fbpx Sykehjem – en attraktiv faglig arena Hopp til hovedinnhold

Sykehjem – en attraktiv faglig arena

Det er mulig å rekruttere menn til sykehjem ved å tydeliggjøre sykehjemmenes image og profil, mener lærere, nåværende og tidligere studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Forslaget fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) om midlertidig inntaksstopp av menn til anestesiavdelinger var en munter aprilspøk med et islett av alvor ( 1). Mer uheldig blir det når tidsskriftet Sykepleien legger ved en gavebok som av noen karakteriseres som kiosk litteratur – og det rettet mot bare kvinner ( 2). Menn representerer kanskje den største ubenyttede ressursen i omsorgstjenesten (3) og vårt anliggende er at det er mulig å rekruttere menn til sykehjem ved å tydeliggjøre sykehjemmenes image og profil. Her er litt om hvorfor.

Sykehjem – et imageproblem?

Leder for NSF Student Mia Andresen peker på at sykepleiestudiet er både hardt og krevende. Hun uttrykker bekymring for at bare 8 prosent av avgangsstudenter ønsker seg til sykehjem ( 4), men avslører ikke tankene sine om hvordan dette kan forbedres. Vi har noen ideer om hvorfor det er spennende og meningsfylt å arbeide på sykehjem, også for menn. Sykepleie er et allsidig yrke og sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge ( 5). Mye fokus i rekrutteringen har rettet seg mot arbeidssteder hvor spenning er høyt profilert, slik som intensiv og akuttmottak - men den første praksisperioden studentene møter er jo faktisk på sykehjem. Er det mindre spennende? Absolutt ikke er vår mening.

Sykehjem – en avansert praksisarena

Etter iverksettingen av Samhandlingsreformen utredes og behandles pasientene i større grad på sykehjem nå enn tidligere. Og pasientene på sykehjem – de er sykere enn bare for få år tilbake. Sykepleiere og sykepleiestudenter møter pasienter med komplekse sykdomsbilder med omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling. Dette utfordrer sykepleiestudenters startkompetanse og sykepleieres handlingskompetanse. For å sikre sykepleie og behandling til det beste for pasienten innebærer det hyppig kurstilbud for sykepleiere innen en bredspektret tematikk. Det gjelder alt som angår pasientene, eksempelvis sårbehandling, palliativ sykepleie, smertelindring og legemidler, men også ulike prosedyrer som stell av CVK og PEG sonder. Denne kontinuerlige faglige utviklingen hos sykepleiere på sykehjem hører vi vel ganske sjelden om? Vi stiller også spørsmålet om betegnelsene sykehjem og omsorgssenter underkjenner at dette dreier seg om en avansert praksisarena?

Offiser på natt

Det er en allsidighet i å være sykepleier på sykehjem med både spenning og mye ansvar. Som sykepleier på natt kan man ha ansvar for cirka 200 pasienter, og som en av oss sier det; ”Det er godt å ha erfaringen fra årene som ubåtsbefal, der fikk jeg trening i å holde hodet kaldt. Det blir som å være en offiser på natt.” En annen erfaring som sykepleier på sykehjem er nytten og gleden over at man over tid blir godt kjent med pasientene. Det å kjenne pasienten godt har betydning for håndtering av akutte situasjoner, for eksempel den kliniske vurderingen av om pasienten er i delir der kjernen er at pasienten du kjenner godt har forandret seg raskt fra å være sitt vanlige jeg.

En dusj er ikke bare en dusj…

Menn har andre verktøy og erfaringer som de bringer med seg inn på sykehjemmet. Det er velkjent at menn og kvinner kommuniserer ulikt, og det medfører en annen tilnærming og relasjon til pasientene. De opplever at de blir mer ”kompis” med pasientene, fordi de snakker om andre ting og kanskje mer direkte. Riktignok opplever våre menn innimellom spørsmålet om de er leger, eller de omtales som leger, men de får også spørsmål om å rulle hår og lakke negler. Som en av medforfatterne forteller ”Jeg trodde en dusj var en dusj, helt til jeg hadde praksis på sykehjem – da ble jeg kjent med hårruller og stell av hår med permanent – det var en svær utfordring!”.

Samarbeid om rekruttering

Kjønnsubalansen i sykepleie er gjeldende både i utdanning og praksis, og vi har et felles anliggende i å oppnå en bedre balanse. Som utdanningsinstitusjon kan vi bli ennå bedre på å fokusere på fremtidens sykepleie på sykehjem. Det handler om å forberede studenter til å kunne delta i akutte situasjoner så vel som å ha kompetanse til å vaske og stelle/rulle hår. I samarbeid med praksis kan vi også legge til rette for og invitere 1.års studentene tidlig inn til deltakelse i legevisitt, behandling og utredningssamtaler. Da samarbeider vi om å stimulere studentene tidlig i studieløpet og gi dem smaken på flere sider av hva det faktisk innebærer å være sykepleier på sykehjem. Det betyr ikke at åndelige behov og det gode stell betyr noe mindre, men at det i tillegg er mer som er viktig.

Sykehjemmene som praksisarena er viktige som gode rollemodeller for studentene. Det er viktig å synliggjøre travle dager, fellesskap, teamarbeid, trakte kaffe, rutinearbeid, ivaretakelse av grunnleggende behov, utføre avanserte prosedyrer og det gode stell av pasienter. Men det handler også om at man viser kompleksiteten og ansvaret som hører med til å arbeide på sykehjem - og hvorfor det trengs menn der. Vi har tro på at felles bestrebelser i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og sykehjemmet som praksisarena kan bidra til studenters trivsel og engasjement - og dermed også fremtidig rekruttering.

Flere menn i sykepleien

Vi kan ikke basere oss på at flertallet av alle kvinner, det vil si to av tre kvinner, skal inn i omsorgsyrkene om noen tiår, skriver Ola Storeng ( 6). Nei, vi bør nok belage oss på at også en større andel menn skal dit, mener vi. En av kjerneoppgavene til Lovisenberg diakonale høgskole er å utdanne flere sykepleiere. Om få dager gjør mange studiesøkende sitt endelige valg. Vi ønsker varmt velkommen til oss! 

Henvisninger:

1) https://sykepleien.no/2016/03/ber-anestesien-si-nei-til-flere-menn

2) http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-sykesoster_-kos-deg-med-denne-sote-gaven--Oda-Kringstad-8384953.html

3) Meld. St. 29 (2012-2013:26) Morgendagens omsorg.

4) https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/03/etikk-eller-sproytestikk

5) http://www.nrk.no/norge/stor-sykepleiermangel-i-norge-1.12872546

6) http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Omsorg-viktigere-enn-pensjonOla-Storeng-8412612.html

Det er viktig å synliggjøre travle dager, fellesskap, teamarbeid, trakte kaffe, rutinearbeid, ivaretakelse av grunnleggende behov, utføre avanserte prosedyrer og det gode stell av pasienter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse