fbpx Ut med jordmor og helsesøster Hopp til hovedinnhold

Ut med jordmor og helsesøster

Tegningen viser en sykepleier i kjole og med en sprøyte.

NSF har vedtatt å jobbe for kjønnsnøytrale titler for sykepleiere. Det var på tide, skriver Barth Tholens.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lenge vært opptatt av at flere menn skal velge sykepleieryrket.

Flere menn kan bidra til bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen og virke positivt på både arbeidsmiljø og pasienter. Noen vil også hevde at et inntog av menn i de tradisjonelle kvinneyrkene vil føre til økt status for sykepleierne. Kanskje også til høyere lønn.

Titler som skremmer bort menn

Derfor har det vært selvmotsigende at enkelte sykepleierspesialiseringer fortsatt holder seg med titler som er egnet til å skremme bort menn. For det er ikke mange menn som har lyst til å bli jordmor eller helsesøster. Faktisk er under en halv prosent av landets jordmødre og helsesøstre menn.

Godt innarbeidet

Debatten om å endre til kjønnsnøytrale titler har vart i flere år. Helsesøstrene har fra tid til annen diskutert muligheten for å droppe «søster» i tittelen, men de ikke har kommet opp med konkrete forslag. Begrunnelsen har vært at «helsesøster» er godt innarbeidet, både hos folk flest og i offentlige dokumenter.

De har fryktet at en tittelendring også vil kunne medføre tap av status, særlig hvis den nye tittelen vil bli vanskeligere å forstå – eller føre til nye begrensninger. Et eksempel på det siste er «skolesykepleier». Helsesøstrene er dessuten redde for titler som blir for lange; titler som skal få med seg alt, men som i praksis blir ubrukelige.

Oppfinnsomme titler

Om NSF går inn for å bytte ut jordmor kan det skape praktiske problemer. Norge har nemlig to organisasjoner for jormødre, og bare en av dem, Jordmorforbundet, er knyttet til NSF. Den andre, Den norske jordmorforening, vil neppe la seg påvirke av at NSF bytter ut tittelen på jordmødre med noe annet.

Jordmødre har vegret seg mot å bli kalt fødselssykepleiere eller andre oppfinnsomme titler. De viser gjerne til at jordmødre har kjønnsbetingete titler i de fleste andre land.

I debatten er det også blitt trukket fram menn som ikke har noe mot å bli kalt «jordmor». Som om det er noe argument.

Ikke veldig fantasifullt

Nå har NSFs landsmøte gitt et entydig signal om slik visvas ikke lengre holder. Akkurat som «takstmann» og «rådmann» ikke lengre er gangbare titler i et likestilt samfunn, er «jordmor» og «helsesøster» bråmoden for revisjon.

Landsmøtet kom for øvrig ikke med fantasifulle alternative titler. Sykepleierforbundet må her gå en prosess, kanskje i dialog med Språkrådet, som for lengst har meldt sin interesse for temaet.

Ikke dropp sykepleier

Én ting er ganske sikkert: Skal man finne fram til mer fengende navn som også kan friste sykepleiere, vil løsningen ikke være å droppe ordet «sykepleier» i tittelen. For selv om det av og til ikke virker slik, er «sykepleier» faktisk 100 prosent kjønnsnøytralt.

 

Kommentar fra leder av Jordmorforbundet NSF: NSFs landsmøtevedtak betyr ikke et farvel til jordmortittelen!

Kommentar fra forbundsleder Eli Gunhild By: - Ikke farvel til titlene jordmor og helsesøster

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse