Skal sykepleiere koke kaffe?

Kaffekopp
KAFFE PÅ SYKEHJEM: Kaffekoking og smøring av brødskiver må til på et sykehjem. Men er det en oppgave for sykepleiere? Svaret avhenger av hvem du spør.
Fagforbundet og Sykepleierforbundet er uenige om sykepleierens rolle på sykehjem. – Å koke kaffe er ikke sykepleierens primæroppgave, sier NSF-leder Eli Gunhild By.   

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er uenige om arbeidsfordelingen på sykehjem, skriver Aftenposten i dag.

Fagforbundet organiserer helsefagarbeidere, men også sykepleiere.  

Fagforbundet mener at sykepleiere også må smøre brødskiver, skriver avisen, mens Sykepleierforbundet mener at dette er sløsing med kompetanse.

Kompetansehull i eldreomsorgen

Dette er en oppfølger av saken både Aftenposten og Sykepleien skrev om i går. Den handler om en ny undersøkelse som avdekker store kompetansehull i eldreomsorgen.

Ansatte i eldreomsorgen gjenkjenner ikke sykdomsforverring og setter ikke i gang riktig tiltak til rett tid, ifølge undersøkelsen. En av årsakene er at «alle skal gjøre alt».

De ansatte setter ikke i gang riktige tiltak til rett tid, dokumenterer ikke tilstrekkelig og har liten trening i å utflre visse prosedyrer.

Sier nei til kaffekoking

– Sykepleierne skal kunne bidra med oppgaver som å smøre brødskiver, sier Iren Luther i dagens Aftenposten.

Luther er sykepleier og nestleder i seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

NSF-leder Eli Gunhild By sier til samme avis at sykepleiere ikke skal koke kaffe.

Til Sykepleien sier By at det gjelder å sørge for at kompetansen ute på sykehjemmene blir brukt riktig:

– Når sykepleierne er på jobb, skal de gjøre sykepleieoppgaver.

– De skal altså ikke koke kaffe?

– Nei, det er ikke primæroppgaven. Beboerne skal selvfølgelig få kaffe, men det er viktig at oppgavene fordeles slik at de får den pleien de har behov for.

Ønsker ikke profesjonsskamp

Luther i Fagforbundet sier til Aftenposten «får vi veldig tydelige skiller mellom yrkesgruppene, vil det bare føre til tett skott mellom de ansatte».

– Hun sier også at de ikke ønsker en profesjonskamp på arbeidsplassen. Ønsker NSF det?

– Selvfølgelig ikke, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Dette handler om fordeling av ressurser. Kommunene etterspør kompetanse for at pasientene skal få best behandling. Pasientene er også blitt sykere.  Da må de ansette flere sykepleiere med spesialutdanning. For å få det til, må arbeidsgiverne gi lønns- og abeidsvilkår slik at de kan rekruttere og beholde personalet de sier de har bruk for, sier By.

– Flere må ta mastergrad

Lisbeth Normann er statssekretær i Helsedepartementet og var Bys forgjenger som leder av Sykepleierforbundet.

Ifølge Aftenposten mener Normann at «sektoren svekkes av for få sykepleiere med mastergrad».

Luther i Fagforbundet viser på sin side til at man med mastergrad som oftest utdanner seg bort fra pasienten.

Til Sykepleien sier By seg enig med Normann:

– Ja, det er helt riktig at det er for få sykepleiere som tar mastergrad – eller øker kompetansen ellers. Det er stor mangel på spesialsykepleiere både på sykehusene og i kommunene. Men selvfølgelig trengs det kompetanseheving generelt. Det trengs også flere helsefagarbeidere. Dette henger jo sammen, sier NSF-lederen.

Les også: