fbpx Sykepleiere gjør legeoppgaver minst like bra som leger Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere gjør legeoppgaver minst like bra som leger

sykepleier lytter på barn med stetoskop

Primærhelsetjenester utført av sykepleiere i stedet for leger fører sannsynligvis til mer tilfredse pasienter og like god eller til og med bedre pasienthelse.

Det viser en ny kunnskapsoversikt fra Cochrane Database of Systematic Reviews.

Mange oppgaver krever ikke nødvendigvis kunnskapen eller kompetansen til en lege. I tillegg gjør helseutfordringer knyttet til en aldrende befolkning, økt utbredelse av kroniske og sammensatte sykdommer og en større interesse for en sunn livsstil og forebygging at det blir mer vanlig verden over at sykepleiere brukes for å utvide kapasiteten i primærhelsetjenesten.

Forfatterne bak oversikten – hvor funnene fra en lang rekke enkeltstående studier blir sammenfattet og systematisert – ville derfor undersøke effekten av at sykepleiere erstatter leger.

LES:  Cochrane – kunnskapens frie tre
TEMA: Oppgaveglidning

Ser ut som sykepleiere bruker mer tid

Hovedkonklusjonen var at primærhelsetjenester levert av sykepleiere sannsynligvis gir enten like god eller bedre helse for pasientene, og at pasientene ser ut til å bli mer fornøyde med tjenestene de får.

Funnene tydet ikke på noen forskjell i antallet resepter som blir forskrevet, eller tester som blir foretatt, men det kan se ut til at sykepleiere i gjennomsnitt har litt lengre konsultasjoner enn leger.

En mindre sikker konklusjon var at sykepleierstyrt primærhelsetjeneste fører til færre dødsfall blant visse grupper av pasienter. Her var imidlertid datagrunnlaget utilstrekkelig, og forfatterne kan ikke slå fast dette med noen stor grad av sikkerhet.

Ikke nødvendigvis billigere

En viktig del av motivasjonen for å erstatte leger med sykepleiere, er at det kan være billigere. Forfatterne undersøkte også om dette var tilfellet, men fant ikke noe som tydet på det i de studiene som var inkludert.

Oversikten sammenstilte funnene fra 18 forskjellige studier, fra blant annet Storbritannia, Nederland, Canada og Sverige. Studiene undersøkte blant annet sykepleiere i førstelinje- og akutthelsetjeneste, og sykepleiere som hadde ansvaret for oppfølging av kroniske sykdommer som diabetes. I flere av studiene kunne sykepleierne få råd og oppfølging fra en lege.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse