fbpx Hva er det med stellefrakken? Hopp til hovedinnhold

Hva er det med stellefrakken?

Hvor er de faglige begrunnelsene for å la være å bruke stellefrakk? Kan dere forsvare denne praksisen? spør Catrine Buck Jensen.

Som lærer ved en sykepleierutdanning i Norge vet jeg at et hovedfokus i studentundervisningen i første halvår av sykepleierstudiet er hygiene, i tillegg til fokus på faglig og personlig god framferd i møte med pasienter. På et øyeblikk synes det som mye av dette ikke er gjeldende når studenten kommer ut i praksisstudiene. Hvorfor er det slik?

Hygiene og hygieniske prinsipper

Ved vår utdanning (og helt sikker ved de fleste andre) brukes store deler av første studieår til å jobbe med hygiene og hygieniske prinsipper. Studentene lærer om mikrobiologi, om smittekjeden og hvordan man bryter denne, de lærer om håndhygiene, om hanskebruk, om arbeidsantrekk og om stellefrakk og andre hygieniske tiltak som skal beskytte pasientene, dem selv og omgivelsene rundt mot overføring av mer og mindre smittsomme mikrober.

På øvingssalen, hvor studentene forberedes til praksisstudiene, repeteres det til det kjedsommelige; krav til arbeidsantrekk, når håndhygiene skal utføres, når stellefrakk skal brukes og hvordan avfall skal håndteres. Smykker og ringer må tas av for så langt mulig å speile en arbeidsdag i kliniske tjenester. Studentene er vant til å få påpekt uregelmessigheter og de blir også gode på å kontrollere hverandre. Men, så kommer de til sin første praksisperiode. For noen, det første møtet med helsevesenet noensinne. Og mange stiller spørsmålet: Hvorfor bruker de ikke stellefrakk her på avdelinga?

Synes å være et personlig anliggende

Studentene opplever et stort gap mellom teori og praksis når det kommer til dette. Spesielt er dette merkbart i kommunehelsetjenesten. Ved enkelte praksissteder synes det å være et personlig anliggende hvorvidt man bruker stellefrakk eller ikke. Ved andre synes det å ha etablert seg en kultur hvor ingen bruker det og heller ikke ledere synes å se at de er ansvarlig for dette. Studentene blir forvirret og jeg skjønner dem godt. De kommer ut i et nytt arbeidsfellesskap, hvor de raskt er forventet å finne sin plass og lære av de situasjoner som de møter, under veiledning av kyndige sykepleiere. Og det de trodde de hadde kontroll på gjennom forberedelsene de har gjort til praksis, er plutselige noe de ikke kjenner igjen.

Ubehag ved å gå mot strømmen

Mange av studentene uttrykker i veiledning at de føler ubehag ved å gå mot strømmen (les: personalet på praksisstedet). Spesielt krevende er det faktum at de signaliserer noe overfor pasienten, som ikke resten av pleiepersonalet gjør, om de velger å ta på seg stellefrakken. Diskusjoner rundt dette oppstår ofte i veiledningsmøter med studentene under praksisperioden eller gjennom deres skriftlige refleksjonsnotater. Sykepleierstudentene blir usikre på hva de kan gjøre, smitteverntiltakenes betydning og hvordan de kan gå frem for å fremme refleksjon og diskusjon på praksisstedet. I årene jeg har arbeidet ved sykepleierutdanningen har jeg tatt varsomme steg «ute i praksis», som lærerveileder er jeg gjest i praksisfeltet og vil ikke fremstå som en moralens vokter. Jeg har stor respekt for dem som har sitt daglige virke i helsetjenesten og anerkjenner at de ofte arbeider under trange vilkår. Ikke minst er et godt samarbeid essensielt for at sykepleierstudenten skal bli en framtidig god yrkesutøver.

Pasientens helse settes i fare

Men, nå er jeg nødt til å lette litt på trykket! Jeg ser med undring og forundring på det studentene og jeg som lærerveileder erfarer ute i tjenestene. Mikrober spør ikke om de er på sykehus, på et sykehjem eller hos en hjemmeboende. De kan overføres til neste bruker via hender og bekledning uansett. Det er pasientens helse som settes i fare når bruk av stellefrakk bagatelliseres. Det er således ikke bare et faglig spørsmål, men også et etisk anliggende. Det påvirker også sykepleierstudentene, som blir usikre og føler seg utrygge når de kommer ut i «den virkelige verden». Hva det betyr for deres læringsmotivasjon, gryende yrkesstolthet og yrkesidentitet kan det godt stilles spørsmål ved. Jeg er opptatt av en utdanning som følger med i tiden og som speiler hverdagen i helsetjenesten – men, vi kan ikke speile dette.

Mitt spørsmål til dere som er sykepleieledere og andre kolleger som definerer arbeidskultur og rutiner blir derfor: Hvor er de faglige begrunnelsene for å la være å bruke stellefrakk? Kan dere forsvare denne praksisen? Jeg har, både som sykepleier og lærer, vanskelig for å begrunne dette for studentene som stadig vender tilbake til spørsmålet.

Les også: Bruker ikke stellefrakk

Les også Slutt på smittefrakk i tekstil

Les også Bruker ikke stellefrakk

Les også Tungvint med stellefrakk

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse