fbpx Jeg vil ha en forbundsleder som vil kjempe for oss Hopp til hovedinnhold

Jeg vil ha en forbundsleder som vil kjempe for oss

bildet viser en manns- og en kvinnehånd knyttet mot hverandre
HENNES BESTILLING: – Jobb for bedre ledelse, bedre arbeidsvilkår med økt grunnbemanning, retten til heltid, turnus og mer medbestemmelse på arbeidsplassen. Foto: Mostphotos

Jeg har en bestilling til den nye forbundslederen i NSF: Du må være villig til å gå i krigen for oss! skriver sykepleier Lisbeth Storvik.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Det sa jeg til Sykepleien da de laget saken « Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF ?».

Må løfte sykepleiernes rettigheter

Når jeg har sagt A, får jeg si B: Det er jo litt av ei bestilling å kreve at forbundslederen skal gå i krigen, men Norsk sykepleierforbunds nye forbundsleders store oppgave må være å løfte sykepleieres arbeidstakerrettigheter.

Bare gjennom gode arbeidsvilkår vil sykepleiere kunne jobbe til de går av med pensjon, og gå foran, slik at vi kan anbefale unge mennesker til å ta sykepleierutdanning!

Helse skulle hatt mer av BNP

Det er ikke lønna som er viktigst, selv om den er viktigst også, men hvordan samfunnet verdsetter sykepleiere. Les: Hvordan regjeringen med helseministeren i spissen sørger for hvor mye av BNP som brukes til helse. Det er altfor lite og skulle vært dobbelt så mye!

Til kommunene; med engasjerte og faglig sterke sykepleiere i front for en bedre eldreomsorg. Til sykehusene; for sykepleieres mulighet til å være faglig oppdaterte og være pasientenes siste skanse mot en stadig forverret sykehusøkonomi.

Vi løper for mye

Jeg har til dags dato ikke møtt noen sykepleier på noe vaktrom i Norge som tenker at vi er for mange på jobb!

Vi løper for mye og får lite respekt for den jobben vi gjør. Det er kun i festtaler og annethvert år vi blir snakka om i noen uker blant politikere som ønsker våre stemmer.

Vi blir ikke hørt når vi krever mer bemanning for å ivareta våre pasienter faglig forsvarlig. Vi er 115 000 velgere, men vi er stort sett tause om hvordan vi blir behandlet når vi sier ifra. Å være synlig kan ha sin pris.

Bestillingen

Derfor er bestillingen til ny forbundsleder:

Jobb for bedre ledelse, bedre arbeidsvilkår med økt grunnbemanning, retten til heltid, turnus og mer medbestemmelse på arbeidsplassen. Det er en munnfull, men vi lever i 2019, ikke 1919.

Er du helseleder og leser dette: Vern om dine sykepleiere. Snart sitter du der og river deg i håret fordi det er enda større huller i turnus. Framtidsutsiktene er ikke gode slik det ser ut nå. Om noen år vil det mangle tusenvis av sykepleiere i Norge.

Det blir den nye forbundslederens største oppgave.

PS til politikerne

Og til politikere som vil at vi skal stemme på dere i september:

Fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu mangelen på sykepleiere.

Les også:

Lill Sverresdatter Larsen er først ute

Solveig Bratseth synes tiden er moden

Line Orlund vil styrke fylkene

Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF?

Landsmøte 2015
DELEGATENE BESTEMMER: I november skal 181 delegater fra 19 fylker velge hvem som skal lede NSF de neste fire år. Vil du påvirke valget, finner du listen over delegater lenger ned i saken. Bildet er fra forrige landsmøte i 2015. Foto: Marit Fonn

På landsmøtet i november skal lederen av sykepleierforbundet velges for fire år. Men hvem får egentlig stemme og hvordan kan du påvirke hvem som vinner valget?

Foreløpig har Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth og Line Orlund sagt at de ønsker å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Fristen for å melde sitt kandidatur som forbundsleder er 4. september.

Selve valget skal skje på landsmøtet til NSF som går av stabelen i uke 45, fra 4. til 8. november.

– Hvordan gjøres valget?

– Er jeg stemmeberettiget? Får vi stemmeseddel i posten? Hvordan gjøres valget av forbundsleder, spurte NSF-medlem Lisbeth Storvik på Sykepleiens facebookside nylig, og la til da hun skrev til oss på e-post:

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Hun er neppe alene om å lure på hvordan valget av forbundsleder gjøres, så her kommer en liten guide til hvordan det hele foregår:

Delegatene stemmer

Norsk Sykepleierforbund har landsmøte hvert fjerde år, hvor landsmøtedelegater fra hele landet skal stake ut kursen for de neste fire årene. De er valgt fra hvert fylke etter hvor mange medlemmer fylket har, og de bestemmer både hva organisasjonen skal jobbe med fremover, og hvem som skal lede den.

Det er altså kun de som er landsmøtedelegater som kan stemme på forbundsleder, to nestledere, forbundsstyremedlemmer og alt annet som skal bestemmes på årets landsmøte.

Delegatene skal velges på fylkesmøte i april det året det er landsmøte, og årets delegater er derfor allerede valgt.

Formelen

I vedtektene står det at antallet delegater fra fylkene til enhver tid skal være tilnærmet 160. I tillegg har hvert fylke en studentdelegat.

Ingen fylker skal ha mindre enn fem eller mer enn 20 delegater, pluss studentdelegat.

For å finne antallet delegater for et fylke, tar man antallet medlemmer i fylket per 1. januar det året landsmøtet skal være, og deler på totalt antall medlemmer, fratrukket studentmedlemmer og medlemmer bosatt i utlandet. Deretter multipliserer man med 160.

Alt under 0,5 avrundes nedover og alt over 0,5 avrundes oppover.

181 stemmeberettigede i år

På grunn av avrundinger blir det i år 162 delegater, pluss 19 studentdelegater. Det vil si at det er 181 delegater med stemmerett på årets landsmøte.

Totalt vil det i år være 265 deltakere om man tar med dem med uttale- og forslagsrett også.

Delegasjonene bestemmer

– Kan delegatene bindes til å stemme på en spesiell måte av sine medlemmer eller fylkesmøtet på forhånd, eller står hver delegat fritt til å bestemme seg der og da på landsmøtet, for eksempel for hvilken lederkandidat de vil stemme på?

Vi spør Rune Baklien, prosjektleder for NSFs landsmøte.

– Dette er ikke vedtektsfestet, men opp til den enkelte delegasjon fra hvert fylke, sier han.

Mulig å kontakte delegatene

Sykepleien spurte alle fylkeslederne i NSF hvordan de velger å gjøre det, og har fått svar fra ti. Ingen av dem har delegater som stiller med bundet mandat.

Det skulle tilsi at dersom du som enkeltmedlem vil forsøke å påvirke delegatene fra ditt fylke, kan du kontakte dem direkte. Her er navnene på alle delegatene som er registrert per 20. august. For å få med alle endringer fremover, kan du gå inn via den faste artikkelsiden til NSF om landsmøtet.

Dette svarer fylkeslederne:

Rogaland:

– I Rogaland har vi ikke tradisjon for «å binde» delegatene opp til å bestemme på en bestemt måte, men vi er opptatt av at man deler åpent sin stemmegivning med delegasjonen slik at avstemmingen er transparent. Dette handler også om at for eksempel delegasjonsinnleggene skal være omforent og stå for det delegasjonen er enig om i saken, skriver fylkesleder Nina Horpestad.

Troms:

– I Troms står delegatene fritt. Men vi bruker mye tid på diskusjoner for å se flere sider av sakene, skriver fylkesleder Hanne Marit Bergland.

Nordland:

– Vi binder ikke opp delegatene på noen måte. De er fritt stillet til å stemme som de vil, men vi samsnakkes selvfølgelig og blir som regel enige om en strategi på forhånd, skriver fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa.

Oslo:

– NSF Oslo vil selvfølgelig ikke binde opp delegatene. De er valgt på tillit og skal gjøre seg opp en selvstendig mening ut fra det de får av informasjon både før og under landsmøtet, sier fylkesleder Line Orlund.

Hordaland:

– Ingen delegater reiser til landsmøtet i NSF med bundet mandat, så vidt meg bekjent. Alle stemmer i henhold til egen overbevisning, sier fylkesleder Mette Mikkelsen over telefon.

Hun forteller også at de i forkant av landsmøtet har fire-fem delegasjonsmøter hvor de blant annet snakker om hva delegasjonsjobben innebærer, fordeler saker og øver seg på å legge fram synspunkter fra talerstolen.

Også delegatene fra  Østfold, Akershus, Buskerud, Hedmark og Nord-Trøndelag bestemmer selv hva de vil stemme.

Sannsynligvis gjelder det samme for resten av fylkene også, selv om Sykepleien ikke har lyktes å få svar.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.