Jeg vil ha en forbundsleder som vil kjempe for oss

bildet viser en manns- og en kvinnehånd knyttet mot hverandre
HENNES BESTILLING: – Jobb for bedre ledelse, bedre arbeidsvilkår med økt grunnbemanning, retten til heltid, turnus og mer medbestemmelse på arbeidsplassen.

Jeg har en bestilling til den nye forbundslederen i NSF: Du må være villig til å gå i krigen for oss! skriver sykepleier Lisbeth Storvik.

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Det sa jeg til Sykepleien da de laget saken «Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF?».

Må løfte sykepleiernes rettigheter

Når jeg har sagt A, får jeg si B: Det er jo litt av ei bestilling å kreve at forbundslederen skal gå i krigen, men Norsk sykepleierforbunds nye forbundsleders store oppgave må være å løfte sykepleieres arbeidstakerrettigheter.

Bare gjennom gode arbeidsvilkår vil sykepleiere kunne jobbe til de går av med pensjon, og gå foran, slik at vi kan anbefale unge mennesker til å ta sykepleierutdanning!

Helse skulle hatt mer av BNP

Det er ikke lønna som er viktigst, selv om den er viktigst også, men hvordan samfunnet verdsetter sykepleiere. Les: Hvordan regjeringen med helseministeren i spissen sørger for hvor mye av BNP som brukes til helse. Det er altfor lite og skulle vært dobbelt så mye!

Til kommunene; med engasjerte og faglig sterke sykepleiere i front for en bedre eldreomsorg. Til sykehusene; for sykepleieres mulighet til å være faglig oppdaterte og være pasientenes siste skanse mot en stadig forverret sykehusøkonomi.

Vi løper for mye

Jeg har til dags dato ikke møtt noen sykepleier på noe vaktrom i Norge som tenker at vi er for mange på jobb!

Vi løper for mye og får lite respekt for den jobben vi gjør. Det er kun i festtaler og annethvert år vi blir snakka om i noen uker blant politikere som ønsker våre stemmer.

Vi blir ikke hørt når vi krever mer bemanning for å ivareta våre pasienter faglig forsvarlig. Vi er 115 000 velgere, men vi er stort sett tause om hvordan vi blir behandlet når vi sier ifra. Å være synlig kan ha sin pris.

Bestillingen

Derfor er bestillingen til ny forbundsleder:

Jobb for bedre ledelse, bedre arbeidsvilkår med økt grunnbemanning, retten til heltid, turnus og mer medbestemmelse på arbeidsplassen. Det er en munnfull, men vi lever i 2019, ikke 1919.

Er du helseleder og leser dette: Vern om dine sykepleiere. Snart sitter du der og river deg i håret fordi det er enda større huller i turnus. Framtidsutsiktene er ikke gode slik det ser ut nå. Om noen år vil det mangle tusenvis av sykepleiere i Norge.

Det blir den nye forbundslederens største oppgave.

PS til politikerne

Og til politikere som vil at vi skal stemme på dere i september:

Fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu mangelen på sykepleiere.

Les også:

Lill Sverresdatter Larsen er først ute

Solveig Bratseth synes tiden er moden

Line Orlund vil styrke fylkene

Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF?

Landsmøte 2015
DELEGATENE BESTEMMER: I november skal 181 delegater fra 19 fylker velge hvem som skal lede NSF de neste fire år. Vil du påvirke valget, finner du listen over delegater lenger ned i saken. Bildet er fra forrige landsmøte i 2015.

På landsmøtet i november skal lederen av sykepleierforbundet velges for fire år. Men hvem får egentlig stemme og hvordan kan du påvirke hvem som vinner valget?

Foreløpig har Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth og Line Orlund sagt at de ønsker å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Fristen for å melde sitt kandidatur som forbundsleder er 4. september.

Selve valget skal skje på landsmøtet til NSF som går av stabelen i uke 45, fra 4. til 8. november.

– Hvordan gjøres valget?

– Er jeg stemmeberettiget? Får vi stemmeseddel i posten? Hvordan gjøres valget av forbundsleder, spurte NSF-medlem Lisbeth Storvik på Sykepleiens facebookside nylig, og la til da hun skrev til oss på e-post:

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Hun er neppe alene om å lure på hvordan valget av forbundsleder gjøres, så her kommer en liten guide til hvordan det hele

Les også: