fbpx Solveig P.K. Bratseth er lederkandidat for NSF: – Nå er tiden moden Hopp til hovedinnhold

Solveig P.K. Bratseth er lederkandidat for NSF: – Nå er tiden moden

Nestleder i NSF, Solveig P.K. Bratseth
LEDERKANDIDAT: – Jeg har tro på «godfoten» og at vi er et lag, sier nåværende nestleder i NSF, Solveig P.K. Bratseth (61), som nå stiller til valg som leder av forbundet. Foto: Ingvald Bergsagel

– Jeg har et stort politisk nettverk, som jeg både kan og vil bruke for å oppnå NSFs politiske mål, sier Solveig P.K. Bratseth.

Solveig P.K. Bratseth (61) har sittet femten år i forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund (NSF), de siste åtte som nestleder.

Nå vil hun bli leder.

– Jeg har brukt sommeren til å bestemme meg og landet på at nå er tiden moden, forteller hun til Sykepleien.

Synlig aktør

Nestlederen i NSF ble denne uken offisiell kandidat til organisasjonens øverste politiske, verv, som leder av forbundsstyret. Valget går av stabelen under NSFs landsmøte på Gardermoen 4.–8. november.

– For meg vil et slikt verv handle om å oppnå større innflytelse og bedre resultater for medlemmene og å gjøre NSF til en enda mer synlig aktør i utviklingen av helsetjenestene, fag og utdanning, sier Bratseth til Sykepleien.

– Apropos synlighet: En NSF-leder er organisasjonens ansikt utad. Er dette noe du er komfortabel med?

– Ja, jeg har vært politiker siden 1995 og trives godt både i intervjuer og debatter.

OU-prosess og faggrupper

Bratseth trekker frem organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), som noe av det hun ivrer etter å følge opp i et eventuelt lederverv.

Denne prosessen kommer som en konsekvens av myndighetenes regionreform, der antallet fylker skal reduseres kraftig.

Jeg vil også jobbe for å få faggruppene enda mer integrert i organisasjonen, både når det gjelder fagutvikling og interessepolitikken.

Solveig P.K. Bratseth

– Etter landsmøtet går NSF inn i en spennende fase av OU-prosessen. Jeg har sittet som leder i styringsgruppa for OU-prosjektet hele veien og gleder meg til å være med på implementeringen av de viktige endringene vi nå står overfor.

– Jeg vil også jobbe for å få faggruppene enda mer integrert i organisasjonen, både når det gjelder fagutvikling og interessepolitikken.

Bred erfaring

Lill Sverresdatter Larsen erklærte sitt kandidatur i juni og er foreløpig eneste motkandidat til Bratseth.

I et intervju med Sykepleien tidligere i sommer, trakk hun frem det å gjøre NSF mer fagtung i argumentasjonen som sin fremste fanesak.

– Dere er nå to offisielle lederkandidater. Hva anser du som den største forskjellen mellom deg og Larsen?

– Jeg har et bredt erfaringsgrunnlag og helheten som kreves av et slikt verv. Jeg har mangeårig ledererfaring. Over tid har jeg dessuten opparbeidet gode relasjoner til arbeidsgiverorganisasjonene og politikere i regjering og storting.

Stolt av resultater

Trioen bestående av leder Eli Gunhild By, nestleder Bratseth og 2. nestleder Karen Bjøro har ledet forbundsstyret i NSF de siste åtte årene.

Bratseth mener NSF kan være stolte av hva som er oppnådd under det sittende styrets siste periode.

– Det gjelder ikke minst fag- og lønnsutvikling. Sykepleiere klarer i stadig større grad å ta relevante roller, og vi utvikler faget vårt. Vi har også, for å låne en mye brukt metafor fra fotballverden, fått et vindu for å oppnå bedre resultater i interessepolitikken.

Jeg er vokst opp med Rosenborg og Eggen, vet du. Jeg har tro på «godfoten» og at vi er et lag, noe som også inkluderer tillitsvalgte og medlemmer.

Solveig P.K. Bratseth

Bratseth sier hun ønsker å være en lagbygger der den sentrale ledelsen utnytter hverandres sterke sider enda mer enn i dag.

– Jeg er vokst opp med Rosenborg og Eggen, vet du. Jeg har tro på «godfoten», og at vi er et lag, noe som også inkluderer tillitsvalgte og medlemmer.

Politisk teft

– Hva blir den største forskjellen med deg som leder, sammenliknet med By?

– Vi har jobbet tett og godt sammen strategisk, men det som nok skiller meg og Eli Gunhild er den politiske biten. Det er blitt sagt om meg at jeg har politisk teft, og er god og trives i debatter.

Jeg har et stort politisk nettverk, som jeg både kan og vil bruke for å oppnå NSFs politiske mål.

Solveig P.K. Bratseth

Bratseths omfattende CV inkluderer blant annet diverse politiske verv for Kristelig Folkeparti (KrF). Blant annet var hun første vara på Stortinget for partiet i perioden 2005 til 2013.

– Får NSF en KrF-politiker til leder dersom du blir valgt?

– Nei, absolutt ikke. Det er NSFs politikk som vil være det styrende grunnlaget. Men jeg har et stort politisk nettverk, som jeg både kan og vil bruke for å oppnå NSFs politiske mål.

Uavklart om gjenvalg

Sittende NSF-leder Eli Gunhild By har ennå ikke sagt om hun kommer til å ta gjenvalg eller ikke.

Hun sier til Sykepleien at hun vil gi beskjed om dette innen fristen 4. september.

På spørsmål om hun har en kommentar til Bratseths kandidatur, svarer By slik:

– Det at det er flere kandidater, viser et stort engasjement blant medlemmene våre.

Solveig Paula Kopperstad Bratseth
  • Født 5. mai 1958 og oppvokst i Herøy kommune på Sunnmøre. 
  • Nestleder i NSF siden 2011.
  • Andre nåværende verv: Første nestleder i Unio, styremedlem i Senter for eldrepolitikk, styremedlem i Drivkraft – kristendemokratisk nettverk.
  • Medlem av forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) siden 2004.
  • Har tidligere blant annet jobbet som sykepleier, sykepleierleder, lærer og seniorrådgiver i NAV. 
  • Har hatt flere verv for Kristelig Folkeparti, deriblant som medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 og som første vara på Stortinget 2005–2013.
Les også:

Frykter nye spesialistsykepleiere skal erstatte leger

Beskåret bilde av kvinnelig helsepersonell med stetoskop i hånden.
UKLARE ROLLER: Nasjonalt senter for distriktsmedisin mener en planlagt masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie har klare svakheter med hensyn til rolleavklaring mellom leger og sykepleiere. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Regjeringens planer om en ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie møter innvendinger fra flere hold.

Høringsfristen for regjeringens forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) gikk ut 1. juli, og totalt har rundt 60 organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kommet med sine uttalelser.

Norsk Sykepleierforbund er i hovedtrekk positive i sin uttalelse og beskriver forskriften som «et viktig bidrag for å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen». Forbundet mener videre at det er mulig å gjennomføre utdanningen innenfor de rammene som beskrives.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Den norske legeforening er mer kritiske i sine høringsuttalelser.

Sykepleiere i legeroller

Ifølge Dagens Medisin frykter for eksempel NSDM at de nye spesialistsykepleierne skal erstatte leger i grisgrendte strøk.

– Det har skjedd i flere andre land, sier senterets leder Helen Brandstorp til avisen.

– Vi trenger økt kompetanse i kommunehelsetjenesten, men jeg er skeptisk til at man tror at spesialsykepleierne kan gå inn og fylle en legerolle. Det kommer til å skje i distriktene først, slik vi ser at det allerede har skjedd i Nord-Sverige, sier Brandstorp.

Portrett av Helen Brandstorp, leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
FINNER SVAKHETER: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, her ved leder Helen Brandstorp, er en av rundt 60 organisasjoner, enheter og enkeltpersoner som har kommet med høringsuttalelse til regjeringens nye forskrift. Foto: NSDM, Marie Louise Somby

Kritisk til omfattende ansvar

Den norske legeforening stiller seg i utgangspunktet positiv til opprettelsen av masterutdanningen, men er også svært kritiske til hvor stort ansvar sykepleiere tillegges i forskriften.

I sin høringsuttalelse påpeker de at «å diagnostisere sykdommer og finne den rette behandlingen er en omfattende oppgave som krever medisinsk utdanning, i tillegg til praksis og kontinuerlig etterutdanning. Sykepleiere vil ikke selvstendig kunne erstatte en spesialist i allmennmedisin ved behov for kliniske undersøkelser, behandling og vurdering av videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.»

Begrenset med veiledere

Helsedirektoratet er på sin side usikre på om det vil være nok kvalifiserte praksisveiledere tilgjengelig til å oppfylle forskriftens krav.

«Omfanget av tilgjengelige veiledere med akademisk kompetanse er sannsynligvis begrenset, og dette vil skape utfordringer med å sikre praksisplasser som oppfyller krav til veiledning», skriver direktoratet i sin høringsuttalelse.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.