fbpx Vil beholde jordmor Hopp til hovedinnhold

Vil beholde jordmor

Lederne av de to jordmorgruppene er skeptiske til å endre på et godt innarbeidet begrep som jordmor. Det er jordmor Bernt Skurtveit glad for.

Bernt Narve Skurtveit var den første mannlige jordmoren som ble med i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Han har jobbet som jordmor ved Volda sjukehus i 25 år. For ham har jordmortittelen aldri vært et problem. Han har aldri følt den diskriminerende, snarere omvendt. 

– Den tittelen har skaffet meg ufortjent mye positiv oppmerksomhet, sier han.

- Aldri negativ?

– Nei, det har vært 99,9 prosent positivt. 

– Ingen som har slått vitser om at du er jordmor?  

– Nei. De som har vært usikre har kalt meg «jordfar», eller «jordgubbe» på svensk, humrer han. 

Tittel stopper ikke
Skurtveit jobbet som sykepleier i to år fra han ble jordmor i 1984. Før ham fantes det bare to mannlige jordmødre. I Norge ble studiet åpnet for menn først i 1973. 

– Gjorde tittelen at du brukte ekstra lang tid på å bestemme deg om du virkelig ville bli jordmor?  

– Nei, det hadde ingen betydning. 

– Tror du en kjønnsnøytral tittel kunne bidratt til å rekruttere flere menn til yrket?  

– Ubetinga nei. Du må ha såpass trygghet i deg selv som mann når du går inn i et kvinnedominert yrke, at tittelen blir uvesentlig. Det er et ansvarsfullt og selvstendig yrke. Du må ta bestemmelser i løpet av et hundredels sekund. Men det er ikke spesielt godt betalt og det krever at du er nokså intim med de fødende. Jeg tror det er heller slike faktorer som kan være barrierer for mennene. Ingen blir stoppet av en tittel. 

– Hvordan reagerer de fødendepå at jordmor er en mann?  

– Jeg var veldig spent på det da jeg begynte, men det har gått helt fint. Ingen har sagt at de heller ønsket seg en kvinnelig jordmor. 

I starten opplevde Skurtveit at kvinner han kjente fra tidligere spurte om han kunne ta imot barnet deres. Det ga ham en trygghet
på at han som mann var akseptert som jordmor. Han tror heller ikke fedrene har følt ham som en trussel. 

– Mange har sagt at litt mannfolkprat og mine egne erfaringer som far har gjort det lettere for dem å oppholde seg på fødestuen
og være til hjelp, sier den erfarne «jordgubben». 

Godt innarbeidet
I NSF er det 1 047 jordmødre hvorav fire er menn. Eva Sommerseth er leder for NSFs jordmorforbund som har 683 medlemmer.
Ingen av de mannlige jordmødrene hun har snakket med har hatt noen motforestillinger mot tittelen. 

– Vi har ikke diskutert å endre tittelen i forbundet, men holdningen generelt er at jordmor er et godt innarbeidet begrep, og vi ser ingen grunn til at man ikke skal bevare  tittelen, selv om det er kommet flere menn inn i yrket. 

– Hva med rekrutteringsargumentet?  

– Jeg tror mangelen på menn i yrket har med helt andre ting enn tittelen å gjøre, slik som lønn og muligheter til faglig utvikling. Dessuten er fødsel en intim situasjon som tradisjonelt har blitt håndtert av kvinner, sier hun. 

Men Sommerseth er ikke avvisende til en dialog med Språkrådet. 

– Vi vil gjøre alt som må til for å beholde tittelen, sier hun. 

Kjønnet tittel på andre språk
– Jordmor har kvinnelige titler i mange andre land også, sier Marit Heiberg. 

Hun er leder i Den norske jordmorforening som har 2 200 medlemmer hvorav fem er menn. Heller ikke Heiberg har støtt på menn som synes jordmortittelen er noe problem. 

– Jordmor er en beskyttet tittel, vi har egen autorisasjon og det er et historisk navn. Så på den måten er det kanskje mer naturlig å forandre helsesøster, som er et mye nyere yrke, sier hun. 

En av teoriene er at jordmor kommer fra den gangen fødselen skjedde på jordgulv, og at jordmor var den som løftet opp barnet til
faren som skulle vedkjenne seg farskapet. Heiberg sier navneendring ikke har vært diskutert i foreningen, men hun er selv skeptisk til å forandre tittelen. Hun tror ikke en kjønnsnøytral tittel vil øke den mannlige andelen av jordmødre. 

– De menn som ønsker å bli jordmor, blir det uansett hvilken tittel yrket har. Det er fint med flere menn i yrket, men jeg tror ikke det er ønskelig med 50/50 kjønnsfordeling. 

– Hvorfor ikke?  

– De som blir jordmødre, må være egnet til det. Det har med personlige egenskaper, ikke kjønn å gjøre. 

– Vil dere følge oppfordringen fra Språkrådet og samarbeide om å diskutere eventuelle alternative titler?  

– Det kan vi. Vi skal tørre å løfte alle steiner, men jordmorbegrepet er helt spesielt. Så det skal være et veldig godt forslag hvis det skal bli vellykket, lover Heiberg.
Den tittelen har skaffet meg ufortjent mye positiv oppmerksomhet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse