fbpx Unio gir full støtte til regjeringens forslag om fortrinnsrett Hopp til hovedinnhold

Unio gir full støtte til regjeringens forslag om fortrinnsrett

Viser nbærbilde av en klokke

Får regjeringen det som den vil, vil deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling bli krystallklar. Det liker Unio.

Spekter, NHO, Finans Norge og Halden kommune sier imidlertid: Nei takk!

I sommer sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut et høringsnotat for å endre arbeidsmiljøloven. De foreslår blant annet å endre paragraf 14–3 slik at deltidsansatte får fortrinnsrett til en del av en stilling. Høringsfristen gikk ut 31. oktober. Nå er det opp til politikerne å bestemme om deltidsansatte skal få fortrinnsrett til deler av en stilling.

LES OGSÅ:  Vil styrke fortrinnsretten til deltidsansatte

Unio roser regjeringen

I en pressemelding og i sitt høringssvar  roser Unio regjeringen og gir sin fulle støtte til de foreslåtte endringene.

«Unio støtter «på alle punkter» arbeidsminister Anniken Hauglies forslag om å endre arbeidsmiljøloven slik at det ikke er noen tvil om at deltidsansatte får fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse», melder Unio.

Bakteppe

Høyesterett har to ganger avvist fortrinnsretten i saker hvor deltidsansatte har ønsket at arbeidsgiver skal gi dem økte stillinger før stillinger utlyses.

Arbeidsdepartementet ønsker å tydeliggjøre at deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at det gjøres nyansettelser.

– Det er svært positivt at departementet har tatt et raskt initiativ til endringer i bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte etter Høyesteretts dom. Bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte har helt siden den kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005 vært flittig brukt blant annet av sykepleiere som har ønsket heltid. Bestemmelsen har etter vårt syn vært et viktig bidrag for å få bukt med ufrivillig deltid, sier fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle.

LES OGSÅ:  Høyesterett tolker bort fortrinnsretten

Spekter mener forslaget vil føre til mer deltid

I sitt høringssvar skriver Spekter at de ikke ønsker en lovendring. Spekter mener arbeidsminister Anniken Hauglies forslag vil ha motsatt effekt av hva regjeringen ønsker å oppnå.

– Spekter er særlig bekymret for effektene av forslaget om fortrinnsrett til deler av en stilling, fordi det trolig vil kunne føre til mer deltid, ikke mindre. Enda mer alvorlig er det at forslaget vil kunne føre til lavere kvalitet på pasientbehandlingen i blant annet sykehusene, fordi det vil gjøre det svært krevende å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse til alle tider på døgnet, skriver Spekter i sitt høringssvar.

Finans Norge er skeptisk

Finans Norge, Halden kommune og NHO har også levert inn høringssvar og er langt fra begeistret for forslaget.

Finans Norge skriver blant annet følgende i sitt høringssvar:

«Hvis deltidsansatte skal få fortrinnsrett til del av en utlyst stilling, for eksempel en økning fra 50 prosent til 70 prosent stilling når det er utlyst en 100 prosent stilling, vil arbeidsgiver stå igjen med et udekket bemanningsbehov, noe som gjør bemanningsplanleggingen svært krevende. Det vil også kunne bli vanskelig å skaffe kvalifiserte ansatte til den resterende stillingsbrøken som gjenstår, noe som kan føre til at arbeidsoppgaver ikke blir utført og/eller at andre ansatte får økt arbeidsbelastning.»

Finans Norge mener regelendringen også vil føre til økt konfliktnivå. Årsaken er at arbeidsgiver må føre bevis for at den deltidsansatte som krever fortrinnsrett til en del av en stilling enten ikke er kvalifisert for jobben, eller at det vil være til vesentlig ulempe for virksomheten.

NHO sier nei takk

NHO sier også nei takk til en lovendring og gjør det klart at de ikke støtter departementets forslag.

– Fortrinnsretten må omfatte en rett til å tre inn i hele den aktuelle stillingen, ikke deler av ledig stilling, skriver NHO.

LES OGSÅ:  Kjemper for høyere stilling

Halden kommune er bekymret for helgebemanningen

Også Halden kommune er imot lovforslaget. Deres bekymringer går blant annet ut på hvordan de skal få dekket opp helgene. Og gir følgende eksempel:

«Det utlyses en 80 prosent stilling med tredjehver helg. En deltidsansatt som jobber 50 prosent ønsker å få ytterligere 30 prosent og får 30 prosent av den utlyste stillingen på bakgrunn av eventuell fortrinnsrett. 50 prosent av ny stilling gjenstår for utlysning. Nå kommer neste deltidsansatt som fra før jobber 60 prosent og ønsker ytterligere 20 prosent stilling. Vedkommende får dette på bakgrunn av fortrinnsretten. Resterende del på nå 30 prosent står igjen til utlysning. En 30 prosent stilling med tredjehver helg er vanskelig å rekruttere til og blir gjenstående å måtte dekkes av vikarer eller innleie fra vikarbyrå.»

Halden kommune mener derfor at lovendringen departementet foreslår vil føre til en uholdbar situasjon for Halden kommune som arbeidsgiver.

«Fortrinnsrett til stillinger må derfor forbeholdes at den deltidsansatte får fortrinnsrett til hele den utlyste stillingen, og ikke kan plukke deler av den», skriver kommunen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse