fbpx Kim Amundsen Hopp til hovedinnhold

Kim Amundsen

3. års sykepleierstudentLovisenberg diakonale høgskole

Innlegg av Kim Amundsen som 3. års sykepleierstudent:

Sykehjem – en attraktiv faglig arena
Det er mulig å rekruttere menn til sykehjem ved å tydeliggjøre sykehjemmenes image og profil, mener lærere, nåværende og tidligere studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Innlegg av Kim Amundsen som 3. års sykepleierstudent:

Innlegg av Kim Amundsen som 2. års sykepleierstudent:

Annonse
Annonse