fbpx Er det riktig å opprettholde små fødeavdelinger rundt omkring i landet? Hopp til hovedinnhold

Er det riktig å opprettholde små fødeavdelinger rundt omkring i landet?

Bildet viser en baby som blir massert på den høyre foten.
TRYGT TILBUD: Det uforutsette og akutte kan vi aldri gardere oss helt imot. Men målet om å gi et trygt tilbud til flest mulig fødende kvinner handler ikke om å opprettholde hver enkelt fødeavdeling, skriver innleggsforfatteren. Foto: Mostphotos / Dan Burch

Det blir ikke trygge fødsler av å kjempe for å opprettholde hver minste lille fødeavdeling, skriver Anja Larsen Halleraker.

Som jordmor elsker jeg å ta imot barn. Det er helt fantastisk å oppleve å kunne hjelpe et par med noe av det viktigste som skjer i livet deres. Hver dag på jobb oppleves som meningsfull. Jeg kunne ikke hatt et bedre yrke.

Jeg ser med interesse Bunadsgeriljaen og den store mobiliseringen som jordmødre og andre interesserte i fødselshjelp satte i gang da  fødetilbudet i Kristiansund ble truet med nedleggelse.

Det er fantastisk at det er engasjement rundt endringer i fødselstilbudet. Det er også viktig at det er diskusjon rundt en del av helsevesenet som veldig mange nordmenn blir berørt av i løpet av livet. Endringer i fødetilbudet kan få konsekvenser for helsen til ikke bare kvinner og barn, men til hele familier.

Hvordan dagens fødselshjelp skal organiseres, er ingen enkel diskusjon. Men denne diskusjonen kan ikke bare handle om opprettholdelse av mindre fødeinstitusjoner. Den må også handle om den faglige kvaliteten som tilbys de fødende kvinnene.

En jordmor trenger mengdetrening

En jordmor er ikke bare en fødselshjelper som har gått i lære. De som utdanner seg til dette yrket, har en høy faglig kompetanse, som er basert på en sykepleierutdanning og deretter en toårig mastergrad. Denne teoretiske kunnskapen danner grunnlaget for avanserte, praktiske ferdigheter, som må øves på mange ganger, i mange år.

Jordmoren trenger mange fødsler for å tilegne seg de praktiske ferdighetene. Paret som venter barn, har krav på en god fødselshjelper, som gir dem den beste kvaliteten for å sikre en trygg fødsel.

Vi kan ikke se bort ifra at mengdetreningen for jordmor uteblir ved disse fødeavdelingene.

Jeg håndterer mellom 70 og 100 fødsler hvert år. I Oslo har vi i snitt rundt 26 fødsler i døgnet, fordelt på tre institusjoner, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister i 2017.

Hvis vi sammenlikner med Kristiansund og Molde, så har de til sammen nærmere 2,3 fødsler per døgn. De har nær 1 fødsel per døgn i Kristiansund og nærmere 1,3 fødsler per døgn i Molde, viser de samme tallene.

Vi kan derfor ikke se bort ifra at mengdetreningen for jordmor uteblir ved disse fødeavdelingene. Mengdetrening gir kompetente fagpersoner.

Fødende kvinner er ikke så enkle som før

De fleste fødsler skjer uten komplikasjoner. Det er flott når de mindre fødeavdelingene ikke trenger den beredskapen som vi på de større fødeavdelingene har tilgjengelig.

Men dagens fødende kvinner er ikke så enkle som før. De er ikke bare eldre, de har også flere helseutfordringer enn før. Det krever større beredskap for å hindre alvorlige utfall. Og for å kunne ha denne beredskapen må vi ha et faglig kompetent medisinsk apparat tilgjengelig på vakt, der vi samarbeider om en trygg fødsel for både mor og barn.

Det krever beredskap som kan utføre keisersnitt og håndtere blødninger. Det krever personell som kan håndtere instrumentelle forløsninger, med tang og vakuum, eller ta hånd om infeksjoner og syke nyfødte. Komplikasjoner kan oppstå også hos friske gravide, eller akutt mot slutten av fødselen eller i barseltiden.

Kan vi fire på kvaliteten?

Jeg er bekymret for beredskapen vi har for gravide kvinner i dag. Det er urovekkende at fødende kvinner må reise langt for å få den hjelpen de trenger.

Men er det riktig å opprettholde små institusjoner rundt omkring i landet? Alle institusjoner kan ikke nødvendigvis opprettholde samme kompetanse og beredskapsnivå. All fødselshjelp er ikke nødvendigvis god fødselshjelp. Er det greit at et stort medisinsk apparat skal vente i beredskap på hvert sitt sted istedenfor å samle dem?

Diskusjonene i mediene fremstår til dels som unyanserte.

Diskusjonene i mediene fremstår til dels som unyanserte. Det er ikke gitt at det er mulig å opprettholde små institusjoner med lite fødevolum – uten å måtte fire på kvaliteten på fødselshjelpen.

Trenger trygge kolleger

De mindre fødeavdelingene kunne ha fått tildelt ressurser til å holde et stort nok apparat i beredskap til å drifte en avdeling med få fødsler. Men få fødsler vil kunne gjøre fagkunnskapen utdatert og utrent. Det kan også være vanskelig å få fagfolk til å ønske å jobbe et sted hvor det blir for lite praktisk utførelse av de mest krevende oppgavene.

Kan vi bli trygge i krevende, akutte situasjoner, kun basert på «tørrtrening»? Som jordmor trenger jeg trygge kolleger. Jeg trenger leger, jordmødre og barnepleiere som kan håndtere uforutsette hendelser og har høy faglig kompetanse.

Styrk transporten

Hvordan kan vi løse dilemmaet mellom hensynet til medisinsk trygghet, som krever en viss størrelse på fødeavdelingen, og avstand og reisetid til fødeinstitusjonen?

Nøkkelen er å styrke transportberedskapen i kommunene, slik at alle kan få en trygg reise inn til sin fødeinstitusjon, som kan håndtere den fødende kvinnen på en god måte.

I valget mellom kort reisevei og fødeavdelinger med topp kvalitet vet jeg hva jeg ville valgt.

La kvinnene ha kontakt med jordmor og faglig kvalifisert fødselshjelp fra svangerskap til fødsel og gjennom barseltiden. Slik kan de følges inn til der det er best for hver enkelt å føde og få den oppfølgingen de har krav på, ifølge  pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1 a og 2-1 b. Uansett om kvinnene føder på et lokalsykehus eller et større universitetssykehus. Følgetjenesten kan i større grad sikre tryggheten for den fødende og barnet.

Det uforutsette og akutte kan vi aldri gardere oss helt imot. Men målet om å gi et trygt tilbud til flest mulig fødende kvinner handler ikke om å opprettholde hver enkelt fødeavdeling.

I valget mellom kort reisevei og fødeavdelinger med topp kvalitet vet jeg hva jeg ville valgt.

Denne saken ble først publisert på NRK Ytring.

Les også:

Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig

Hanne Charlotte Schjelderup
HAR SETT KUTT: – Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen. Foto: NSF

Driften på de store fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt», ifølge tillitsvalgt. Også nasjonalt meldes det om alvorlige utfordringer.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt fødetilbudet i distriktene, men også i sentrale strøk er situasjonen presset, ifølge flere tillitsvalgte.

– Situasjonen er tidvis uforsvarlig. Det gjelder fortrinnsvis på de store fødeavdelingene i østlandsområdet, sier foretakstillitsvalgt Lene Bachmann for Den Norske Jordmorforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB.

Hun mener at det er for få jordmødre på jobb og beskriver det som en «krise under utvikling».

– Jeg har den siste tiden fått flere tilbakemeldinger om at driften på fødeavdelingene oppleves som et flaksprosjekt, sier hun.

– Får ikke gjort oppgavene

Lederen i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen bekrefter at det også nasjonalt er kapasitetsutfordringer på de største fødeklinikkene, spesielt om sommeren.

– Ansatte melder at det er for travelt. De får ikke gjort de oppgavene de er satt til å gjøre, sier hun.

– Er situasjonen uforsvarlig?

– Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier hun.

– Forverring

De jordmortillitsvalgte var onsdag invitert til Stortinget av SV for å orientere om saken, som også ble tatt opp i den muntlige spørretimen.

– Det har vært en forverring i løpet av de siste årene, men nå føler mine medlemmer at flaksen snart er brukt opp, og at det må settes inn flere ressurser for å kunne drive på en ordentlig måte, sier Bachman, som selv jobber på Oslo universitetssykehus.

Hun sier at de tillitsvalgte har gitt beskjed om dette både gjennom avviksmeldinger og i møter, men at de ikke opplever å bli hørt, og at de lokale lederne ikke har ressursene som trengs.

– Må vurdere å stenge

Helseminister Bent Høie (H) ble presset om saken av SVs Kari Elisabeth Kaski under spørretimen.

Høie mener at fødetilbudet i Norge er blitt tryggere de siste årene, men utelukker ikke at det kan være utfordringer på enkeltsykehus og enkeltavdelinger «som det skal tas tak i».

– Hvis noen varsler om at noe er uforsvarlig, så er begrepet «uforsvarlig» veldig sterkt i helsetjenesten. Det betyr at da må ledelsen også vurdere konkret om tilbudet må stenges, slo Høie fast fra Stortingets talerstol.

– For det skal ikke være uforsvarlige tilbud i helsetjenesten. Jeg regner med at hvis man har varslet om at tjenesten er uforsvarlig, så tas det på største alvor av ledelsen, sa Høie.

– Ansvarsfraskrivelse

Kaski er ikke betrygget av svaret.

– Jeg synes egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at helseministeren ikke tar dette mer på alvor. Han skyver egentlig ansvaret tilbake på sykehusene, men tar ikke ansvar for den økonomiske situasjonen til sykehusene og sitt overordnede ansvar som helseminister, sier SV-politikeren, som selv er høygravid.

– Er du selv bekymret for den oppfølgingen du kan få på sykehuset når du skal føde?

– Jeg vet at jeg kommer til å møte ansatte som nok har litt for mye å gjøre, og som må springe fortere enn jeg skulle ønske at de måtte. Vi har fantastisk dyktige jordmødre i dette landet, og derfor er det så viktig å lytte til dem når de er bekymret, sier Kaski til NTB.