fbpx Legestudent tar sykepleiers ansvarsvakt i Trondheim Hopp til hovedinnhold

Legestudent tar sykepleiers ansvarsvakt i Trondheim

bildet viser Torbjørn Solberg, HTV i Trondheim kommune

En medisinstudent går alene på natt for sykepleier på sykehjem i Trondheim. Uten sykepleierautorisasjon har han altså ansvarsvakter uten oppsyn av ansvarlig sykepleier.

Tempe helse- og velferdssenter i Trondheim har problemer med å skaffe vikar for sykmeldt sykepleier noen netter fremover på ubestemt tid. I mangel av sykepleiervikar har en medisinstudent blitt satt til å ta sykepleierens ansvarsvakter. Da er han alene, med ansvaret for cirka 40 personer i omsorgsbolig, 24 på sykehjemmet og 12 i botiltak.

Ledelsen ved Tempe skriver i en e-post til plasstillitsvalgte at også andre enheter i kommunen gjør det samme på grunn av sykepleiermangelen.

– Rådmannen skyver ansvaret til enhetslederne

At medisinstudenter blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver, er noe Sykepleien har skrevet om før. Det er en praksis som Norsk Sykepleierforbund (NSF) er sterkt kritisk til.

– I fjor stoppet vi slike planer i kommunen. I år skjer det bare. Denne legestudenten er satt opp til å ha åtte overordna ansvarsvakter helt alene, noe han ikke har autorisasjon til, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim, Torbjørn Solberg.

Han frykter aller mest at helhetsblikket til sykepleierne blir borte med en slik praksis, og at pasientene kan påføres traumer.

– En ansvarsvakt trenger et klinisk trent blikk som kan observere, vurdere og sette i gang tiltak. Jeg er rett og slett ikke imponert over rådmannen i Trondheim kommune, som skyver ansvaret for å dekke inn sykepleiervaktene over til de enkelte enhetslederne, sier Solberg.

– Snakker ikke norsk

– Legestudenten har fire års medisinstudier bak seg og er en hyggelig fyr som sikkert gjør så godt han kan uten sykepleierkompetanse. Men han snakker ikke norsk, noe som forvansker god kommunikasjon, sier Norsk Sykepleierforbunds plasstillitsvalgt ved Tempe, Ann-Elin Kolberg.

Bildet viser Ann-Elin Kolberg

– I helga hadde han sine første vakter, men kom seg ikke inn i dokumentasjonssystemet Gerica fordi passord og brukernavn ikke virket. Dette ble imidlertid fikset i løpet av påfølgende uke, men jeg vet ikke hvorvidt han kan bruke det. Han har kun fått én opplæringsvakt. Personlig brukte jeg litt lengre tid enn det, sier Kolberg.

– Det blir helt umulig å ivareta faglig forsvarlighet med en slik praksis når den i seg selv er definisjonen på faglig uforsvarlighet. Dette vil jeg anmelde til Helsetilsynet, sier hovedtillitsvalgt Torbjørn Solberg.

Vikarbyrået leier ikke ut medisinstudenter som sykepleiere

Ann-Elin Kolberg kan se i datasystemet at legestudenten er utleid fra BackUp Helsepersonell, som er et vikarbyrå.

– Der står det også at han har jobbet i andre kommunale tjenester som sykepleier, sier Kolberg.

Administrerende direktør Steinar Kristiansen i BackUp Helse sier legestudenten ikke er innleid som sykepleier, men som legestudent med farmakologi.

– BackUp Helse har aldri levert og kommer aldri til å levere/innsette medisinstudenter i sykepleierstillinger. Sykepleierstillinger fordrer autorisasjon, og videre fortrinnsvis erfaring som sykepleier, så det burde være rimelig opplagt. BackUp Helse har derav INGEN medisinstudenter eller andre stillingskategorier for den saks skyld, som går i sykepleierstillinger. Dette kan enkelt dokumenteres i alle kontrakter og oppdragsavtaler, hvilket også er tilfellet i denne konkrete saken. Hvordan virksomheten derimot har disponert vår ansatt – faglig så vel som operativt i turnusen/arbeidet – må dere eventuelt høre med virksomheten om, skriver han i en e-post til Sykepleien.

Forsøkte andre løsninger

Avdelingslederen ved Tempe ønsker ikke å uttale seg om saken til Sykepleien, og enhetslederen er på ferie.

Etter at plasstillitsvalgt Ann-Elin Kolberg ga tilbakemelding om at hun syntes dette var uforsvarlig praksis, fikk hun nylig et brev fra arbeidsgiver. Der heter det:

«Vi har forsøkt å se på andre muligheter med å benytte våre egne, men ser det er uheldig for helheten. Det er for kort frist til å avbryte kontrakt og enheten må dekke alle oppsatte vakter. Derfor har vi i samråd med enhetsleder i dag valgt å fortsette kontrakten med medisinstudenten. Vi har vært i kontakt med flere enheter som også melder om bruk av medisinstudent på natt på grunn av sykepleiermangel. Medisinstudenten har fått en hel opplæringsvakt med to kjente sykepleiere tilstede.»

NSF ønsker medisinstudenter velkommen inn i helse- og omsorgsyrket, men de skal ikke gå i sykepleierstillinger.
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF

– En varsla krise

Arbeidsgiver henviser også til at kommunen har gjort avtale med trygghetspatruljen, og at denne vil være tilgjengelig de nettene medisinstudenten har vakt.

– Er det betryggende?

– Nei. Trygghetspatruljen er en byomfattende enhet som ikke skal ha faste planlagte pasientoppdrag for pasienter på sykehjem. Dessuten er det lagt opp til at studenten selv skal avgjøre om han trenger en slik type bakvakt eller ikke, men hvordan kan studenten selv vurdere egen kompetansebrist? sier Torbjørn Solberg, som selv har vært enhetsleder der.

– Hvordan har Trondheim kommune kommet i en slik situasjon?

– Dette er en varsla krise. NSF har over måneder og år påpekt en kronisk sykepleiermangel i kommunen, og kommet med flere forslag til løsninger som vi ikke engang får svar på. Først i juni, etter lang trenering fra rådmannen, ble det holdt et møte med NSF, som vi krevde etter Hovedavtalen. Arbeidsgiver ved rådmannen brakte overhodet intet inn i møtet. De later som de har dårlig tid, åpner for at sykepleiere kan erstattes, og så drar de på ferie, sier Solberg.

Kommunen har ingen prosedyrer på dette

Solberg viser Sykepleien en e-post hvor enhetslederen ved Tempe helse- og velferdssenter spør rådmannen om de i mangel av sykepleier kan la medisinstudent gå i stedet for sykepleier.

Seniorrådgiver Laura Steinsli ved rådmannens fagstab svarer:

«Du som enhetsleder må i hvert enkelt tilfelle bestemme om du har faglig forsvarlig bemanning på enheten ut ifra de oppgavene som skal løses, den kompetanse som trenges for det og en vurdering av hver enkeltes kompetanse.

(…) Etter 4 års studie kan medisinerstudenter utføre noen oppgaver på linje med en sykepleier, også her etter at kompetanse og ferdigheter er kartlagt og godkjent.

(…) Vi har ingen prosedyrer som sier noe om når man kan bruke en legestudent som sykepleier.

(…) En medisinstudent kan aldri likestilles med en sykepleier, men avhengig av studentens reelle kompetanse/erfaring kan vedkommende få godkjenning av enhetsleder til å utføre enkelte sykepleierfaglige oppgaver. Det kan være håndtering av en smertepumpe, intravenøs behandling og lignende, men det skal vurderes og godkjennes i hvert enkelt tilfelle», skriver hun.

– En sykepleierfendtlig kommune

Også plasstillitsvalgt Kolberg mener det er rådmannen og hans stab samt politikerne i Trondheim kommune som ikke har gjort jobben sin godt nok.

– De ignorerer at kommunen har seriøs sykepleiermangel og overlater problemet til enhetslederne og avdelingslederne. De vet at mangelen er prekær, ikke bare om sommeren, men hele året. Mye kunne vært løst med faglig god nok bemanning og konkurransedyktig lønn, sier hun.

– Trondheim har i enkelte deler av helsetjenesten blitt en sykepleierfiendtlig kommune. Dette har skjedd på min vakt, og da er det min fordømte plikt å si ifra. Det har jeg gjort nå, avslutter Torbjørn Solberg.

Kommuneledelsen svarer

Helge Garåsen, direktør for helse og velferd i Trondheim kommune, har lest saken og reagerer:

– Jeg kjenner ikke til den konkrete situasjonen ut over det jeg har fått presentert fra Sykepleien. Det er selvfølgelig helt uaktuelt at legestudenter skal gå inn og fungere som sykepleiere, skriver han i en e-post til Sykepleien.

Han hevder de bare åpnet opp for at legestudenter med fire års studier skal kunne ta en del konkrete oppgaver under forutsetning av egnet kompetanse, men ikke gå inn i for eksempel ansvarsvakter.

– Da er det tydeligvis en praksis i kommunen som du mener er helt uaktuell. Hva vil du gjøre med det?

– Jeg følger opp dette etter ferieavviklingen på enhetene, skriver Garåsen.

bildet viser Helge Garåsen

Lover tiltak i september

– Det er en kjempeutfordring at flere enheter har betydelige utfordringer med å skaffe nok sykepleiere sommeren 2018, fortsetter direktør Garåsen.

– Vi erfarer dessverre at St. Olavs hospital også sliter med dette. Enhetslederne og kommunalsjefene begynte allerede i september 2017 å planlegge for sommeren 2018 basert på erfaringene fra i fjor sommer. Vi har ikke lyktes godt nok med tiltakene våre, skriver han, og legger til:

– Men jeg har over år fokusert på viktigheten med god kompetanse i våre sykehjem og i hjemmetjenestene våre. Her er sykepleiere vår viktigste kompetanse for å kunne yte gode nok tjenester, og jeg vil komme med forslag til ytterligere tiltak i en politisk sak i september.

NSF og Helsedirektoratet

Hos NSF sentralt er nestleder Solveig Kopperstad Bratseth klar og tydelig:

– NSF ønsker medisinstudenter velkommen inn i helse- og omsorgsyrket, men de skal ikke gå i sykepleierstillinger. Medisinstudenter og autoriserte sykepleiere innehar vidt forskjellig kompetanse. Dersom medisinstudenter skal utføre sykepleieoppgaver, skal det være under oppsyn av ansvarlig sykepleier, sier hun.

Også avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Per Magne Mikaelsen, har uttalt til Sykepleien at det er uheldig å definere rollen til legestudentene som en sykepleierrolle, fordi dette er et annet yrke.

– Studentlisensen gir rett til å arbeide under tittelen «stud.med.», og bør refereres til med denne tittelen. Studentene oppfyller ikke vilkårene for å få autorisasjon eller lisens som sykepleier, siden de ikke har en fullført helsefaglig utdanning og i tillegg utdanner seg innenfor et annet yrke, sa Mikaelsen i fjor til Sykepleien.

NSF-leder Eli Gunhild By sa i fjor sommer at hun ønsket Helsetilsynet på banen for å se nærmere på praksisen med å la medisinstudenter gå i rollen som sykepleier.

– Har NSF fått noe svar fra Helsetilsynet på dette?

– Nei, så langt vi har kunnet bringe på det rene, har NSF ikke fått noen tilbakemelding fra Helsetilsynet på Eli Gunhild Bys anmodning, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Solveig Kopperstad Bratseth.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse