fbpx Lena Günterberg Heyn Hopp til hovedinnhold

Lena Günterberg Heyn

ProfessorInstitutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen Send e-post
Lena Heyn

Innlegg av Lena Günterberg Heyn som professor:

Innlegg av Lena Heyn som førsteamanuensis:

Glemmer det enkleste – hånden
I arbeidet med antibiotikaresistente bakterier er det ikke nok å bare fokusere på feilbruk og utvikling av nye preparater, ifølge artikkelforfatterne.
Sykehjem – en attraktiv faglig arena
Det er mulig å rekruttere menn til sykehjem ved å tydeliggjøre sykehjemmenes image og profil, mener lærere, nåværende og tidligere studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Innlegg av Lena Heyn som førsteamanuensis:

Innlegg av Lena Heyn som førsteamanuensis:

Improving communication

A quasi experimental study testing the effects of an interactive tailored patient assessment on communication between patients and physicians and nurses.

Annonse
Annonse