– Kvinner i bunad «kødder» man ikke med

Anja Solvik utenfor stortinget.
GERILJA: Bunadsgeriljaen mener at fødetilbudet til kvinner er rasert over tid. For noen tiår siden fantes det rundt 160 fødesteder i Norge, nå er det 44 igjen. Leder i Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, flekser muskler utenfor Stortinget.

Leder i Bunadsgeriljaen Anja Solvik proklamerte fra talerstolen at en bunad aldri bare kommer til å være en bunad etter at 70 000 nå har meldt seg inn i «geriljaen».

Utenfor Stortinget entret leder av Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, scenen. På vegne av 70 000 medlemmer vil hun ha slutt på at over 350 kvinner årlig må føde i veikanten, i baksetet på en bil eller ambulanse – eller på badegulvet.

– Vi vil ha en seng å føde i, sa Solvik.

Bunadsgeriljaen mener at fødetilbudet til kvinner er rasert over tid. For noen tiår siden fantes det rundt 160 fødesteder i Norge, nå er det 44 igjen.

– Fire fødesteder ligger nå med hodet på «blokka» og trues med kutt. Dette skjer uten at vi kvinner er blitt hørt, sa Solvik og la til:

– Kvinner i bunad «kødder» man ikke med.

Anja Solvik proklamerte fra talerstolen at en bunad aldri bare kommer til å være en bunad etter at 70 000 nå har meldt seg inn i den bunadskledde geriljaen.

Diskusjon i Stortinget

Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilbud i helseforetakene, og å stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal.

Bunadsgeriljaen håper at aksjonen foran Stortinget vil få politikerne til å stemme for dette forslaget.

Venter til styret har behandlet saken

Helseminister Bent Høie stilte også opp. Til de fremmøtte kvinnene og mennene, med og uten bunad, ville han ikke røpe hva han mente om saken.

– Jeg kommer til å gjøre som jeg alltid gjør: Jeg vil først vente på at styret i Helse Møre og Romsdal har fattet sitt vedtak i saken. Det skjer i morgen. Jeg kommer så til å vurdere om vedtaket er i tråd med det jeg mener, sier Høie.

Demonstrasjon utenfor Stortinget
FLEKSER: Den bunadskledde «geriljaen» flekset muskler utenfor Stortinget tirsdag.

300 jordmødre på 60 000 gravide

Nyfødt baby som ser ut til å kose seg
TØFT: Over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever på arbeid, ifølge Jordmorforbundet NSFs undersøkelse.

Norske kommuner har 300 jordmorårsverk, mens spesialisthelsetjenesten har 1 503. Disse jordmødrene skal ta seg av 60 000 gravide og fødende.

9 av 10 jordmødre klarer ikke å  oppfylle kravet om én-til-én omsorg av kvinner i aktiv fødsel. Det viser en undersøkelse Jordmorforbundet NSF utførte blant sine medlemmer i mars i år.

Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen, mener undersøkelsen inneholder svar som er alarmerende.

- Det er et tankekors at bare en av ti nyutdannete jordmødre får tilbud om full stilling, selv om undersøkelsen viser at jordmormangelen i Norge er prekær. Kartleggingen viser tydelig at jordmorbemanningen ikke står i samsvar med kvalitetskravene som skal følges for å sikre en trygg fødselsomsorg i Norge, sier hun.

Halvparten av kommunene mangeler tilbud

Det er de store fødeklinikkene som har de største utfordringene.

- Dette skyldes sentralisering, uten at bemanningen er styrket tilstrekkelig for å håndtere flere fødsler i året. Alle landets familier skal kunne velge jordmoroppfølging under svangerskapet, og i tiden etter fødselen med hjemmebesøk av jordmor. Denne muligheten er ikke reell da halvparten av landets

Les også: