fbpx Vil ha spesialister i allmennsykepleie Hopp til hovedinnhold

Vil ha spesialister i allmennsykepleie

Bildet viser helseminister Bent Høie.
FØRST UTE: Helseminister Bent Høie ønsker at sykepleiere som tar en master i avansert klinisk sykepleie skal kunne søke om spesialistgodkjenning. Foto: Marit Fonn

Regjeringen ønsker avanserte allmennsykepleiere med spesialistgodkjenning i kommunene. – Veldig godt nytt, sier Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet står sammen om et forslag om allmennsykepleiere: En master i avansert klinisk allmennsykepleie skal forskriftsfestes gjennom en nasjonal retningslinje.

Formålet med forskriften er blant annet å sikre at kandidater med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie får samme sluttkompetanse, uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.

Masteren skal så gi grunnlag for en offentlig spesialistgodkjenning.

– Ett skritt nærmere

– Dette er veldig godt nytt, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Vi er mange som har jobbet med samme mål for øye i denne saken. Med dette forslaget er vi ett skritt nærmere å kunne oppfylle det politiske målet om at flere pasienter skal kunne få behandling nær hjemmet. Samhandlingsreformen har blitt innført uten en plan om kompetanseheving i kommunene, jeg håper nå at dette forslaget går videre, sier hun og understreker at spesialistgodkjenning ligger som en forutsetning i forslaget.

– Dette blir den første gruppen sykepleiere som får spesialistgodkjenning. Vi har mange gode kandidater til andre vi mener bør få samme godkjenning. Helsesykepleierne kan gjerne være de neste, sier hun. 

– Spesialistgodkjenning er viktig, fordi den sier noe om hvilken kompetanse en sykepleier med spesialutdanning skal ha, sier By.

Samarbeid

Mastergraden er en oppfølging av stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Forslaget til hva mastergraden skal inneholde, er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med høgskoler og universiteter, KS, kommuner og Norsk Sykepleierforbund.

Målet er å heve kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og allmennsykepleierne skal etter endt utdanning ha «omfattende klinisk vurderings-, handlings og beslutningskompetanse til å ivareta selvstendige roller med utvidede funksjons- og ansvarsområder i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»

Barn og unge inngår i utdanningen, men det er gjort en avgrensning mot innholdet i helsesykepleier- og jordmorutdanningene, heter det i forslaget.

Her kan du lese hele  forslaget

  – Må gi mulighet til kompetanseheving

  – Vi trenger gode tjenester der folk bor, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

  – I kommunene kan vi forebygge og fange opp fysiske og psykiske lidelser i en tidlig fase. Det er også i kommunene vi skal mestre livet med sykdom. Skal vi heve kvaliteten på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, må vi gi dem som jobber der, mulighet til å heve kompetansen sin, sier Høie.

  – Regjeringen vil innføre offentlig spesialistgodkjenning for denne gruppen. Det er for å signalisere at sykepleiere med denne masterutdanningen er viktig i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Vi har bevilget 10 millioner i lønnstilskudd til sykepleiere i kommunen som tar videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, sier Høie.

  Avansert og klinisk

  Det er foreslått å bruke forkortelsen AKS på masteren. Bakgrunnen er at AKS er innarbeidet både i utdanningsmiljøer og i helse- og omsorgstjenester, heter det i høringsbrevet.

  «Begrepene avansert og klinisk er med å definere innhold og retning for denne masterutdanningen og fanger samtidig opp internasjonalt bruk av advanced og clinical om tilsvarende utdanningsløp.

  Det er i tråd med International Council of Nursing sin definisjon av Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse, og som denne utdanningen viser til. Det er også et poeng å tydeliggjøre at masterutdanningen er rettet mot å utføre sykepleie basert på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap og dermed styrke det kliniske arbeidet med pasienter.»

  Helsedirektoratet diskuterer i et bakgrunnsdokument en ordning hvor de som allerede har tatt en master i avansert geriatrisk sykepleie eller avansert klinisk sykepleie, også skal kunne søke om spesialistgodkjenning. 

  Høringsfristen er 1. juli.

  Les også:

  Innsatsteamet i Færder sikrer brukere raskere behandling

  Helsedirektoratet vurderer å slå sammen fire videreutdanninger for sykepleiere

   Kommunen spanderer geriatrisk utdanning på én sykepleier per sykehjem

   Fagsykepleier Lene Pettersen, fagsjef Monica Hammari og fagsykepleier Nina Holmberg Kvam i Skien
   TILBUD: Målet er flere syke- og hjelpepleiere og økt kunnskap om multisyke eldre. Fagsykepleierne Nina Holmberg Kvam (t.h.) og Lene Pettersen (t.v.) har kjempet for at flere kan studere. – Vi skal flagge tilbudet bra, sier fagsjef Monica Hammari (i midten). Foto: Privat

   Én sykepleier på hvert sykehjem i Skien skal få sponset geriatrisk vurderingskompetanse av kommunen. Det setter fagsykepleierne og fagsjefen stor pris på.

   Nå er det bestemt: Én sykepleier på hvert sykehjem i Skien skal få ta utdanningen i geriatrisk vurderingskompetanse. Det er seks sykehjem, inkludert bokollektiv, i Telemarks-byen.

   Nina Holmberg Kvam er fornøyd. Hun jobber 100 prosent som fagsykepleier på Melum bo- og servicesenter.

   Hun er selv halvveis i deltidsutdanningen som går over to semestre.

   Har kjempet for å få utdanning

   Fagsykepleier Kvam forteller hvordan det hele gikk til:

   – Her i Skien er vi en eller to fagsykepleiere på hvert sykehjem. Vi møtes en gang i måneden, og vi har kjempet for at sykepleierne skal få denne videreutdanningen. Derfor har vi skrytt av utdanningen til fagsjef Monica Hammari, sier hun.

   Hun forklarer videre:

   – Det er jo vanskelig å få nok sykepleiere. Søkertallene er nitrist lave. Vi ville ha et konkret mål på overordnet nivå, så det ikke skulle være opp til hvert enkelt sykehjem å rekruttere og beholde ansatte.

   Hun påpeker at pasientene de får, er dårligere enn pasientene var tidligere:

   – Det foregår mer behandling ute i sykehjemmene enn før. Og sykehjemmene kjemper om de samme ressursene.

   Lærer å vurdere multisyke eldre

   Utdanningen det er snakk om, heter geriatrisk vurderingskompetanse og er drevet av Universitetet i Sørøst-Norge.

   På nettsiden står dette om studiet:

   «Nett- og samlingsbasert studie hvor hovedmålet er å utvikle avansert kompetanse hos sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten i vurdering av helsetjenestebehov hos multisyke eldre.»

   Videreutdanningen er godkjent som emne i masterutdanningene avansert klinisk sykepleie og klinisk helsearbeid.

   – De mest komplekse pasientene som fins

   Nina Holmberg Kvam syns selv utdanningen er relevant og nyttig.

   – Og den lar seg gjennomføre, for samlingene er i Horten i Vestfold, bare en times reise unna, sier fagsykepleieren.

   Kvam håper flere sykepleiere vil melde sin interesse.

   – Tre av de andre fagsykepleierne er ferdig med videreutdanningen, så vi vet hva vi anbefaler. Jeg tror det kan få opp statusen på yrket. Mange tror pasientene på sykehjem bare er gamle folk som skal dø. Men geriatriske pasienter er jo blant de mest komplekse som fins. Vi lærer noe nytt hver gang vi er på samling.

   Fagsjef: – De beste bør jobbe i geriatrien

   Monica Hammari er fagsjef i Skiens helse- og omsorgstjeneste for sykehjem og bokollektiv.

   Hun opplyser at tilbudet om videreutdanning er vedtatt i utviklingsplanen som gjelder fram til 2022.

   – Fagsykepleierne som har gått på deltidsstudiet selv, sier de skjønte fort hvor lite de kunne, sier fagsjef Monica Hammari.

   – Det er egentlig de beste som bør jobbe i geriatrien, for det er så mange diagnoser som kamufleres av andre sykdommer. Nå skal vi prøve å få bygd opp kompetansen. Vi vil både rekruttere ansatte og utvikle gode fagmiljøer. Utdanningen skal bli verdifull for alle ansatte, sier Hammari.

   Les om Helene Sandvig fra tv-serien Helene sjekker inn, som også mener at «det er på sykehjem de beste folka i helsevesenet burde være»: – Jeg har fortsatt kvaler om at behandlingen forlenget fars lidelser

   Kommunen betaler – og ordner vikar

   – Det er veldig morsomt at dette er vedtatt, og det er veldig morsomt at det er så godt tatt imot på sykehjemmene, sier fagsjef Hammari.

   – Så kommunen betaler alt?

   – Vi har allerede kompetansemidler det kan søkes om. Utfordringen er å finne erstatning når studentene skal ha fri, men det finner vi en løsning på. Jeg tror det skal gå veldig bra.

   Studieavgiften er 800 kroner, opplyser Hammari. I tillegg får studentene dekket utgifter til bøker.

   – Er det egentlig nok at seks får ta utdanningen?

   – Det er seks per år. Nå skal vi begynne å markedsføre tilbudet om utdanning i sykepleiergruppene. Vi er spent på hvor mange som ønsker dette. Det vet vi ikke ennå, men det skal vi finne ut. Vi skal flagge det bra, sier Hammari.

   Bonus-erfaring fra sykehus

   Fagsykepleier Nina Holmberg Kvam syns det er greit at hun hadde noen års erfaring på sykehjem før hun begynte på deltidsstudiet.

   – Det er en større bredde i diagnoser her på sykehjemmet enn på sykehuset der jeg jobbet før. Det vil si på hjerteavdeling og akuttavdeling.

   – En nyttig bakgrunn når du nå er på sykehjem?

   – Ja, det er bonus. De geriatriske pasientene i kommunen har blitt yngre og med mer sammensatte diagnoser. Samhandlingsreformen gjør at de skrives tidligere ut fra sykehus til kommunen, sier Kvam.

   Hun legger til:

   – Etter hvert som befolkningen blir eldre, trengs det flere av både syke- og hjelpepleiere.

   OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

   Sykepleiens historiske arkiv

   Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

   Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.