fbpx Lill Sverresdatter Larsen er ny lederkandidat til NSF – og årets første Hopp til hovedinnhold

Lill Sverresdatter Larsen er ny lederkandidat til NSF – og årets første

bildet viser Lill Sverresdatter Larsen

Første kandidat til høstens ledervalg i NSF er klar. Lill Sverresdatter Larsen fra Tromsø ønsker å løfte fagtyngden fram i organisasjonen. – NSF skal puste sykepleiefaglig ekspertise i alt vi gjør, sier hun.

Sykepleien ringer Lill Sverresdatter Larsen (snart 40) på Gardermoen hvor hun er på vei til årets ICN-kongress i Singapore. Der skal hun legge fram et abstract om samhandling. Det bygger videre på doktorgradsarbeidet hennes, som handlet om samhandling i demensomsorgen.

Hun har akkurat sluppet nyheten på sin egen blogg om at hun stiller som kandidat til høstens ledervalg i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Tre hjertesaker

– Har du noen hjertesaker?

– Du kan lese dem på bloggen min.

– Ja, der var det mange. Men hvis du skal trekke fram de viktigste?

– Da vil jeg si tre: Jeg ønsker at NSF skal puste sykepleiefaglig ekspertise i alt vi gjør, at NSF skal være en transparent organisasjon hvor alle politiske ledd skal være med og informert når det tas viktige bestemmelser, og at NSF har en mer tydelig politisk ledelse som er mer «på». Når de ringer fra Dagsnytt 18, skal vi være med.

– Det krever vel prioritering, ikke bestandig lett å være med over alt?

– Ja, da må man bruke ledelsen på en annen måte enn i dag. Man kan fordele oppgavene litt mer og ha klarere mandat mellom de tre lederne.

Den viktigste fanesaken

– Og hvis du skal peke ut en enkelt fanesak?

– Fag. Jeg ønsker at NSF kan bli mer fagtung i argumentasjonen. Faggruppene må knyttes nærmere til de politiske vurderingene.

Larsen understreker at hun selvfølgelig mener at NSF skal arbeide for konkurransedyktig lønn og mer forsvarlige arbeidsforhold.

– Forskjellen er at jeg mener man skal bruke faglig ekspertise i argumentasjonen, også for slike saker.

– Du ønsker at NSF skal revurdere sin holdning til tredeling av fødselspermisjonen?

– Ja, i dag argumenterer NSF kun ut ifra et likestillingsperspektiv. Jeg mener man må ta med det sykepleiefaglige og biologien også, når man argumenterer. Det ligger egentlig ingen konflikt der, det handler bare om å ta med ulike perspektiver.

Fra Nord-Norge

Lill Sverresdatter Larsen kom til Tromsø da hun var 16 år og har bodd der siden.

– Jeg er oppvokst i Balsfjord i ei lita bygd som heter Josefvatn.

– Har NSF hatt noen fra Nord-Norge i ledelsen før?

– Ikke i nyere tid i hvert fall, og jeg tror ikke i gammel tid heller.

– Tror du den nordnorske bakgrunnen kan tilføre noe?

– Jeg bringer med meg mine røtter og de verdiene jeg har med meg fra en sporty og selvstendig oppvekst i nord. På samme måte som med NSF, er det viktig å vite hvor man kommer fra.

Samtidig mener Larsen at den største utfordringen nå er å bli tydelig på veien framover og forene krefter på tvers av organisasjonen over hele landet.

– Det fortjener både sykepleierne og de som trenger sykepleie. Det er et arbeid jeg gleder meg til.

0 Kommentarer