normale liv. Slik kan vi ha så mange gode minner og relasjoner som mulig å spille på når dagen kommer.

For jeg vet at dagen kommer når våre hyggelige stunder må flyttes til institusjonen sykehjem. Det er det offentlige som da skal ivareta mine kjære foreldre, og jeg blir i større og større grad en gjest i deres hverdag.

Det er ikke uvanlig at helsepersonell til slutt kjenner våre foreldre best, hva de liker, hva de får til og hva som skal til for å mestre livet slik det er blitt.  

Trygghet for pårørende 

Jeg er derfor helt avhengig av å være trygg på at mine foreldre mottar hjertevarm og kompetent hjelp når de ikke lenger fyller sine hverdager med meningsfulle aktiviteter hjemme. Jeg er avhengig av at helsepersonell har tid til å bli kjent med mamma og pappa slik at de kan tilpasse pleien etter deres behov og deres mestringsevne som gode medmennesker.

Jeg ønsker ikke ansatte som er presset på tid uten tid og mulighet til å gi omsorgsfull hjelp slik pasientene har rett på etter forsvarlighetskravet. Samfunnet vårt er ikke rigget for å ivareta eldre hjemme slik man gjorde før.

I 2022 bodde omtrent 39 000 mammaer og pappaer på sykehjem i Norge. Sykehjemsplasser er forbeholdt de aller mest pleietrengende i samfunnet, og i gjennomsnitt bor de to år ved sykehjemmet før de dør.   

Kvalitetssikring av personsentrert omsorg 

For å styrke rammene rundt eldres individuelle behov søkte jeg jobb i Stiftelsen Livsglede for eldre og har de siste 3,5 årene jobbet for å bidra med å øke bevisstheten knyttet til eldres psykososiale behov og kvalitetsforbedring av dette i Kommune-Norge.

Sammen med mange dyktige kolleger bidrar vi til at sykehjem sertifiseres som livsgledehjem hvor hele virksomheten blir rigget for å sikre at hver eneste beboer gis et verdig tilbud med varierte aktiviteter og aktiviteter i frisk luft som gir glede og mening.  

Statsbudsjettet 2024 er en krise 

Nylig la regjeringen frem statsbudsjettet for 2024. Livsglede for eldre finansieres delvis over statsbudsjettet, og tilskuddet kuttes med 1/3. Det er krise for eldreomsorgen. Dersom dette statsbudsjettet blir vedtatt, er det den omsorgsfulle helsehjelpen for mamma og pappa som står på spill. 

La oss jobbe for at mamma og pappa skal få mulighet til å motta pleie og omsorg etter Leve hele livet-reformenVerdighetsgarantien og Kvalitetsforskriftens intensjon med respekt for hvem de er, mulighet til å påvirke hva hverdagen skal inneholde i størst mulig grad, og trygghet i samfunnet for at de ansatte har mulighet til å overholde sin plikt til å gi forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp

Det handler ikke om svære arrangementer som koster masse penger. Det handler ikke om sølvskjeer eller luksus. Det handler om å få leve hele livet så normalt som mulig. Det krever at man blir kjent med beboerne og at man leter etter muligheten for gode opplevelser.

Det handler om at mamma og pappa skal få leve sitt liv, livet ut. Livsglede kan ikke veies og måles, men utgjøre forskjellen på god omsorg og oppbevaring.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse